Efter hele bestyrelsens afgang: Nu skal Herlufsholm ’virkelig i arbejdstøjet’

En ny bestyrelses vigtigste opgave er at sikre trivsel og tryghed, mener børneorganisationer.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet retter hård kritik mod Herlufsholms bestyrelse og varsler sanktioner. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Ritzau Scanpix)

Mange tænker nok først og fremmest på en skole som et sted, hvor børn og unge skal lære noget.

Men det er mindst lige så vigtigt, at en skole skaber trygge rammer om sine elever og sikrer, at de har det godt.

Det sidste har dog langt fra været tilfældet på Herlufsholm.

Sådan lyder det fra to eksperter, som DR har talt med, efter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) har rettet en skarp kritik af skolen i en foreløbig vurdering.

Naja Kinch Sohn, der er ekspert i forebyggelse og bekæmpelse af mobning hos Red Barnet, betegner styrelsens kritik som "meget alvorlig" og mindes ikke nogle fortilfælde, hvor en skole bliver udsat for så hård kritik fra styrelsen.

- De (Stuk, red.) viser, at det at kunne gå på en skole i tryghed og vide, at man ikke er i risiko for at blive udsat for mobning og overgreb, er fuldstændig afgørende for et barns skoledag. Det er ikke nok at kunne det faglige i skolen, man skal også trives og have det godt, siger hun.

Svært for bestyrelsen at fortsætte

Den hårde kritik fra Stuk kommer efter, at TV2 tidligere på året bragte en kritisk dokumentar om forholdene på Herlufsholm.

I dokumentaren fortæller en række tidligere elever om et miljø præget af mobning og krænkelser.

Og med de informationer, der er kommet frem, er det ikke overraskende, at bestyrelsen nu træder af, mener Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.

- Det er en naturlig og vel egentlig også længe ventet beslutning. Og i lyset af, at der åbenbart er sket grove overtrædelser af loven, så ville det også være rigtig svært for den nuværende bestyrelse at fortsætte, siger han og understreger, at det af hensyn til eleverne er vigtigt at få skabt ro om skolen.

- Børnene har brug for snart at høre en melding om, hvad fremtiden byder på i forhold til Herlufsholm, siger han.

Loven ikke overholdt

I sin kritik af Herlufsholm retter Stuk især pilen mod skolens bestyrelse, fordi den har haft ansvaret for, at loven er blevet overholdt.

Og det er den altså ikke blevet, lyder den foreløbige vurdering.

Ifølge Stuk er der derfor grundlag for at foretage en række markante ændringer på Herlufsholm, så man sørger for, at alle regler bliver overholdt. En af de ting, der bliver nævnt, er at styrelsen gerne ser, at Herlufsholm afskaffer enhver tradition, der giver de ældste elever "særlige privilegier på bekostning af andre elever på skolen".

Desuden bliver der varslet en række sanktioner. Blandt andet lægger Stuk op til, at skolen skal tilbagebetale det statslige tilskud, som den har modtaget fra 8. december 2021.

Ifølge Berlingske modtager skolen tilskud på cirka 50 millioner kroner årligt.

Rasmus Kjeldahl mener, at det vigtigste for en ny bestyrelse bliver at sikre, at eleverne har en tryg hverdag på skolen.

- Nu må vi først og fremmest se, hvilke sanktioner styrelsen ender med at udmønte, siger han.

- Der er meget alvorlige sanktioner, som vil kunne true selve skolens eksistens, og der er også mindre alvorlige sanktioner. Det essentielle er, at hvis skolen åbner efter sommerferien, så skal børnene være trygge og sikre i deres skolegang. Det er det, en ny bestyrelse skal sørge for.

Udsæt skolestart

Ifølge Naja Kinch Sohn skal skolen "virkelig i arbejdstøjet nu" for at sikre, at man kommer mobning og mistrivsel til livs.

Hun kalder det derfor et vigtigt signal, at bestyrelsen trækker sig.

- Det viser også de børn og unge, der har været udsat for overgreb, at det bliver taget alvorligt, og at der nu skal ske noget radikalt anderledes for at hjælpe fremtidige børn på skolen, siger hun.

Helle Rabøl Hansen, der er mobbeforsker og ph.d. i pædagogisk psykologi, går skridtet videre i sin vurdering af skolens fremtid.

Hun mener ikke, at bestyrelsens beslutning om at trække sig, er nok til at få den omdiskuterede privatskole på ret køl.

- Jeg tænker, at skolen bør lukke for en tid, og jeg vil anbefale, at man lukker den indtil årsskiftet, hvor man gentænker og genstarter skolen, siger hun.

Den overbevisning vækker resonans hos Rasmus Kjeldahl, der tvivler på, at en sommerferie giver tilstrækkeligt med tid til at sætte en ny kurs for skolen.

- Hvis det ikke lykkes at få rettet situationen op, så det er trygt og sikkert at starte op, så er man jo nødt til at udsætte skolestarten indtil de forhold kan garanteres, siger han.