Efter Bag Facaden: Ministre skal forklare sig om svinebakterier

Fødevarerminister Mette Gjerskov og sundhedsminister Astrid Krag bliver nu kaldt i samråd i sagen om de resistente svinebakterier.

Op mod 50 besætninger er smittet med den multiresistente svinebakterie, men hverken Sundhedsstyrelsen eller Arbejdstilsynet ved, hvilke besætninger, der er tale om .

Fødevarestyrelsen har fundet op mod 50 besætninger, der er smittet med multiresistente stafylokokbakterier, også kendt som svinebakterier, men kun landbrugets brancheorganisation får besked.

Bag Facaden på DR1 kunne i aftes fortælle, at svinebakterien i dag findes på hver sjette svinefarm, og at bakterien vandrer fra landbrugsmedarbejdere til familiemedlemmer og videre ud i samfundet.

Fødevareminister Mette Gjerskov og sundhedsminister Astrid Krag bliver nu kaldt i samråd i sagen.

Smitten må stoppes

Enhedslistens fødevareordfører Per Clausen er forarget over, at Fødevarestyrelsen holder listen med de inficerede gårde for sig selv, og han kræver nu en forklaring.

Det samme gør ordførerkollegaen fra Dansk Folkeparti, Liselott Blixt.

- Jeg er helt med på samrådsspørgsmålet. Vi må vide, hvor smitten kommer fra, og hvordan vi får den stoppet, siger hun.

Kan koste liv

Skrækscenariet er, at den multiresistente stafylokokbakterie havner på et af landet hospitaler, for så kan det få alvorlige konsekvenser - og ultimativt koste liv.

I 2011 havde 14 procent af de, der blev smittet med CC398, ikke kontakt til landbruget

- Hvis bakteriernes vandring ikke skal komme ud af kontrol, skal der gøres noget nu, siger Hans Jørgen Kolmos, professor i klinisk Mikrobiologi på Syddansk Universitet.

Slæber bakterie ud af stalden

Det er fødevarestyrelsen, der gennem stikprøver, finder frem til nogle af de inficerede gårde. Men Sundhedsstyrelsen får ikke besked, så de har mulighed for at undersøge, om medarbejderne er blevet smittet.

Heller ikke Arbejdstilsynet får noget at vide - de skal ellers have mulighed for at kontrollere, at den enkelte landmand tager de fornødne forholdsregler. Ifølge arbejdsmiljøreglerne har landmanden nemlig pligt til at bygge et bad med en sluse, så ansatte ikke slæber bakterien med ud fra stalden.

Men Bag Facaden kunne dokumentere flere tilfælde, hvor landbrugsmedarbejdere ikke var in-formeret om, at der var svinebakterier på gården, hvor de arbejdede - og hvor der heller ikke var installeret badesluser.

Vil overveje at aflevere liste

Listen med inficerede gårde havner hos landbrugets brancheorganisation Landbrug og Fødevarer, så man internt kan holde øje med bakteriens udvikling, forklarer Per Henriksen, veterinærdirektør i fødevarestyrelsen.

- Hvis sundhedsmyndighederne beder om listen over smittede besætninger vil vi overveje at give dem den, siger han.

Det er en fremgangsmåde, som Frank Aarestrup, professor på Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet, har meget svært ved at forstå.

- Det skurrer i ørerne. Man må prøve og se på, om styrelser er til for erhvervets eller forbrugernes skyld, siger han.