Dyrevelfærd halter for pattegrise og kalve i mange landbrug

Udviklingen går den forkerte vej, siger minister efter ny rapport om dyrevelfærd i landbruget.

I gennemsnit dør over 29.000 nyfødte pattegrise hver dag i Danmark, og udviklingen går den forkerte vej (Arkivifoto). (Foto: © Henning Bagger, Scanpix Denmark)

Rettelse: I en tidligere version af artiklen blev antallet af sanktioner sammenlignet med sidste år. Det giver dog ikke mening, da styrelsen fra år til år fokuserer kontrollen på forskellige risikoområder.

Rettelse: Formulering om pattegrisdødeligheden er ændret, så det fremgår, at tallet også medregner dødfødte grise. Desuden er sætning om opbundne kalve rettet til "kalve i enkeltbokse, der ikke kan se eller røre andre kalve."

Syge smågrise, der ikke får den fornødne behandling, eller kalve i enkeltbokse, der ikke kan se eller røre andre kalve.

Fødevarestyrelsens årlige rapport om dyrevelfærden i landbruget viser, at der stadig er store problemer. Og at det på nogle områder går den forkerte vej.

Knap hver tredje svinebesætning og hver anden kvægbesætning havde ikke styr på forholdene ved den ordinære kontrol og fik således en sanktion i 2021.

En sanktion kan være en indskærpelse, et påbud eller ligefrem en politianmeldelse.

I kvægstaldene fandt styrelsen i 46,3 procent af besøgene forhold, der udløste en sanktion.

I svinestaldene var det 31,4 procent af besøgene, der udløste en sanktion.

Minister: Det går ligefrem den forkerte vej

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) er langt fra tilfreds med tallene.

- Det bekymrer mig, at knap hver tredje besøg i grisestaldene stadig udløser en sanktion, mens det sågar gælder knap halvdelen af besøgene hos vores kvæg. For mig er der ingen tvivl. Vi skal have vendt udviklingen én gang for alle, siger han i en pressemeddelelse.

- Adskillige af mine forgængere - fra både røde og blå regeringer - har med de bedste intentioner forsøgt at komme problemerne med mangelfuld dyrevelfærd til livs, siger han.

- Alligevel kan vi bare se på tallene, at vi ikke rykker os, og den positive udvikling står stille, eller går ligefrem den forkerte vej, siger Jacob Jensen.

Pia Kjærsgaard: En løftet pegefinger er ikke nok

Dyrevelfærdsordfører i Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard vil nu kalde ministeren i samråd om sagen.

- Det her har stået på for længe. Det nytter ikke noget med en løftet pegefinger. Jeg tror ikke længere på, at landbruget forstår, at det er alvorligt, siger Pia Kjærsgaard til Ritzau.

I landbrugets organisation, Landbrug & Fødevarer, er man bekymret over antallet af sanktioner, og man vil i første omgang se nærmere på, hvad tallene dækker over.

- Der er stor forskel på en administrativ fejl, og en fejl, der går ud over dyrenes velfærd. Er det eksempelvis hos de store kvægproducenter eller de små hobbybrug og hvilken type fejl er der tale om? skriver Per Olsen veterinærpolitisk chef i Landbrug & Fødevarer i et skriftligt svar til DR.

- Derfor vil vi nu gå i dialog med Fødevarestyrelsen, så vi kan få klarhed over, hvad tallene dækker over og sætte ind de rigtige steder. Dyrs velfærd og trivsel er en hovedprioritet for os, og derfor er vi bekymrede over antallet af anmærkninger, skriver han.

Flere nyfødte pattegrise dør

Direktør i Dyrenes Beskyttelse Britta Riis er rystet over den udvikling, rapporten dokumenterer.

- Reglerne eksisterer for at give dyrene i landbruget et absolut minimum af beskyttelse mod lidelse, smerte og overlast, og ikke en gang dét bliver overholdt.

- Det er hovedrystende, og man kunne håbe på, at det gav anledning til refleksion indadtil i landbruget, men desværre må vi konstatere, at niveauet af overtrædelser har været stabilt eller stigende i mange år, siger Britta Riis i en pressemeddelelse.

I 2014 vedtog landbruget en frivillig handlingsplan, der skulle forbedre dyrevelfærden for svin. Men flere af målsætningerne er ikke nået.

Eksempelvis er dødeligheden for pattegrise gået den forkerte vej, oplyser Fødevareministeriet. Pattegrisdødeligheden medregnet dødfødte pattegrise er 23,4 procent. Det svarer til ca. 10,7 mio. pattegrise om året

Ministeren vil i den kommende tid se på, hvad der kan gøres for at vende udviklingen.

- Derfor vil jeg i de kommende måneder række ud til Folketingets partier, til relevante aktører på området og tage på en række besøg ude i landet, så vi sammen kan blive klogere på, hvordan vi én gang for alle får knækket kurven, siger Jacob Jensen.