Efter bandeforbud: 'Naivt at tro Loyal to Familia bliver lovlydige borgere'

Nørrebro-banden er blevet forbudt, men det betyder ikke, at LTF's kriminalitet forsvinder.

Anklagemyndigheden i Københavns Politi har vurderet, at LTF er en forening, som har en voldelig og kriminel adfærd af så grov karakter, at der straks bør gribes ind med et forbud, lød det i dag fra chefanklageren. (Foto: SCANPIX © Scanpix)

Banden Loyal To Familia (LTF) er i dag blevet forbudt.

Men det betyder ikke, at bandes kriminelle aktiviteter med et forsvinder, siger juraprofessor Jens Elo Rytter fra Københavns Universitet.

- LTF forsvinder næppe, og kriminaliteten forsvinder måske heller ikke, men man får nogle nye redskaber fra politiets side, så man simpelthen kan skride ind over for den blotte forsamling af LTF-medlemmer, siger han.

Københavns Politi har fået bemyndigelse fra Rigsadvokaten til at udstede et midlertidigt forbud, indtil en domstol har taget stilling til et endeligt forbud af LTF.

DR's retskorrespondent, Trine Maria Ilsøe, tvivler også på, at forbuddet får LFT-medlemmerne væk fra den kriminelle verden.

- Det er nok naivt at tro, at LTF-medlemmerne nu alle sammen bliver lovlydige borgere og finder sig et job og laver noget helt andet. Men det bliver forbudt, at de forsamler sig, og det er forbudt at have deres logoer på, siger hun.

- Politiet siger, at grunden til det her straksforbud er, at formålet med at forbyde dem måske vil være forspildt, hvis sagen først skal gennem alle domstolene. Det er altså her og nu, man har brug for et forbud og ikke nødvendigvis om tre eller fire år, siger retskorrespondenten.

Domstol kan omstøde det

Politiet kan desuden forbyde folk med tæt tilknytning til banden at opholde sig på bestemte steder.

- I princippet er det midlertidige forbud lige så godt og lige så effektivt som det endelige forbud, som man skal have nedlagt ved dom. Men man skal ifølge Grundloven rejse en retssag for at få gjort det her forbud endelig ved domstolene. Og hvis domstolene ikke er enige i, at der er grundlag for det, så vil det midlertidige forbud frafalde, siger Jens Elo Rytter.

LTF's advokat, Michael Juul Eriksen, har klaget over det midlertidige forbud med argumentet, at politiet ikke skal vurdere LTF's status, det skal domstole ene og alene.

Anderledes end Hells Angels

Ifølge Trine Marie Ilsøe bliver det interessant at se, hvordan politiet i praksis vil håndtere forbuddet.

For mange af bandemedlemmerne bor op og ned ad hinanden, og har i øvrigt kendt hinanden siden barndommen.

- Man skal også huske, at LTF er meget anderledes skruet sammen end de andre grupperinger som for eksempel Hells Angels. De kan blandt andet sige, at de samles om at køre på motorcykler. LTF har haft noget svært ved at sige, hvilket formål de i øvrigt har, siger hun.

Ifølge juraprofessoren bliver det springende punkt for politiet, om de ved en domstol kan bevise, at bandemedlemmernes aktiviteter rent faktisk har noget med LTF at gøre.

- Altså, at foreningen er kriminel, og at der ikke bare er nogle brodne kar i foreningen, forklarer Jens Elo Rytter.

Politiet havde haft en nemmere sag, hvis LTF for eksempel havde haft nedskrevne vedtægter, hvori der stod, at medlemmerne skal begå narkokriminalitet og slå folk ihjel, hvis det er nødvendigt, påpeger han.

Fængslet for drabsforsøg og grov vold

Politiet og anklagemyndigheden må alligevel have vurderet at have samlet stærkere beviser end tidligere, hvor et forbud mod rockere og islamistiske foreninger har været oppe at vende.

- Man kan godt gribe ind med sådan et forbud her, selvom der ikke er tale om en forening med vedtægter, hvis man mener, at den har en tilstrækkelig fast struktur til, at man kan kalde det en forening. De har jo for eksempel et navn, forklarer Jens Elo Rytter.

Flere af LTF's medlemmer sidder i fængsel for alvorlige forbrydelser. De har fået domme for drabsforsøg, våbenbesiddelse, afpresning og grov vold og har fået lange fængselsstraffe, fordi en særlig bandeparagraf i straffeloven gør det muligt at straffe bandekriminalitet ekstra hårdt.

Facebook
Twitter