Efter nyt pesticidfund i drikkevandet: Danmark var advaret for 11 år siden

Allerede i 2007 advarede EU medlemslandene om, at pestidcidresten Dimethylsulfamid kunne sive ned i grundvandet.

På Hovedstadens forsyning, HOFOR, har de fundet pesticidresten Dimethylsulfamid på 8 af deres 14 vandværker. Derfor laver de nu daglige vandprøver på samtlige af deres vandværker. (Foto: DR)

Miljøstyrelsen møder nu kritik for ikke tidligere at have bedt vandværkerne teste for pesticidresten Dimethylsulfamid.

Tirsdag kunne DR fortælle, hvordan netop dette stof har fundet vej til forbrugernes drikkevand på otte ud af 14 vandværker i Hovedstadens Forsyning, HOFOR.

To steder var fundene i mængder over grænseværdien, hvilket førte til helt og delvis lukning af vandværker i Dragør og Hvidovre.

Hvorfor har man ikke overvåget

Men fundene kunne muligvis have været gjort langt tidligere.

For allerede i 2007 blev EU's medlemslande advaret om, at stoffet kunne finde vej til grundvandet, viser en skrivelse fra Europakommissionen. Læs hele brevet her. Og det undrer lektor i miljømedicin ved Syddansk Universitet Helle Raun Andersen, at den mere end 10 år gamle advarsel ikke har ført til, at man ikke tidligere har testet det danske vand for pesticidresten.

- Jeg synes, det er underligt, at man ikke har haft sådan et stof med i pesticidovervågningen. Særligt når man har en kraftig advarsel fra EU's side om, at man skal holde øje med det, siger hun.

DN: Noget tyder på, der ikke er holdt ordentligt øje

Hos Danmarks Naturfredningsforening bekymrer det også, at den nyfundne pesticidrest ikke tidligere er kommet med på listen over stoffer, som vandværkerne skal teste for.

Det siger foreningens præsident Maria Reumert Gjerding,

- Vi bliver nødt til at have tillid til, at myndighederne holder ordentligt øje med vores drikkevand. Og jeg må sige, at noget tyder på, at der ikke er blevet holdt ordentligt øje på nuværende tidspunkt, siger hun.

Ikke første advarsel

Det er ikke første gang, at Miljøstyrelsen kritiseres for ikke at reagere på advarsler om pesticidrester, der kan sive ned til grundvandet.

I august sidste år dokumenterede DR, at Miljøstyrelsen ad flere omgange hen over en 10-årig periode var advaret imod, at pesticidresten Desphenyl-Chloridazon kunne finde vej til forbrugernes vandglas.

Miljøstyrelsen mente ikke, at der havde været tilstrækkeligt med dokumentation til, at man ville lave en bred undersøgelse for Desphenyl-Chloridazon i drikkevandet.

Derfor skete der først noget, da flere uafhængige vandværker på eget initiativ undersøgte drikkevandet.

Sidenhen har det vist sig, at Desphenyl-Chloridazon er en historisk stor forurener af det danske drikkevand med fund over grænseværdien i 10 procent af alle undersøgte drikkevandsboringer landet over.

S vil have forklaring

I forhold til den aktuelle sag ønsker Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, en forklaring på, hvorfor der ikke tidligere er blevet testet for den nyopdagede pesticidrest.

- Det er ekstra alvorligt, hvis regeringen og ministeriet allerede i 2007 blev opfordret til at være opmærksom på det her stof. Og det er et forhold, som vi i Socialdemokratiet vil bede om en redegørelse for, siger han.

Hos Venstre mener miljøordfører Erling Bonnesen, at det vigtigste er, at sprøjtegiften, som stoffet stammer fra, blev forbudt tilbage i 2007. - Og så er det fint, at det nu bliver sat på en overvågningsliste. Men det er vigtigt at understrege, at uanset rød eller blå regering, har vi i Danmark været på forkant - når der har været efterretninger på farlige stoffer, så er de blevet forbudt, siger han.

Miljøstyrelsen vil gerne teste tidligere

I advarslen fra 2007 fremgår det dels, at Dimethylsulfamid uventet var fundet i grundvandet i Tyskland.

Dels at stoffet udgør en særlig sundhedsrisiko de steder, hvor vandet i forvejen bliver renset med ozon. Her vil Dimethylsulfamid ifølge advarslen blive omdannet til et helt tredje og endnu mere sundhedsskadeligt stof.

Ifølge Miljøstyrelsen er grunden til, at man ikke begyndte at teste for stoffet i 2007, at man ikke bruger ozon til at rense drikkevand i Danmark.

Men i fremtiden vil Miljøstyrelsen gerne være hurtigere til at finde de problematiske stoffer. Det fortæller Mads Leth-Petersen. - Er der nogen steder, hvor vi har kunnet komme hurtigere i gang med at teste obligatorisk? Ja, det er der, siger han.

På trods af kritikken mener Mads Leth-Petersen dog ikke, at Miljøstyrelsen har et generelt problem med at reagere på de advarsler, der kommer deres vej.

- Det er ikke min opfattelse, at vi ikke reagere på de oplysninger, vi får. Vi bliver klogere hele tiden, og vi reagere hele tiden på den nyeste viden, vi får, siger han.

Miljøstyrelsen og det såkaldte drikkevandspanel besluttede allerede i kølvandet på sidste års fund af Desphenyl-Chloridazon, at der skal laves en udvidet liste af stoffer, som det skal være obligatorisk for vandværkerne at teste for.

Det arbejde er endnu ikke afsluttet.