Efter dramatisk retsmøde: Nu falder der efter planen dom i ubådssagen

Det kan ikke udelukkes, at sagen ender med at skulle gå om, siger DR's retskorrespondent.

Den 47-årige ubådsbygger Peter Madsen blev kendt skyldig i drabet på den 30-årige svenske journalist Kim Wall i byretten, som idømte ham fængsel på livstid. Peter Madsen valgte at anke straffens længde til landsretten. Tegner: Esther Marie Bjørneboe/NRK.

Det var dramatisk, da en domsmand forrige fredag pludselig faldt om i Østre Landsret.

Den voldsomme episode skete, mens anklageren i ubådssagen, Kristian Kirk, malende beskrev, hvorfor anklagemyndigheden mener, at landsretten ligesom byretten skal sende Peter Madsen i fængsel på livstid for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Domsmanden blev hentet af en ambulance, og retssagen blev udsat.

Fire dage senere kunne landsretten meddele, at domsmanden var klar til at fortsætte sagen.

Derfor kører sagen igen i dag.

DR's retskorrespondent, Trine Maria Ilsøe, fortæller her, hvad det videre forløb bliver i ubådssagen.

Efter planen falder dommen, men...

Hvordan kommer dagen til at forløbe?

- Den dag, retsmødet blev afbrudt, var den oprindelige plan, at anklager Kristian Kirk og Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, hver skulle have brugt formiddagen på deres afsluttende procedurer. Derefter skulle der have været afsagt dom samme eftermiddag, siger Trine Maria Ilsøe.

- På samme måde er planen i dag, at procedurerne gøres færdige, og så skal der afsiges dom.

Er det sikkert, at der falder dom i dag?

- Det tør jeg ikke spå om, for det kan ikke udelukkes, at enten forsvareren eller anklageren mener, at sagen bør gå helt om med nye juridiske dommere og domsmænd, efter domsmanden fik et alvorligt ildebefindende, lyder svaret fra retskorrespondenten.

Usikkert hvad der sker i dag

Da retsmødet blev udskudt for snart to uger siden, havde anklager Kristian Kirk talt i 25 minutter.

Han havde nået at fortælle, at Peter Madsen havde brugt ’middelalderlige torturmetoder’, at Kim Wall måtte have tryglet for sit liv, og at Peter Madsen efter hans opfattelse havde nydt forberedelsen i tiden op til drabet.

Da domsmanden faldt om, var Kristian Kirk i gang med at læse op fra tidligere domme, som også har resulteret i livsvarige fængselsstraffe.

Anklager Kristian Kirk var midt i sin procedure. Skal han begynde forfra, eller starter han, hvor han stoppede sidst?

- Landsretten har oplyst, at udgangspunktet er, at sagen fortsætter der, hvor de slap. Altså, at anklageren tager sit talepapir frem klokken 9.30 i dag og læser videre derfra, hvor han var nået til, siger Trine Maria Ilsøe.

Anklager Kristian Kirk (Foto: © Tariq Mikkel Khan, Scanpix)

Forsvarer og anklager kan kræve nyt forløb

Men det behøver forsvareren og anklageren i sagen ikke at være enige i, understreger retskorrespondenten.

- Spørgsmålet er eksempelvis, om den domsmand der faldt om, overhovedet var i stand til at høre, hvad der blev sagt i retten i tiden op til, at han fik et ildebefindende, siger hun.

- Derfor kan anklageren med en vis kraft hævde, at han ønsker, at han skal begynde forfra med sin procedure. Omvendt vil forsvareren kunne sige, at så hører retten anklagerens procedure to gange, mens forsvaret alene får mulighed for at fremføre deres argumenter én gang.

Hvad sker der hvis anklager og forsvarer ikke er enige?

- Hvis anklageren og forsvareren er uenige, så er det retten, der skal træffe en afgørelse. Det sker ved, at man først hører anklagerens og forsvarerens argumenter. Derefter trækker retten sig tilbage og voterer. Derefter skal de afsige en kendelse, siger Trine Maria Ilsøe.

Forsvarer Betina Hald Engmark (Foto: © Tariq Mikkel Khan, Scanpix)

Videre til Højesteret?

Ét er dog sikkert.

På et tidspunkt falder der dom i ubådssagen, hvor landsretten tager stilling til, hvor lang en fængselsstraf Peter Madsen skal idømmes for drabet på journalisten Kim Wall.

Når der falder dom i ankesagen, er det så en endelig dom, eller kan de blive anket videre til Højesteret?

- Alle har ret til at anke dommen, hvis man ikke er tilfreds med afgørelsen. Det er dog ikke det samme som, at sagen med sikkerhed ender i Højesteret. Det vil være Procesbevillingsnævnet der skal afgøre det, siger retskorrespondenten.

Sådan straffer vi drab i Danmark:

Ubådssagen på tre minutter:

Dommen fra Københavns Byret:

FAKTA OM SAGEN

  • Den 25. april fandt Københavns Byret den 47-årige ubådsbygger Peter Madsen skyldig i drabet på den 30-årige svenske journalist Kim Wall.

  • Han blev også fundet skyldig i seksuel mishandling, usømmelig omgang med lig og overtrædelse af reglerne om sikkerhed til søs.

  • Byretten straffede ham med fængsel på livstid – den strengeste straf i Danmark.

  • Peter Madsen ankede længden af sin straf til landsretten i håb om at få en mildere drabsdom.

  • Han ankede ikke skyldsspørgsmålet – altså spørgsmålet om, hvorvidt han dræbte Kim Wall, eller hun døde i en ulykke, som Peter Madsen forklarede i byretten.

  • Dermed ligger det fast, at han skyldig i drab.