Efter 485 dage i fængsel er Jeppe frikendt - og fallit

I Danmark varetægtsfængsler vi 5.500 mennesker årligt. Men vi følger ikke op på rimeligheden og på skadevirkningerne for den enkelte.

Den 37-årige socialpædagog Jeppe Storm sad indespærret i 485 dage, mistænkt for at have handlet med narko. Efter 16 måneder blev han frikendt. (© DR)

Hver tredje indsatte i danske fængsler er en person, der endnu ikke er dømt, men som venter på at få sin sag afgjort. Det høje antal er det største i Norden.

En af dem, der har prøvet at sidde længe i fængsel uden at være dømt som lovovertræder, er Jeppe Storm.

I 485 dage sad han spærret inde på syv kvadratmeter, 23 timer i døgnet. Den 37-årige socialpædagog fra Herning var mistænkt for at have handlet med narko.

Men efter 16 måneder i politiets varetægt, blev han frikendt.

- Det er ligesom at sidde i isolation, og det påvirker én både fysisk og psykisk. Hvis du havde fortalt mig, at den slags kunne ske i Danmark, så ville jeg havde sagt, at du var fuld af løgn, siger Jeppe Storm i P1 dokumentar.

Dårlige vanerVaretægtsfængsling er et vigtigt og nødvendigt redskab i politiets arbejde. Men det er også en voldsom indgriben i et menneskes liv.

Derfor har der igennem de seneste mange år været fokus på særligt de lange varetægtsfængslinger. Her sidder de indsatte i gennemsnit seks måneder bag tremmer.

På trods af forskellige indsatser på området, er der dog ikke sket markante ændringer. Tværtimod viser nye tal, at der er sket en lille stigning i antallet af lange varetægtsfængslinger fra 2012 til 2013.

- Jeg kan ikke give nogen anden forklaring på, hvorfor vi fængsler mere og længere end vores nordiske naboer, end at det er blevet en dårlig vane, siger juraprofessor Eva Smith.

Men det afviser statsadvokat ved Anklagemyndigheden, Jens Røn:

- Jeg oplever bestemt ikke, at vi er for ukritiske. Vi er meget opmærksomme på at bruge fængslingsreglerne på den rigtige måde, så ingen sidder varetægtsfængslet længere end nødvendigt.

Overgrænser er nødvendigeAlligevel er juraprofessor Eva Smith blot én af flere eksperter, der foreslår, at vi bør have absolutte grænser for, hvor længe folk må sidde spærret inde.

Det forslag støttes hun i af formanden for Folketingets retsudvalg, Karina Lorentzen fra SF.

- Absolutte grænser har hjulpet til at bringe antallet af isolationsfængslinger ned. Det samme kunne man forestille sig ville ske, hvis vi fik absolutte grænser i forbindelse med varetægtsfængslinger, siger Karina Lorentzen.

Karina Lorentzen ser også gerne, at vi får klare regler for, hvordan samfundet tager imod de mennesker, der kommer ud efter en lang varetægtsfængsling.

- Vi har "Projekt God Løsladelse", men den indsats handler primært om dømte. Der er nærmest intet fokus på de varetægtsfængslede, der altså i mange tilfælde oplever at sidde i lang tid, og under ringere forhold end de indsatte i fængslerne, siger Karina Lorentzen.

Et liv i ruiner

Selv om Jeppe Storm har fået en erstatning på 372.000 kroner for tort i forbindelse med den uberettigede varetægtsfængsling, er hans liv i ruiner.

- Jeg har ikke haft nogle indtægter i 26 måneder, så jeg er defacto bankerot, fortæller han.

Jeppe Storm lider af en kronisk tarmsygdom, der gør at han ikke kan passe et almindeligt job. Ved sin anholdelse var han i et afklaringsforløb til et fleksjob som socialpædagog i Herning Kommune.

- Men fordi jeg i dag ikke kan dokumentere et løntab, og fordi jeg ikke har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i den periode, jeg har siddet varetægtsfængslet, kan jeg hverken få sygedagpenge eller andre offentlige ydelser, siger Jeppe Storm.

Han undersøger nu, om han gennem en civilretssag, kan få en yderligere erstatning for de fysiske, psykiske og økonomiske skader han har lidt, på grund af den lange uberettigede varetægtsfængsling.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter