Efter fund af ulovlige sprøjtemidler: Fem vandboringer lukker ved Hirtshals

Miljøstyrelsen har lavet en stor screening af vores grundvand og har fundet pesticider i for høje koncentrationer.

Hjørring Vandselskab er en relativ stor vandforsyning, som har tæt ved 50 vandboringer i alt. Derfor sker der ikke så meget ved, at fem lukker i en periode, siger produktionschef Jacob Andersen. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Opdatering d. 16.04.20: Efter denne artikel udkom, er flere fund af stoffet amitrol i massescreeningen trukket tilbage. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet den 13. marts 2020.

Kilderne i denne artikel udtaler sig altså på baggrund af det første resultat i massescreeningen, hvor myndighederne i et tilfælde havde fundet amitrol over kravværdien. Det resultat er nu trukket tilbage på grund af fejl i analysen.

Fem drikkevandsboringer nord for Tornby ved Hirtshals er nu lukket - for en periode.

- I stedet for at sige: 'Ah, det går nok', så vil vi finde ud af, hvad der foregår, og så kan vi lige så godt bare lukke dem, fortæller produktionschef i Hjørring Vandselskab, Jacob Andersen.

Miljøstyrelsen har undersøgt 263 vandboringer for 415 forskellige pesticidstoffer. Enkelte steder er der spor fra ulovlige sprøjtemidler - et af stederne er ved Hirtshals.

- Vi skal til enhver tid stå på mål for drikkevandssikkerheden, og det tager vi meget alvorligt, lyder det fra Jacob Andersen.

Det er boringer i grundvandsovervågningen, Miljøstyrelsen har undersøgt. Det er altså ikke drikkevandsboringer.

Men fordi der er fundet et ulovligt sprøjtemiddel i en grundvandsboring ved Hirtshals, vælger vandselskabet at stoppe de fem drikkevandsboringer, der ligger op til to kilometer derfra.

- Betragt det som forsigtighedsprincippet, siger Jacob Andersen.

'Der er noget rivende galt'

Miljøstyrelsen har lavet den største undersøgelse nogensinde af grundvandet. I seks boringer er der fundet samlet 10 pesticider og nedbrydningsprodukter i for høje koncentrationer.

Deraf er tre stoffer fra to slags sprøjtemidler, man aldrig har måttet bruge i Danmark.

- Når man finder stoffer i grundvandet, som ikke må anvendes i Danmark, så tyder det jo på, at der er nogle, der ikke følger reglerne, siger Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin på Syddansk Universitet.

Ved screeningen fandt Miljøstyrelsen også det hormonforstyrrende stof amitrol. Det er et svampemiddel, der tidligere har været godkendt til brug i Danmark, men det er det ikke længere.

- Der er noget rivende galt med vores kontrol med anvendelsen af kemikalier i landbruget, mener Philippe Grandjean.

Ifølge Miljøstyrelsen er der ikke nogen sundhedsmæssig risiko forbundet med ni af de pesticider, der er for høje koncentrationer af. Men amitrol er altså både hormonforstyrrende og kræftfremkaldende ifølge Philippe Grandjean.

- Det, at der er et hormonforstyrrende og kræftfremkaldende stof i grundvandet, det er chokerende, mener han.

Landbruget: Det kommer bag på os

Hos erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevarer har man ikke nogen forklaring på, hvordan ulovlige sprøjtemidler er havnet i grundvandet.

- Det kommer helt klart bag på mig, for jeg har en oplevelse af, at vores landmænd er meget opmærksomme på, at vores pesticidanvendelse skal være korrekt, siger formand Martin Merrild.

Han fortæller, at et af de ulovlige stoffer er godkendt som ukrudtsbekæmpelse i Sverige og Tyskland.

- Men hvordan det er kommet ud i vores vandmiljø, det har jeg ikke nogen forklaring på, lyder det fra Martin Merrild.

Hvis det viser sig, at nogle landmænd har brugt - eller stadig bruger - ulovlige sprøjtemidler, vil Landbrug og Fødevarer:

- Indskærpe over for alt og alle, at de godkendelsessystemer, vi har i Danmark, har en berettigelse. Dem skal vi følge og overholde ned til mindste detalje, siger formanden.

Drikkevand under pres

Miljøminister Lea Wermelin mener, det er nogle alvorlige fund, Miljøstyrelsen har gjort.

- Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at vi finder ulovlige sprøjtemidler i vores grundvand som aldrig har været lovlige i Danmark, siger ministeren.

I den kommende måned vil Miljøstyrelsen gennemføre en styrket kontrol i forhold til ulovlig import af sprøjtemidler.

- Vi har heldigvis noget helt unikt drikkevand i Danmark, hvor vi kan åbne for vandhanen og drikke det uden at rense det. Men det er klart, det kommer jo ikke af sig selv. Vi kan se, at drikkevandet mange steder er under pres, og at vi finder for mange rester af sprøjtemidler, fortæller Lea Wermelin.

Hun vil nu også tage en alvorlig snak med landbruget.

- Det er Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at det er landbruget, som har brugt de her ulovlige sprøjtemidler. Det er klart, at landbruget må rydde op i egne rækker, lyder det fra miljøministeren.