Efter kritik om svigt af sårbare klienter: Psykolognævn afviser blankt

Psykolognævnets formand afviser den massive kritik af, at nævnet har ladt sårbare klienter i stikken.

(Foto: Mads Rafte Hein (grafik))

Det har ikke skortet på kritik af den offentlige tilsynsmyndighed for autoriserede psykologer, Psykolognævnet.

Socialminister Astrid Krag har flere gange tidligere meldt ud, at hun 'undrer' sig over, at Psykolognævnet kun én gang i de første 25 år af dets levetid har taget én psykologs autorisation.

Noget, en ekspert over for DR har vurderet som 'larmende lidt'.

Men i et nyt afsnit af DR's podcast "Det Perfekte Offer 2" slår Psykolognævnets formand Sanne Bager i dag fast, at hun ikke er enig i, at der er noget at kritisere Psykolognævnet for, eller at Psykolognævnet har været for tilbageholdende i sit tilsyn.

- Vi har hele tiden behandlet de henvendelser, vi har fået, inden for de lovgivningsmæssige og økonomiske rammer, og hvis det er alvorlige sager, der vedrører alvorlige henvendelser, så er de blevet behandlet hurtigt. For mig at se er der ikke noget at kritisere nævnet for, eller noget man kan undre sig over, siger Sanne Bager til DR.

Reagerede ikke på klage om overgreb

Da DR interviewede socialminister Astrid Krag i december sidste år, udtalte hun, at Psykolognævnets praksis i de sager, DR har afdækket, ikke kan fortsætte.

DR har blandt andet afsløret, at Psykolognævnet ikke greb ind, da en kvinde i 2017 henvendte sig og fortalte, at hun var blevet udsat for ydmygende seksuel behandling af sin psykolog. Nævnet vidste på det tidspunkt, at psykologen var idømt en psykiatrisk behandlingsdom og selv var i behandling.

I en anden sag politianmeldte Psykolognævnet en psykolog for seksuelt misbrug af en klient, men lod psykologen beholde sin autorisation.

Men Psykolognævnets formand, Sanne Bager, vil ikke forholde sig til, om hun er enig med ministeren i, at nævnets måde at føre tilsyn på i den slags sager ikke kan fortsætte.

- Det er ikke et spørgsmål, om jeg er enig eller ikke. Jeg behøver ikke at være enig. Jeg må henholde mig til de afgørelser, som er truffet af nævnet som består af flere medlemmer end bare mig, siger Sanne Bager.

Sanne Bager understreger samtidig, at Psykolognævnet er 'et uafhængigt nævn', og at hver enkelt afgørelse er truffet af alle medlemmer af nævnet.

'Rystende udtalelser'

Udtalelserne fra Psykolognævnets formand kommer, samtidig med at socialminister Astrid Krag lancerer en række nye initiativer, der skal sikre, at Psykolognævnet i fremtiden griber hurtigere ind i tilsynssager.

Venstres socialordfører, Anni Matthiesen, frygter, at Sanne Bagers udtalelser er udtryk for, at nævnet reelt ikke er interesseret i at stramme op.

- Jeg er fortsat utryg, når jeg hører formanden for Psykolognævnet udtale sig, som hun gør. Jeg er stadig nervøs for, at der er borgere, der falder ned mellem to stole og slet ikke får den hjælp, de har brug for af Psykolognævnet. Derfor er vi også nødt til at forfølge den her sag politisk på Christiansborg, siger Anni Matthiesen til DR.

Hun vil nu kalde Astrid Krag i åbent samråd, blot fire måneder efter ministeren første gang var i samråd om Psykolognævnet.

Psykolognævn: Vi vil gribe hurtigere ind

Selvom Psykolognævnets formand, Sanne Bager, afviser, at nævnet har begået fejl, understreger hun i et interviewet med DR, at Psykolognævnet i fremtiden vil benytte de nye initiativer til at gribe hurtigere ind i tilsynssager.

- Jeg er rigtig glad for, at vi har fået nogle bedre økonomiske rammer at arbejde inden for, som gør, at vi vil kunne øge tilsynet. Dermed vil der også være en mulighed for, at praksis med at tage fat i de her sager bliver bedre, siger Sanne Bager.

Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, der er ved at undersøge, om der skal indføres en helt ny sundhedsfaglig autorisationsordning af psykologer, der muligvis kan medføre, at tilsynet med psykologer i fremtiden flyttes fra Psykolognævnet til sundhedsmyndighederne.

Facebook
Twitter