Effektive studerende skal præmieres

Regeringen overvejer et at belønne unge, der gør sig hurtigt færdige med deres uddannelse uden sabbatår og andre svinkeærinder. Det kan det være ved ekstra SU-udbetalinger eller ved at nedsætte renten på de effektive unges studielån.

Behovet for flere kræfter på arbejdsmarkedet er så stort, atregeringen nu vil gøre det mere attraktivt for unge danskere atgennemføre en uddannelse hurtigt, så de dermed hurtigere kan kommeud på arbejdsmarkedet.

Regeringen overvejer derfor at indføre en økonomisk gulerod forunge, der effektivt stryger gennem studierne og gør sig hurtigerefærdig på deres uddannelse end normeret, skriver BerlingskeTidende.

Bærer finansieringen i sig selv

Guleroden kan blandt andet være en økonomisk gevinst, enten i formaf ekstra SU-udbetalinger eller lavere renter på SU-lån, hvis mangør sig færdig på normeret tid eller hurtigere.

- Det er jo lidt bizart, at samfundet belønner folk med SU,fordi de er længere tid om at gennemføre deres studier. Det kangodt være, at det her koster lidt flere penge i starten - menlykkes operationen, så bærer det jo finansieringen i sig selv,siger Venstres SU-ordfører Tina Nedergaard til avisen.

Hun mener, at der er store gevinster at hente ved at øgeincitamentet til at gøre sig hurtigere klar tilarbejdsmarkedet.

Noget for noget

Overvejelserne er et led i regeringens nye'noget-for-noget-strategi', hvor man satser på at belønne deborgere, der opfører sig eksemplarisk til samfundets bedste ogskride hårdere ind mod dem, der ikke gør det.

Men samtidig er bestræbelserne på at få unge hurtigere ud påarbejdsmarkedet en væsentlig faktor i regeringens forsøg på atetablere 85.000 nye job frem mod 2010, som er en nødvendighed, hvisden danske velfærd skal bestå.

Beregninger viser, at den danske arbejdsstyrke kan øges med optil 20.000, hvis blot de unge skærer ét år af deres forsinkelse påvej gennem uddannelsessystemet.

Og potentialet er stort - i gennemsnit går der over fem år,inden danske unge går i gang med en uddannelse, viser flereundersøgelser.

Et PR-nummer

Socialdemokraternes ordfører, Carsten Hansen, anerkenderregeringens bestræbelser på at få unge hurtigere ud påarbejdsmarkedet.

Han påpeger dog samtidig, at masser af unge rent faktiskarbejder, mens de venter på at gå i gang med deres studier.

- Og hvis ikke de stod for den produktion, så blev den jo ikkelavet. Det er da fint, at regeringen vil have unge hurtigereigennem systemet, men det virker egentlig mere som et politiskpr-nummer, fordi man har udtømt sit regeringsprogram, siger han tilBerlingske Tidende.

Facebook
Twitter