Efter år med voldsom stigning: Færre unge er hjemløse

Ny hjemløsetælling viser, at 20 procent færre unge er hjemløse end i 2017.

Hver tredje hjemløse er mellem 18 og 30 år gammel, viser nye tal. Arkivfoto. (Foto: © Morten Stricker, Scanpix)

Det er ellers kun gået den forkerte vej i mange år.

Hver gang Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har talt de hjemløse, er der blevet flere unge i blandt.

Men i år er det anderledes.

- Vi har jo været vant til at se, at antallet af hjemløse unge er steget kraftigt hen over årene, men denne her gang ser vi altså for første gang et fald, siger seniorforsker Lars Benjaminsen, der stå bag rapporten ”Hjemløshed i Danmark 2019”.

Hver tredje hjemløs er mellem 18 og 30 år

Da Lars Benjaminsen og hans kollegaer talte de hjemløse for første gang i 2009, var 633 i alderen 18 til 24 år hjemløse.

I 2017 var tallet tæt på fordoblet til 1.278. Men i år er der sket et fald, også for gruppen af hjemløse mellem 25 og 30 år.

- Det skal dog ikke overses, det er jo stadig et betydeligt antal unge, der er hjemløse. Det er faktisk stadig hver tredje hjemløse, der er en ung mellem 18 og 30 år, siger Lars Benjaminsen.

Når der er sket et fald, skyldes det ifølge forskeren, at kommunerne har set skriften på væggen og har sat ind for at bremse stigningen i antallet af unge hjemløse.

- Faldet skyldes formentlig, at der i mange kommuner har været en stor opmærksomhed på det stigende antal unge hjemløse. Mange kommuner har sat ind med forskellige indsatser for at skaffe boliger til udsatte unge i hjemløshed og også give dem social støtte, fortæller Lars Benjaminsen.

Mere end halvdelen kæmper med psykisk sygdom

Kortlægningen af de unge hjemløse viser også, at mere end halvdelen af de 18 til 24-årige hjemløse lider af en psykisk sygdom.

Det gør sig gældende for 53 procent af mændene og 70 procent af de unge kvinder.

Blandt andet derfor kan de unge hjemløse have gavn af det, når kommunerne ikke blot hjælper dem med at få en bolig, men også forsøger at hjælpe dem på anden vis, vurderer Lars Benjaminsen:

- Mange af de her unge har jo både psykiske problemer og misbrugsproblemer, og derfor er der mange af dem, der har brug for bostøtte, altså en person, der hjælper dem socialt og praktisk i hverdagen.

Blandt tilbuddene til de unge hjemløse er også særlige herberger og forsorgshjem, der er målrettet de unge. Og dem er der blevet flere af i de seneste år, fortæller Lars Benjaminsen.

- Det kan være svært for en ung, der måske kun er en 18-19 år gammel, at komme ind på et herberg med udsatte voksne. Der har man jo så lavet de her tilbud, der kan være et springbræt for at hjælpe dem videre og give dem social støtte, siger han.

Mød 22-årige Lasse Østergård i P3 Nyheders podcast, Den daglige dosis:

Boligen er det mindste problem

I Herning ligger forsorgshjemmet Potentialehotellet, der kun har pladser til hjemløse i alderen 18 til 30 år.

Her ser forstander Sisse Lund Nielsen, hvad det er for nogle problemer, de unge kommer med.

- For mange af de unge hjemløse er det mindste problem i virkeligheden at finde en bolig. Det handler meget om misbrug og i høj grad om psykiske problemer, fortæller hun.

Fordi der kun er unge mennesker, bliver de unge heller ikke konfronteret med de ældre hjemløses verden, som kan være voldsom.

- Jeg ved fra mine forstanderkollegaer, at det kan være et rigtig råt miljø på de lidt større forsorgshjem, hvor man har rigtig mange aldersgrupper. Det er vi lidt fri for her, siger Sisse Lund Nielsen.

Derudover har de unge ofte brug for at lære, hvordan man bor for sig selv i det hele taget.

- Det betyder helt praktisk, at man ikke bare sætter sig ned og spiser i en kantine her, men selv har været med til at lave maden. Sådan at når man flytter i sin egen lejlighed, så kan man lave mad selv og bruge en vaskemaskine, siger Sisse Lund Nielsen.

Flere ældre hjemløse

Årets kortlægning af de hjemløse i Danmark rummer altså i år det glade budskab om, at færre unge lever som hjemløse.

Men ser man på hel gruppen af hjemløse, så er den ikke blevet tilsvarende mindre.

- Det skyldes, at mens antallet af hjemløse unge er faldet, så har vi set en stigning antallet af ældre hjemløse. Vi har set en stigende tendens, faktisk igennem de senere kortlægninger, som også er fortsat denne her gang, siger Lars Benjaminsen.