Efter kraftige storme og oversvømmelser: Nu får ti områder 150 millioner kroner til kystbeskyttelse

Kelstrup Strand, der blev hårdt ramt af oversvømmelser i november, er et af de områder, der får midler.

Sådan så det ud i Kelstrup Strand ud til Lillebælt i Sønderjylland, da vandet fra Østersøen blev presset op mod den sønderjyske østkyst. Det førte til oversvømmelser flere steder. (Foto: © Viggo Hjort Kohberg., brugerbillede)

Flere sommerhusejere kunne i november sidste år sidde med fødderne i et iskoldt fodbad i deres huse i Kelstrup Strand i Sønderjylland.

Men det er forhåbentligt snart slut. Kelstrup Strand er nemlig et af de ti områder, der har fået midler fra kystbeskyttelsespuljen på i alt 150 millioner kroner.

På grund af klimaforandringer forventes de danske kyster at blive ramt af voldsommere vejr og dermed også oversvømmelser. Derfor skal flere kyster nu sikres, lyder det fra miljøminister Magnus Heunicke (S) i en pressemeddelelse fra Miljøministeriet.

- Man skal kunne sove trygt om natten, selv om man bor i et udsat område og vejrudsigten viser, at der er en storm på vej. Derfor skal vi beskytte os bedre mod oversvømmelser og ekstremt vejr, så vores kyster også er robuste i fremtiden, siger miljøministeren.

I Kelstrup Strand mellem Haderslev og Aabenraa er det projektet 'Vores Kyst', der får 8,7 millioner kroner i støtte. Men andre steder i landet er der også udsigt til at få andel i puljen.

Sådan så det ud i Kelstrup Strand i Sønderjylland i november:

Flest penge til projekt i Dragør

De største summer er blevet tildelt til Dragør Kommune, hvor man har fået tilsagn om hele 37,4 millioner kroner, og i Darum-Tjæreborg i Esbjerg Kommune har man fået tilsagn om hele 29,1 millioner kroner.

I Køge Kommune har man fået lovning på 26,6 millioner kroner til at beskytte kommunens kystnære byområder. Her skal der blandt andet laves diger, terrænhævninger og en højtvandsmur for at beskytte mod højvande i en strækning på cirka 11 kilometer.

Det mindste beløb er på knap 300.000 kroner og gives til Kølevandskanalen i Odense Kommune, fremgår det af pressemeddelelsen.

Miljøministeren kaldet det et "stort og vigtigt arbejde", som kommunerne nu skal i gang med.

- Det er både dyrt og et meget lagt og sejt træk at klimatilpasse de danske kyster, men det er en nødvendig opgave, siger han.

I alt 17 områder søgte om midler i kystbeskyttelsespuljen, men det var altså kun ti af dem, der har fået snablen i støttepuljen.

De 150 millioner kroner er en del af en større kystbeskyttelsespulje, som uddeles fra 2020 til og med i år.