Efter 49 indberetninger: Nu bliver omstridt smertestillende stof overvåget

I knap en måned har lægerne haft pligt til at indberette bivirkninger ved tramadol.

(© DR Nyheder)

Det omstridte smertestillende præparat tramadol fik tidligere i år misbrugscentre og smerteklinikker til at råbe vagt i gevær:

Stoffet er præcis lige så afhængighedsskabende som andre morfinpræparater, lød advarslen.

Nu skærper myndighederne overvågningen af tramadol og en række lignende præparater betydeligt, oplyser medicinsk enhedschef og overlæge Nikolai Brun fra Lægemiddelstyrelsen.

- Vi indfører nu et overvågningstiltag, hvor vi har mulighed for at overvåge forbruget og udskrivningsmønsteret af den allerstærkeste type smertestillende medicin, der findes i Danmark, siger han.

49 indberetninger på under en måned

Tramadol har været på markedet i Danmark siden 1990'erne og sælges under flere forskellige navne, herunder Dolol, Nobligan og Mandolgin.

De fleste mærker har angivet i medicinpakkerne, at risikoen for afhængighed er lav eller meget lav.

Men det er altså ikke den oplevelse, man har på en række misbrugscentre og smerteklinikker landet over. I en DR-dokumentar sendt denne sommer advarede de om, at mange patienter er dybt afhængige af det syntetiske stof.

For at få et overblik over problemets omfang indførte Lægemiddelstyrelsen derfor en skærpet indberetningspligt for stoffet med virkning fra den 11. september.

Lægerne har således i knap en måned haft pligt til at indberette alle formodede bivirkninger ved stoffet. Og siden har Lægemiddelstyrelsen modtaget 49 indberetninger om tramadol.

Det er lige så mange, som styrelsen har fået om stoffet gennem de seneste 20 år tilsammen.

Det sker der nu:

  • Opioider er den stærkeste smertestillende medicin, der findes på det danske marked.

  • De svagere opioidpræparater bliver nu gjort det, man kalder kopieringspligtige.

  • Det betyder, at lægernes udskrivningsmønster fremover kan overvåges ved, at recepter kobles til lægens ydernummer, digitale signatur eller CPR-nummer.

  • Mulighederne for at udskrive præparaterne indskrænkes ikke.

En tidligere opgørelse fra Lægemiddelstyrelsen har vist, at antallet af tramadol-brugere fra 2001 til 2013 steg med cirka 70 procent.

Dertil kommer, at der gennem de seneste mange år har været et stigende forbrug af svagere opioidpræparater generelt, og derfor vil myndighederne nu prøve at presse lægerne til at tænke sig om en ekstra gang, før de udskriver en recept på for eksempel tramadol.

- Vi ved historisk set, at når vi kan overvåge udskrivningen af et lægemiddel, så sker der generelt et fald i forbruget. Og det vil helt ærligt ikke være dårligt, siger Nicolai Brun fra Lægemiddelstyrelsen.

Han understreger, at de patienter, der har behov for den stærkeste medicin - det kan være cancerpatienter eller andre uhelbredeligt syge patienter med stærke smerter - fortsat skal have adgang til medicinen.

- Men når vi hører, at der er et stigende forbrug hen over en årrække, og at vi ligger over de lande, vi ellers sammenligner os med, så vil vi gerne have det reduceret, siger han.

Råd: Højst tvivlsom virkning

Det er yderst sjældent, at et præparat efter mange år på markedet bliver underlagt skærpet overvågning, siger Torben Mogensen, der er formand for Rådet for Lægemiddelovervågning, som har haft sagen til behandling.

Han kan kun huske et enkelt tilfælde, hvor kontrollen med ældre medicin skærpes på denne måde.

- Det gør forhåbentlig lægerne opmærksomme på, at de skal diskutere det rigtig meget med patienterne, før der startes en behandling, siger han.

Torben Mogensen mener, at forbruget af præparaterne er for stort i Danmark.

- Smertestillende midler som disse er rigtig gode ved akutte smerter som operationer og brækkede ben, eller hvis man for eksempel har kræft og har en relativt begrænset leveperiode. Men man må ikke bruge det til kroniske smertepatienter med det, man kalder godartede smerter, som man kan have i årevis, siger han.

- Når man bruger morfinpræparater til den gruppe patienter, er risikoen for afhængighed desværre meget stor. Og virkningen er - i min overbevisning - for langt de fleste patienter højst tvivlsom.

Overvågningen af disse præparater skærpes:

  • Buprenorphin

  • Codein

  • Nalbuphin

  • Opium

  • TramadolKilde: Lægemiddelstyrelsen

Forbrugerrådet: Det var på tide

Hos Forbrugerrådet Tænk mener seniorrådgiver Signe Jensen, at informationsniveauet om stoffer som tramadol har været for ringe, og at risikoen for afhængighed ikke er blevet kommunikeret tydeligt nok.

- Hvis borgerne havde vidst det, så kunne det være, de ikke havde spist medicinen i lige så høj grad, siger hun.

Derfor er det i hendes optik på tide, at Lægemiddelstyrelsen skrider til handling.

- Det har undret os, at Lægemiddelstyrelsen ikke på et tidligere tidspunkt har taget affære i denne sag. Særligt når man ser, at forbruget af tramadol er steget markant, siger hun.

Et spørgsmål om dosis og varighed

Nikolai Brun fra Lægemiddelstyrelsen understreger, at hans styrelse allerede har advaret om, at tramadol skal gives i kortest mulig tid og i lavest mulige dosis.

Det er nemlig ingen hemmelighed, at de stærkeste typer af smertestillende medicin kan misbruges, siger han og tilføjer, at der også står i produktresuméet, at tramadol "har et afhængighedsskabende potentiale".

- Og derfor ser vi gerne, at det bliver udskrevet i mindst mulig grad.