Efter sejr i Højesteret: Journalister offentliggør liste over MRSA-fri svinefarme

82 svinefarme blev i 2014 testet af Fødevarestyrelsen og fundet rene. Efter en lang kamp offentliggør to journalister nu listen.

To journalister offentliggør nu for første gang en liste med de svinebesætninger, der ikke var ramt af MRSA i 2014. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2015) (Foto: henning Bagger © Scanpix)

To journalister offentliggør nu listen med de svinebesætninger, som Fødevarestyrelsen har kontrolleret og fundet fri for den smittefarlige stafylokok kendt under betegnelsen MRSACC398.

Fødevarestyrelsen gennemførte sin undersøgelse i 2014, men oplysningerne bliver først frigivet nu, efter de to journalister fra Åbenhedstinget vandt en principiel afgørelse i Højesteret.

Listen indeholder navnene på 82 svinefabrikker af de 86 svinefarme hvor Fødevarestyrelsen ikke fandt MRSA-bakterien. Af de fire sidste er én lukket og tre er solgt til andre ejere på andre adresser, der enten producerer smågrise til videresalg eller som slagtesvin. Ifølge journalist Kjeld Hansen, der sammen med journalist Niels Mulvad, har kæmpet for at få lov at offentliggøre listen, så er det med fuldt overlæg, at de nu viser, hvilke svinebesætninger der blev fundet smittefri.

HVad er MRSA CC398?
  • MRSA CC398 er en type MRSA, som kan smitte fra dyr (hyppigst svin) til mennesker. Antallet af personer smittede med MRSA CC398 er steget fra 12 i 2007 til 643 i 2013. MRSA CC398 udgjorde i 2013 31 % af alle nye MRSA tilfælde i Danmark.
  • MRSA CC398 smitter overvejende personer, der er i direkte kontakt med levende svin eller deres husstandsmedlemmer. Selv om MRSA CC398 kan findes på kød, er der ikke noget, der tyder på, at tilberedning og spisning af kødet udgør en væsentlig smittekilde. Der ses således kun få tilfælde af MRSA CC398 i byer i Danmark.
  • I marts 2014 blev det klart, at tre danskere var døde i årene 2012 og 2013 som følge af MRSA CC398. I maj blev der registreret et 4. dødsfald, som var sket i 2014.

Kilde: Statens Serum Institut

- Vi synes, det er relevant for erhvervet og for alle os andre, at kende de steder. Mange landmænd vil gerne opfostre smågrise – nu kan de få besked om, hvor det er sikkert.

For de to journalister bag Åbenhedstinget giver det også god mening ikke at hænge svinefarme, der er inficeret, ud.

- I stedet for at pege fingre vil vi gerne pege fremad, siger Kjeld Hansen.

Fødevarestyrelsen testede yderligere 196 besætninger, hvor MRSACC398- bakterien blev konstateret. Det svarer til, at 32 procent eller hver 3. blev fundet smittefrie. Det er de virksomheder, der nu bliver offentliggjort.

Alligevel er det ikke sikkert, at listen er retvisende, fordi undersøgelsen er fra 2014.

- Risikoen er der. Det her er det bedste, man kan præstere indtil videre. Men skal man købe svin, søge job eller på besøg, så skal du selvfølgelig bede bonden om at fremlægge en MRSA-attest, siger Kjeld Hansen.

De journalister bebuder i samme ombæring, at de i løbet af den kommende uge vil offentliggøre flere data fra undersøgelsen.