Efter 'absurde krænkelser': Nu skal retningslinjer på universitet ændres igen

Københavns Universitet indførte nultolerance - men nu vil man revidere retningslinjerne for krænkende adfærd.

De personer, der ikke identificerer sig som mænd eller kvinder, kan føle sig stødt over, at eksempler på statistik kan være opdelt over de to køn, lød det i evalueringen fra en studerende på Biologi-studiet. Grafik: Aslak Elias Kelkka © DR

I sommer blev retningslinjerne for krænkende adfærd på Københavns Universitet ændret, så der nu er indført nultolerance overfor krænkelser.

Krænkelser betyder ifølge retningslinjerne, at et andet menneskes værdighed krænkes og kan både være af fysisk og psykisk art. Samtidig er det medarbejderens eller den studerendes oplevelse af at have været udsat for krænkende adfærd, der er udgangspunktet.

Men efter et par opsigtsvækkende sager, som har fået medarbejderne til råbe vagt i gevær, skal retningslinjerne nu tages op til revision.

Det blev besluttet i dag efter et møde i Hovedsamarbejdsudvalget på universitetet.

Ledelsen og de otte fællestillidsrepræsentanter på universitet, som sidder i udvalget, er blevet enige om, at man vil gennemføre en grundig gennemgang af retningslinjerne.

Der er dog ikke sat nogen deadline, for hvornår de reviderede retningslinjer skal være på plads, men det bliver formentlig tidligst til næste sommer, fortæller fællestillidsmand og medlem af udvalget, professor Allan Randrup Thomsen.

- Vi skal tilpasse dem til det virkelige liv, og så må det tage den tid, det tager. Vi har givet os selv den frihed, at der ikke er nogen tidsfrist. Begge sider og hver enkelt medlem af udvalget skal kunne godkende de nye retningslinjer. Alt vil blive gennemvendt, fastslår Allan Randrup Thomsen.

Flere spektakulære sager

Beslutningen om at revidere retningslinjerne efter så kort tid, kommer efter flere spektakulære sager.

I begyndelsen af semestret på jurastudiet blev der afholdt en fest med et udklædningstema, hvor man eksempelvis skulle møde op som 'indianer' eller 'mexicaner'. Det fandt nogle af de nye studerende på universitetet krænkende.

I et andet tilfælde blev en underviser i det tidlige efterår forment adgang til at undervise i efterårssemestret og at vejlede specialestuderende i dette semester, fordi en lille gruppe studerende på et af hans hold havde klaget over ham. De mente, at han havde ytret sig kønsdiskriminerende og racistisk.

Senest har en underviser i biologi modtaget en evaluering fra en studerende, som mente, at hans eksempler med mænd og kvinder i statistikundervisningen var upassende. For de personer, der ikke identificerer sig med et af de to køn, kan føle sig stødt.

Dekanen på det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet fastslog dog, at de studerende på biologi fortsat vil blive undervist i de to køn.

Retningslinjer kunne misbruges

Underviserne på universitetet havde inden dagens møde givet udtryk for, at de nuværende retningslinjer for krænkelser kunne misbruges til at chikanere den enkelte underviser, hvis man af en eller anden grund ikke brød sig om ham eller hende.

Sana Mahin Doost, forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd, har overfor DR fastslået, at hun er positivt indstillet overfor en dialog om retningslinjerne.

Efter hendes mening skulle retningslinjerne primært handle om, hvor man går hen, og hvordan man håndterer det, hvis man som studerende oplever seksuelle overgreb eller chikane.

Retningslinjerne blev indført, efter at en undersøgelse viste, at 1.194 ud af 150.000 adspurgte studerende havde oplevet uønsket seksuel adfærd, chikane eller krænkelser under deres studietid.

Facebook
Twitter