Efter ’katastrofe’: Vand skal screenes for flere sprøjtemidler

Vandpanelet anbefaler stor undersøgelse af grundvandet.

I følge Vandpanelets anbefalinger, bør man undersøge grundvandet for en langt større gruppe sprøjtemidler, end det er tilfældet i dag. (Foto: © (Grafik) Signe Heiredal)

Det danske grundvand skal undersøges for væsentligt flere sprøjtemidler end i dag, og den undersøgelse skal være sat i gang inden for de første seks måneder af 2019.

Sådan lyder en ny anbefaling til Natur- Miljø- og Fødevareministeriet fra Vandpanelet.

- Vi har taget nogle meget vigtige skridt i den rigtige retning mod at få det fulde overblik over de trusler, der er fra sprøjtemiddelrester i grundvandet, siger Claus Vangsgård, der er en af Dansk Vand- og Spildevandsforenings (DANVA) repræsentanter i Vandpanelet.

Vandpanelet består af Miljøstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Dansk Vand- og Spildevandsforening, Kommunernes Landsforening og Danske Vandværker, og har i over et år arbejdet på nye anbefalinger til, hvordan man nemmere opdager uønskede stoffer i grund- og drikkevandet.

Vil undgå oversete stoffer i drikkevandet

Panelet blev dannet som følge af, at man i sommeren 2017 fandt det hidtil oversete stof desphenyl chloridazon i en drikkevandsboring.

Stoffet er et nedbrydningsprodukt af et nu forbudt sprøjtemiddel, og den seneste opgørelse fra GEUS viser, at stoffet er fundet over grænseværdien i 204 drikkevandsboringer fordelt i hele landet. Det seneste år er to yderligere og hidtil oversete stoffer også fundet i drikkevandsboringer.

- Det er nok den største katastrofe for dansk vandforsyning nogensinde, siger Claus Vangsgård.

- Den situation var utilfredsstillende, medgiver Rasmus Moes, der er kontorchef for vandforsyningen i Miljøstyrelsen.

- Vi er nødt til at fange stofferne tidligere, siger han.

Langt flere sprøjtemidler på listen

Som det er nu, bliver alle grundvandsboringer fast undersøgt for 39 sprøjtemidler og nedbrydningsprodukter, men Vandpanelet anbefaler, at man ved en ny, stor screening skal tage udgangspunkt i en udvidet liste med 244 stoffer, som Danske Regioner netop er begyndt at screene for ved jordforureningssager, som typisk opstår ved vaskepladser.

- Vi vil sikre os ikke at blive overrasket af nye fund af sprøjtemidler i drikkevandet, siger Rasmus Moes.

Bliver nogle af de nye stoffer fundet i grundvandet, kommer de på den faste liste, og hvis de findes i for høje koncentrationer, skal vandværkerne også i gang med at teste for dem ved drikkevandsboringerne, lyder det fra Vandpanelet.

Mangler midler til omfattende undersøgelse

En ny, stor undersøgelse af det danske grundvand kommer til at koste ekstra, og ifølge Miljøstyrelsen kan man ikke finansiere det inden for styrelsens egne økonomiske rammer.

Miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen, vil ikke på nuværende tidspunkt kommentere på Vandpanelets anbefalinger eller en mulig finansiering af en større undersøgelse af grundvandet, da han i morgen skal forhandle om lige netop det med forligspartierne bag pesticidstrategien.

- Vi må bare håbe, at der bliver bevilget de penge, for det at have en viden om, hvilke stoffer der findes herhjemme, er efter DANVAs opfattelse en statslig opgave, siger Claus Vangsgård.