Efter flere år med fyringer mangler kommuner nu dagplejere

Antallet af dagplejere er næsten halveret på 10 år.

Klokken er lidt over otte, da det ringer på døren hjemme hos dagplejer Karina Larsen i Næstved.

Mille på næsten to år holder sin mor i hånden, da de åbner døren til parcelhusets bryggers.

- Godmorgen, siger Milles mor, Sabrina Pihl, og sender et smil ind i køkkenet, hvor Karina Larsen hjælper et af de andre børn med at spise havregrød.

Mille har været i dagpleje i snart ni måneder, og familien er meget glad for det, fortæller Sabrina Pihl.

- Det er fantastisk. Der er ikke så mange børn, så der er meget tid til dem, siger hun.

Men det var svært at få plads, for mens kommunen oplever en øget efterspørgsel på netop dagplejepladser, er der markant færre dagplejere til at passe børnene.

- Vi skulle lægge vores planer om i forhold til, hvornår jeg kunne starte på arbejde. Jeg brugte al det barsel og ferie, jeg havde, så vi kunne få en plads, fortæller Sabrina Pihl.

Flere kommuner mangler dagplejere

Næstved Kommune er ikke den eneste kommune, der nu står og mangler dagplejere. I en rundspørge, DR Nyheder har lavet til landets 98 kommuner, svarer næsten halvdelen af de 79 kommuner, der har deltaget, at de har mangel på dagplejere.

- I virkeligheden ligger kommunerne, som de selv har redt. For da der var en overkapacitet i sektoren på grund af fald i børnetallet, så afskedigede man mange dagplejere, siger Ole Henrik Hansen, der er forsker ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet.

Han forklarer, at flere kommuner i en årrække ellers har fyret dagplejere, blandt andet fordi der blev født færre børn, men også fordi mange kommuner har satset på vuggestuepladser.

- Dagplejerne har en tendens til at blive dem, der bliver afskediget, når børnetallet falder, siger han og mener, at kommunerne i stedet kunne have beholdt nogle af dagplejerne og givet dem en uddannelse.

Men er det ikke en dyr løsning?

- Jo, det er rigtigt, men det er også et kvalitetsløft. Og så ville man have haft en uddannet dagplejemasse nu.

Ifølge tal fra fagforbundet FOA, der organiserer dagplejerne, var der for ti år siden 18.173 dagplejere. Det tal er næsten halveret - nemlig til 9.554 i dag. Fagforbundet har ikke tal på, hvor stor en del af faldet, der skyldes fyringer.

- Men vi har set, at kommunerne har brugt dagplejere som buffere, når der skulle skæres inden for dagtilbudsområdet, siger sektorformand Mogens Bech Madsen.

Dagplejer: Færre kolleger giver flere børn i hverdagen

I Næstved er fyringer også noget, Karina Larsen husker.

- Jeg kan sagtens huske det. Alle var nervøse for at blive prikket på skulderen, siger hun.

I sin hverdag kan hun også mærke, at der er færre kolleger til at tage over ved for eksempel sygdom. Alle dagplejere i Næstved passer fire børn fast, men når en kollega er syg eller er på ferie, er der færre kolleger til at tage over, forklarer hun.

- Vi er rigtig heldige at nøjes med at passe fire børn hver dag, men fordi vi mangler kolleger, er det tit, vi har det femte barn i dagplejen også, og det synes jeg er et stort arbejdspres, siger Karina Larsen.

Kvaliteten i pasningen er noget, Ole Henrik Hansen fra Aarhus Universitet mener kan blive dårligere på grund af dagplejemanglen - både i forhold til normeringen, men også i forhold til, hvem der bliver ansat.

- Konsekvensen kan være, at kvaliteten falder, fordi dem, man gerne vil have fat i, ikke søger stillingerne, siger han.

Kommune: Det er faktisk blevet sværere at blive ansat

I Næstved mangler man 10-15 dagplejere i bestemte områder - især i midtbyen. Her afviser dagplejeleder Ole Dittmann, at manglen kommer til at betyde, at kommunen ansætter mindre dygtige medarbejdere.

- Vores ansættelseskrav er faktisk steget de seneste år. I Næstved Kommune skal vi i dagplejen være ligeså dygtige som i vuggestuerne, og det er ikke noget, vi går på kompromis med.

Og hvad med i forhold til normeringen? Vi hører, at dagplejerne nu oftere har fem børn?

- Vores normeringsgaranti er, at der er fire børn per voksen, så kan der i perioder være fem børn, men det er absolut ikke ønskeligt.

- For det vil altid skabe en forstyrrelse i den gruppe, man har. Så vi arbejder stenhårdt med at minimere det problem, og det synes jeg, at vi lykkes godt med, fortsætter han og understreger, at det ikke kommer på tale, at dagplejerne fast skal have fem børn.

KL: Vi har ikke fyret for mange

Også hos Kommunernes Landsforening afviser Michael Ziegler, der er formand for løn- og personaleudvalget, at dagplejemanglen kommer til at gå ud over kvaliteten og dermed børnene.

- Hvis man ikke kan få det antal dagplejere, man har brug for, betyder det noget for, hvor mange pladser der er i dagplejen i den pågældende kommune, men jeg ser ikke nogen grund til, at det skal gå ud over kvaliteten.

Med henvisning til, at der blev født markant færre børn, da kommunerne fyrede, afviser han også, at kommunerne har fyret for mange dagplejere - eller at kommunerne skulle have efteruddannet dagplejerne istedet for.

- Vi er nødt til at tilpasse vores personale til de aktuelle behov, der er, for ellers har vi jo færre penge til de behov, der rent faktisk er, siger han.

Dagplejer: Det er et dejligt job

I Næstved håber Karina Larsen, at hun snart får flere kolleger.

- Der er færre hænder og flere børn, så det kunne være rart, siger hun og tilføjer, at hun håber, at flere vil søge.

- For det er et skønt og alsidigt job, og vi får rigtig mange kurser og lærer en masse, så det er ærgerligt, at der mangler dagplejere.

Mille vinker farvel til sin mor efter at have givet hende et kys. (Foto: Bardur Thomsen © dr)

Hun sidder i døren mellem køkken og bryggers for at tage imod Mille.

Milles mor sidder på hug overfor og kysser sin datter farvel. Mille læner sig straks ind mod Karina Larsen og giver hende et kram.

- Vinker du lige til mor, spørger Karina Larsen.

Mille vinker.

For familien Pihl er der ingen tvivl om, at ventetiden på en plads i dagplejen, var pladsen værd, siger Sabrina Pihl.

- 100 procent. Vi er meget glade for det. Det er fantastisk.