Effektiv indsats i Esbjerg: Ingen coronasmitte blandt 900 ældre på plejehjem

Andre kommuner bør tage ved lære af Esbjergs strategi, siger virusprofessor.

Hvordan kan det lade sig gøre, at der blandt 900 beboere på Esbjerg Kommunes 17 plejehjem endnu ikke er konstateret én eneste smittet med coronavirus?

Svaret er ifølge kommunen selv en hurtig og ekstremt effektiv teststrategi siden nedlukningen af Danmark den 11. marts.

På den måde har man undgået dødsfald, som flere andre plejehjem har oplevet i den her tid.

I artiklen herunder fortæller fire personer, hvordan de ser på den vestjyske måde at håndtere problemet med smittespredning.

Strategien indeholder tre væsentlige punkter, der har været helt afgørende for effekten.

For det første tester man ansatte, så snart de viser det mindste tegn på at være smittet. Et enkelt lille nys er nok.

Muligt smittede sendes øjeblikkeligt hjem fra jobbet, testes med podning i halsen på sygehuset i Esbjerg og får svar inden for et døgn.

Et positivt testresultat er lig med fortsat hjemsendelse, indtil alle symptomer på coronavirus er væk.

På den måde stopper man risikoen for smittespredning.

Test af ansatte

Social- og sundhedsassistent Maria Blavnsfeldt arbejder på plejecenteret Margrethegården i Ribe, og hun har selv oplevet, hvor hurtigt det går med at blive testet, da hun forrige weekend pludselig blev utilpas og begyndte at hoste.

- Jeg kontaktede min leder sen eftermiddag og aftalte at gå hjem. Næste morgen fik jeg en sms om, hvornår jeg skulle møde op til podning. Inden for 24 timer var der svar på testen, og jeg kunne komme tilbage på jobbet, siger hun.

Hun er glad for måden, hendes arbejdsgiver håndterer situationen på.

- Det gør, at jeg kan passe mit arbejde med ro i sindet, fordi jeg tør være tæt på beboerne. Jeg er ikke ræd for at smitte dem, for hvis jeg hostede i går, ved jeg i dag, om der er noget at komme efter.

Yvonne Jensens mand har boet på Margrethegården i otte år, og han er én af dem, der for alt i verden skal holdes væk fra virusset.

Det giver hende derfor ro i maven at vide, at personalet har styr på tingene.

- Det er fantastisk. Helt utroligt, at det kan lade sig gøre. Man har så mange tanker hele tiden om, hvad der kan ske, siger Yvonne Jensen, som dog ville ønske, at hun som pårørende havde mulighed for at besøge sin mand i den her svære tid.

Esbjerg Kommune stoppede for alle besøg kort efter den 11. marts.

Indtil videre er fem ansatte konstateret smittet. Ingen af dem nåede at have kontakt med ældre på plejehjemmene eller i ældreboliger.

Opsporing af færden

Man anvender elektronisk sporing af medarbejderes færden blandt beboerne, hvis nogen har vist sig at være smittede.

Det gør man ved hjælp af såkaldte gis-kort (geografisk informationssystem), som flere danske kommuner anvender til forskellige former for analyse.

- Vi har valgt, at hvis vi fik viden om borgere, der var smittet, har vi kortlagt, hvor de er henne og hvilken berøringsflade, de har. Kommer vores syge- og hjemmeplejere hos dem i hjemmet? Det må man ikke ifølge gdpr-reglerne i dag, men vi har alligevel gjort det lidt i det fortrolige rum, forklarer Arne Nikolajsen, der er direktør for kommunens sundhed og omsorg.

Han erkender, at der formentlig også er en vis portion held i det.

- Vi kunne lige så godt have været uheldige, at en ansat havde smittet fem beboere på ét af vores plejecentre, så vi tror på, at det vi har gjort, er det rigtige, siger Arne Nikolajsen.

Klar kommunikation

For det tredje har kommunen sørget for at være meget klar i sin kommunikation over for de mange ansatte i ældreplejen.

Derfor har ingen været i tvivl om, hvordan retningslinjerne og reglerne så ud, hvis de følte sig sløje eller utilpasse.

Og så har man desuden sørget for, at ingen coronasmittede efter hospitalsindlæggelse blev overført til plejehjem, hvis de var for svækkede til at vende tilbage til egen bolig.

De bliver i stedet sendt i isolation i en afdeling, der er afsat til netop den slags borgere. Her skal de så opholde sig, til de har været helt symptomfri i 48 timer.

Andre kommuner bør lade sig inspirere

Så mens flere andre danske plejehjem oplever smittespredning og dødsfald blandt beboere, har man altså indtil videre helt undgået det i Esbjerg Kommune.

Det får Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet, til at sige, at man i resten af landet bør lade sig inspirere af strategien.

- Det er ikke videnskabeligt bevist, og der er ingen kontrolgruppe, vi kan holde det op imod. Det kan man ikke i den her slags situationer. Men det er absolut tankevækkende, at de med en så effektiv strategi har kunnet beskytte vores svageste risikogruppe, siger Allan Randrup Thomsen.

Den viden, man har opbygget i Esbjerg, bør bruges andre steder.

- Jeg synes, alle kommuner bør se, i hvor høj grad de kan efterleve de forudsætninger, der har været i Esbjerg.

- De har været heldige med at få lov at teste deres medarbejdere, hvilket man ikke kan alle steder, men det kan man formodentlig med den nye teststrategi. Hvis man kombinerer den med tilstrækkeligt med værnemidler og god omtanke, kan man tilsyneladende komme langt.

Esbjerg Kommune har i øvrigt sørget for at have tilstrækkeligt med værnemidler til de ansatte. Blandt andet leverer en lokal virksomhed 3D-printede visirer til brug i ældreplejen.