Efter overgreb på 23 børn: Der gik et år, før børnene kom til psykolog

En række eksperter mener ikke, at Albertslund Kommune har fulgt lovgivningen i kølvandet på en stor pædofilisag.

Det var blandt andet her i børnehaven Rosenly i Albertslund, at en pædagogmedhjælper gennem adskillige år begik seksuelle overgreb mod 28 børn. Foto: DR1 Dokumentar, De skjulte overgreb

De børnehavebørn, som er blevet seksuelt misbrugt af den dømte Per Pedersen i en stor pædofilisag fra Københavns Vestegn, har fået al for sen hjælp.

Det mener en juraekspert, Red Barnet og Børns Vilkår, som har gennemgået flere familiers dokumenter i sagen.

Familierne har givet DR1 Dokumentar fuldmagt til alle deres sagsakter. Af hensyn til familier og børn har vi givet dem andre navne.

Ifølge eksperterne har Albertslund Kommune ikke fulgt lovgivningen i deres sagsbehandling af de familier, der har været involveret i en af danmarkshistoriens største sager om overgreb.

Fra gerningsmanden blev anholdt, og umiddelbart efter erkendte en række overgrebnavngivne børn, til det første barn fik psykologhjælp, gik der et år.

Men samtlige 23 børn fra Albertslund Kommune burde med det samme i foråret 2017 have været sendt videre til udredning, mener jura- og socialretsekspert Hanne Hartoft.

- Det er ikke bare kritisabelt, men meget kritisabelt. Her er ikke bare tale om en mistanke, men en konkret viden om seksuelle overgreb mod en række børn og så kan kommunen jo ikke være i tvivl om, at de børn må antages at have behov for særlig støtte, siger Hanne Hartoft, adjunkt på Aalborg Universitet.

Hun og en række andre eksperter peger på, at Albertslund Kommune ikke har fulgt lovgivningen, fordi de ikke fra start sendte børnene til udredning i de såkaldte Børnehuse, som blev oprettet i 2013 for netop at hjælpe kommunerne med særlig ekspertise i overgrebssager.

Gerningsmand filmede overgreb

Den 48-årige Per Pedersen blev anholdt i marts 2017, efter at en seksårig spejderdreng havde fortalt sine forældre om et overgreb begået på en spejderlejr.

Da politiet anholdt Per Pedersen erkendte han en lang række overgreb begået i en spejderklub og i den børnehave i Albertslund, hvor han havde været ansat siden 2003.

Per Pedersen fortalte også politiet, at han havde filmet overgrebene.

I kølvandet på anholdelsen identificerede politiet ud fra gerningsmandens eget materiale 23 børnehavebørn og fem spejderbørn, hvis forældre blev informeret om, at deres barn var en del af sagen.

Aktindsigter i flere familiers sagsakter viser, at forældrene i de efterfølgende måneder henvendte sig til Albertslund Kommune for at få hjælp.

- Vi er bekymrede over Sørens adfærd, og at det er udtryk for, at han har oplevet krænkelserne som ubehagelige, skrev et forældrepar til kommunen i september 2017, et halvt år efter anholdelsen. Forældrene havde også en måned efter anholdelsen ringet til kommunen for at fortælle om ændret adfærd hos deres fem-årige søn Søren.

Behandling efter 10 måneder

I januar 2018, 10 måneder efter at politiet havde identificeres den femårige dreng som offer i sagen, blev Søren visiteret til udredning i Børnehuset, som hjælper kommunerne med ekspertise i overgrebssager.

Mere end et år efter anholdelsen konkluderede Børnehuset: - Sørens symptomer med angstpræget adfærd herunder seperationsængstelse, tristhed, følelsesmæssigt kaos med bizarre fænomener samt undgåelsesadfærd er sammenlignelig med, at han har udviklet et posttraume på baggrund af de seksuelle krænkelser, han har været udsat for.

Siden har Søren gået i intensiv behandling hos en børnepsykolog en gang om ugen.

- Jeg kan se nogle familier, som efter min mening banker på kommunens dør og beder om noget hjælp, som de efter min bedste overbevisning absolut har krav på. Forældrene har ventet i over et år på at få relevant behandling af deres børn. Det er helt urimeligt, siger Hanne Hartoft.

Af hensyn til børnene er Søren og Jonatan opdigtede navne.

Kommune beklager

I Albertslund Kommune blev der efter anholdelsen af Per Pedersen etableret en telefonlinje til forældre med tilknytning til børnehaven og der blev stillet psykologer til rådighed, når de involverede forældre skulle underrettes på politistationen.

Og for forældrene bliver der etableret en samtalegruppe, men direktør for Børn, Sundhed og Velfærd i Albertslund Kommune, Kristina Koch Sloth, erkender, at kommunen skulle have involveret Børnehuset tidligere.

- Da vi bliver klar over, at det har en mere alvorlig karakter, skifter vi også modus. Men jeg synes, at vi gør det for sent. Det ville jeg gerne, at vi havde gjort før. Jeg har sagt undskyld, men jeg siger det gerne igen, siger Kristina Koch Sloth.

Red Barnet: Lovgivningen er klar

Også et andet forældrepar i sagen henvendte sig i månederne efter anholdelsen flere gange både skriftligt og mundtligt til Albertslund Kommune for at få hjælp og gøre opmærksom på deres søn Jonatans mistrivsel.

Albertslund Kommune fastholdt over for Jonatans forældre og de øvrige familier, at det ikke var nødvendigt at sende børnene til udredning i Børnehuset. Men efter et halvt år, i oktober 2017, ændrede kommunen kurs.

- Da sagen kom frem, vurderede vi, at vi ikke aktivt ville gennemføre børnefaglige undersøgelser på de berørte børn. Den beslutning blev truffet på baggrund af de oplysninger, som forelå på daværende tidspunkt, skrev Albertslund Kommune til forældre.

Psykolog i Red Barnet, Kuno Sørensen, har svært ved at forstå, hvorfor kommunen ventede med at få børnene udredt.

- I den konkrete sag har kommunen allerede fra start kendskab til, at børnene har været udsat for seksuelle overgreb. Og i lovgivningen står, at hvor der er mistanke eller viden om seksuelle overgreb med to myndigheder involveret, som her er politiet og kommunen, så skal sagen visiteres til børnehusene. Det er ikke sket her, og det synes jeg er meget beskæmmende, siger Kuno Sørensen.

Børnehuse kan hjælpe

I 2013 åbnede fem regionale børnehuse i Danmark, hvor specialister sidder klar til at hjælpe kommunerne med at undersøge børn og unge ved mistanke eller viden om overgreb.

- Hvis jeg skulle sætte mig i forældrenes sted, så ville jeg blive desperat over ikke at blive lyttet til og ikke at blive taget alvorligt. Det handler om børns trivsel, og det er jo dokumenteret, at de her børn har været udsat. Jeg kan ikke få øje på, hvordan kommunen kan afvise forældre, der henvender sig, siger Kuno Sørensen.

Han bakkes op af seniorkonsulent i Børns Vilkår, Bente Boserup.

- Der skal ikke være en lang periode, hvor familierne venter på hjælp. Lovgivningen er meget klar. Der har været en tilbageholdenhed fra kommunens side, og det er ikke til at forstå. Når jeg ser, hvordan familierne rækker ud, må jeg sige, at både børnene og deres forældre er blevet svigtet, siger Bente Boserup.

I februar 2018 var den femårige Jonatan det første barn i sagen, der blev udredt.

Børnehuset konkluderede, at Jonatan havde 'behov for specialiseret psykologisk traumebehandling' som følge af overgrebene. Jonatan har netop afsluttet et års intensiv behandling hos en specialiseret børnepsykolog.

Behandlingen af Jonatan startede et år efter anholdelsen af Per Pedersen.

- Det har været et ekstremt udmattende forløb, da vores søn har haft voldsomme reaktioner og tydelige tegn på mistrivsel, men når vi henvendte os til Albertslund Kommune for at få hjælp, blev vi mødt af enten tavshed, mistro eller "vi vender tilbage til dig", siger Jonatans mor.

Hun ønsker at være anonym af hensyn til sin søn.

Direktør: Det har været en svær sag

I Albertslund Kommune siger direktør Kristina Koch Sloth, at det har været en svær sag for kommunen.

- Jeg har ikke oplevet, at vi ikke tager sagen alvorligt. Der var en masse uvished i efterforskningen også i starten, og det er jo også den usikkerhed, vi agerer i. Der er ikke nogen, der ikke har villet gøre deres bedste eller af ressourceårsager ikke har villet undersøge nogle børn. Der er en helt masse ting, der først dukker op henad vejen. Det har været en af de helt svære betingelser i den her sag, siger Kristina Koch Sloth.

DR har fået aktindsigt i korrespondancen mellem Albertslund Kommune og Børnehus Hovedstaden.

Heraf fremgår det, at en leder i Børnehus Hovedstaden umiddelbart efter anholdelsen af Per Pedersen, i marts 2017, skrev til en medarbejder i Albertslund Kommune og forklarede kriterierne for, hvornår kommunen kan bruge børnehuset.

I januar 2018, hvor to af 23 børn var blevet henvist til Børnehuset, skrev lederen af Børnehus Hovedstaden til lederen af kommunens PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

- Det har hele tiden været min forventning, at Børnehuset ville blive involveret. Jeg anbefalede, at alle børn og forældre skulle screenes af Familieafdelingen i forhold til at vurdere deres behov for støtte. Jeg undrede mig efterfølgende over, at vi ikke fik henvist et eneste barn.