Efter nyt gebyr: 22 læger siger op i Region Sjælland

Over 80 læger i to regioners vagtlægeordninger har sagt op i protest over nyt gebyr.

Det er primært sygehuslæger, som melder sig ud af ordningen (Foto: Lars Helsinghof Bæk © Scanpix)

Mindst 22 læger har sagt deres job op hos Region Sjællands vagtlægeordning, fordi de er utilfredse med et nyt gebyr, som de skal betale for at være vagtlæger.

Det oplyser vagtlægechef i Region Sjælland Gregers Hansen-Nord.

Gebyr

Fra 1. januar skal alle landets selvstændige "behandlingssteder" betale et årligt gebyr på knap 4.000 kroner for at blive registreret.

Det omfatter alle blandt andet læger, der kører lægevagt på vagtydernummer og andre behandlere som idrætslæger, fysioterapeuter og fodterapeuter.

Gebyret er indført for at finansiere det risikobaserede tilsyn, som blev etableret i 2017 for at sikre patientsikkerheden på regionernes sygehuse og dermed vagtlægeordningerne.

Ved årsskiftet blev alle vagtlæger pålagt at betale 4.000 kroner i gebyr for at finansiere en øget kontrol med vagtlægeordningerne, men det har flere læger været utilfredse med.

Gregers Hansen-Nord mener, at der formentlig bliver tale om flere opsigelser, da de endelige tal først ville foreligge senere i dag.

- Jeg havde forventet, at det var færre læger, så jeg er meget overrasket over, at det er så stort et tal. Og det er ikke endeligt gjort op, så det er formentlig større. siger han.

Han mener, at det nye gebyr vil gøre det vanskeligt at få læger til at tage vagterne.

- Det er i forvejen et problem at få besat vores lægevagtordning, så vi er meget kede af den udvikling. Det er en uklog udvikling. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor man indfører et gebyr over for enkeltpersoner, siger han og fortsætter:

- Dem som primært rammes af det her er yngre vagtlæger eller vagtlæger med et lille antal vagter. Det betyder, at hvis der er en udgift, så kan man nemt føle, at man ikke får noget udbetalt i sidste ende, forklarer han.

Over 80 læger har sagt op

Det er ikke kun Region Sjælland, der har problemer med lægeflugt fra vagtordningen. 58 læger i Region Syddanmark har ligeledes sagt op i protest.

Folketinget besluttede i 2016 at indføre gebyret, som skal være med til at finansiere et såkaldt risikobaseret tilsyn, der blev indført for at styrke patientsikkerheden. Lægerne skal hvert år betale gebyret for at blive registreret som et selvstændigt behandlingssted.

Efter de mange opsigelser har Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at se på, om problemerne kan løses ved at lægevagtordningerne eventuelt organiseres anderledes.

- Det har aldrig været meningen at gøre vilkårene for vagtlægeordningerne dårligere. Intentionen med lovændringen var at sikre kvaliteten i lægevagten, skriver ministeren i en mail til DR Trekanten.

I Region Midtjylland har to læger foreløbigt sagt op, og i Region Nordjylland er ingen stoppet indtil videre.