Dyrevenner forlader udvalg i protest

17 dyreværnsforeninger forlader efter tre et halvt år Justitsministeriets arbejdsgruppe i protest. Udvalget forværrer dyrevelfærden, siger de.

Halekupering - altså at man klipper halvdelen af halerne af uden bedøvelse - er ulovlig i dag, medmindre man kan dokumentere, at man får massive problemer med halebid, hvis man ikke klipper halerne af. (© DR)

17 dyreværnsforeninger forlader efter tre et halvt år Justitsministeriets arbejdsgruppe i protest. Udvalget forværrer dyrevelfærden, siger de.

Udvalget Hold af Svin blev nedsat af Justitsministeren i 2007 efter massiv kritik af produktionsforholdene for danske svin. Udvalget skulle komme med forslag til hvordan dyrev elfærden kan forbedres for svinene, men ifølge Dyrenes beskyttelse er det modsatte sket.

-Vi melder os ud fordi vi ikke vil være med til at legitimere svineproducenternes ulovligheder, siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse.

Også DOSO, der er en sammenslutning af Danmarks øvrige 16 dyreværnsorganisationer, forlader arbejdsgruppen.

-I stedet for at få en forbedring af dyrevelfærden som vi var sat til, så har vi faktisk fået en forværring og det vil vi ikke være med til, siger formanden for DOSO, Peter Mollerup.

Halekupering

Efter ca. 30 heldagsmøder forventes arbejdsgruppens rapport at komme i december, og den vil ifølge Dyrenes beskyttelse indeholde forslag om at lovliggøre halekupering af over halvdelen af alle danske grise.

Halekupering - altså at man klipper halvdelen af halerne af uden bedøvelse - er ulovlig i dag medmindre man kan dokumentere, at man får massive problemer med halebid hvis man ikke klipper halerne af.

Nu vil udvalget angiveligt foreslå, at det skal være lovligt at klippe halerne af uden dokumentation for de ca. 60% af danske svin, der eksporteres.

-Vi vil ikke være med til at lovliggøre halekupering fordi det er en forringelse af dyrenes velfærd, siger Britta Riis fra Dyrenes Beskyttelse.

-I stedet for at klippe halerne af dem skulle man give dem mere plads og mere halm så de ikke bider hinanden. Det viser al forskning, siger Peter Mollerup fra DOSO.

Halm og plads

Økologiske svineproducenter må ikke skære halerne af grisene, så i stedet giver de dem ca. 3 gange så meget plads og masser af halm at rode med.

Halekupering er forbudt i Sverige, Norge, Finland, Litauen og Schweiz, men herhjemme ønsker landbruget at fortsætte med at halekupere.

-Jeg kan være bekymret for hvordan mængden af halebid ville være hvis vi slap hele haler ud i vores konventionelle produktion, siger direktør for Videnscenter for svineproduktion, Nicolai Nørgaard.

Dyrenes Beskyttelse og DOSO er rasende over at udvalget vil legalisere haleklipning.

-Al forskning viser at mere plads og mere rodemateriale hjælper på halebid. Det er den vej vi skal i stedet for at klippe lemmer af dyrene, siger Britta Riis fra Dyrenes Beskyttelse.

Facebook
Twitter