Efter nyt projekt mod stalking: Stalkingofre i Esbjerg får bedre hjælp end før

For første gang er kommune og politi gået sammen for at forbedre hjælp til stalkingofre.

Ifølge Dansk Stalking Center er der meget lidt viden om stalking i de danske kommuner. I Esbjerg har man siden 2017 forsøgt at blive bedre til at hjælpe borgere, der er udsatte for stalking (Foto: René Elias Kurtik © dr)

Konsulent i Esbjerg Kommune Heinrich Kristensen vidste allerede, hvad stalking var, da et nyt anti-stalking-projekt gik i gang i begyndelsen af 2017.

Troede han.

- Det troede jeg måske, jeg gjorde. Men hvad stalking indebærer og hvilke konsekvenser, det har for borgerne, det var jeg slet ikke klar over. Jeg vidste ingenting om stalking, siger Heinrich Kristensen i dag.

Sammen med 100 andre fagpersoner fra både Esbjerg Kommune og Esbjerg Lokalpoliti har Heinrich Kristensen som en del af projekt ”Tryg i Esbjerg” været på seminarer og workshops om stalking.

Og projektet har været en øjenåbner for både kommunen og politiet, der som direkte konsekvens nu har indført nye procedurer og tiltag, der skal give ofre for stalking en hurtigere og mere kvalificeret hjælp end tidligere.

Som et af de nye tiltag skal alle sager om mulig stalking i Esbjerg forbi Heinrich Kristensen. Esbjerg Kommunes første stalking-visitator.

Hjælp til indsamling af beviser

Heinrich Kristensen har i gennemsnit én sag om stalking om måneden. Og typisk hjælper han først med akut vejledning. Et råd han ofte giver lyder således:

- Stop al kontakt, sig klart og tydeligt fra over for din stalker. Og indhent og saml alt sammen af, hvad der kan senere hen blive til en form for bevismateriale hos politiet, siger Heinrich Kristensen.

At en kommune kan hjælpe med den rådgivning tidligt i et stalking forløb er helt afgørende, mener Dansk Stalking Center.

- Hvis man ikke har fået den rette hjælp til at samle dokumentation sammen, så sker der rigtig ofte det, at den udsatte bliver sendt hjem igen fra politiet, fordi de ikke har dokumentationen i orden. Og så forsætter stalkingen jo. Så jo bedre kommunens folk er klædt på og bedre de kan rådgive, jo større sandsynlighed er der for, at de udsatte får den rigtige hjælp, siger Lise Linn Larsen.

Men det er ikke kun råd og vejledning, Esbjerg Kommune tilbyder i dag.

Hemmelig adresse og ny lejlighed

Kommunen kan for eksempel hjælpe stalkingudsatte borgere med at få hemmelig adresse eller få ny lejlighed. Det er indtil videre sket i en enkelt sag.

Men stalkingvisitator Heinrich Kristensen kan også tilbyde stalkingramte borgere hjælp til at få dagligdagen til at hænge sammen.

- Vi kan hjælpe med kontakt til egen læge, til skole, til jobcenter, til familiemedlemmer, fordi man som stalkingudsat ikke kan stå i midten af sin egen sag. Der har man brug for en til at overtage, og der tager vi som kommune ansvar, siger han.

Hjælp som Heinrich Kristensen ikke lægger skjul på, han ikke havde tilbudt stalkingramte borgere for et år siden.

- Slet ikke. Jeg ville ikke have anet, hvad jeg skulle sige, siger han.

Politiet tager sager alvorligt

Også Esbjerg Politi er blevet bedre til at hjælpe ofre for stalking, lyder det fra politiet selv.

- Jeg er ret sikker på og håber inderligt, at hvis man kommer ind til os i dag, så får man en kvalificeret behandling, hvor man kan have tiltro til, at den måde vi behandler sager på, er med en viden og en seriøsitet, som gerne skulle gøre, at man føler sig godt modtaget som borger, siger vicepolitiinspektør Lars Bjerregaard.

Han peger på, at hans medarbejdere nu har systematiseret den vejledning, de giver til borgere, der kommer ind for at melde en stalker.

- Det har vi sat fuldstændig i system. Så den betjent, der modtager anmeldelsen, ikke er i tvivl om, hvad man skal gøre. Og i særdeleshed er det vigtigt, at vi nu har fået faste kontaktpersoner, så man som borger føler, at nu kommer man faktisk til det rigtige sted, siger han.

Lars Bjerregaard peger samtidig på, at samarbejdet med kommunen er blevet bedre.

Unikt samarbejde mellem politi og kommune

Og det genkender Esbjerg Kommunes stalkingvisitator Heinrich Kristensen.

- Man ved, hvem ovre i politiet, man skal kontakte, og at de har engageret sig i det her. Og de ved også, at når der kommer en henvendelse fra kommunen, så er det ikke for sjov, siger Heinrich Kristensen.

Og netop det øgede samarbejde mellem myndighederne i Esbjerg fremhæver Dansk Stalking Center som unikt.

Center: Udvid projekt til andre kommuner

Ifølge direktør i Dansk Stalking Center, Lise Linn Larsen, der har stået i spidsen for projektet i Esbjerg, er erfaringerne så positive, at andre kommuner bør gøre som Esbjerg.

- Vores erfaring er, at der er meget, meget lidt viden om stalking i kommunerne. Det betyder, at kommunerne ikke kan identificere ofrene og give dem den hjælp, de har behov for. Så der er behov for at gå nogle nye veje – som i Esbjerg – for, at vi kan få styrket indsatsen for de stalking-udsatte, siger hun.

- Men kan I dokumentere, at der er flere mennesker i Esbjerg, der får den rette hjælp mod stalking nu, end der var før projektet?

- Førhen var der jo ingen viden, så der har vi ikke samlet noget ind, vi kan sammenligne med. På sigt vil vi kunne dokumentere det. Men det vi kan sige er: I dag har ofrene i Esbjerg Kommune en chance for at få den rigtige hjælp hurtigt og effektivt.

- Er der ikke risiko for at skabe et for stort fokus på stalking?

- Nej. Et af de redskaber, vi har udviklet, er faktisk med til at afgøre om, der er tale om stalking eller ej, så i virkeligheden bliver det lettere nu at afgøre for fagpersoner, siger direktør i Dansk Stalking Center, Lise Linn Larsen.

Projektet i Esbjerg løber formelt frem til december 2018. Projektet har i 2018 særligt fokus på stalking blandt unge i Esbjerg Kommune.

Du kan se mere om stalking i 21 Søndag i aften på DR1 kl. 21.00 og stille spørgsmål til stalkingofret Heidi på DR.dk fra samme tid.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk