Efter skandaleramt hashsag: Dømte personer skal slippe lettere

Anklagers tjenestemisbrug får betydning for straffen.

150 adresser blev ransaget og 80 mennesker anholdt, da politiet gennemførte aktionen "Nordlys", der var resultatet af længere tids efterforskning af hashhandlen på Christiania. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

Flere personer er i dag fundet skyldige i omfattende organiseret handel med hash på Christiania i København.

Men flere slipper alligevel for at afsone lange straffe på grund af en anklagers stillingsmisbrug i sagen.

Det har Østre Landsret i dag afgjort.

- Straffen for fem af de tiltalte, som ikke er dømt for salg af hash på Christiania i de senere år, skal derfor undtagelsesvis anses for udstået med varetægtsfængslingen, skriver Østre Landsret.

Årsagen er, at de dømte har ventet meget lang tid på at få deres sag afgjort.

Og da det er en menneskeret at få sin sag afgjort inden for rimelig tid, mener landsretten, at flere af de dømte har været udsat for en krænkelse.

I alt er 12 personer i dag fundet skyldige i sagen om handel med store mængder hash på Christiania fra 2012 til 2014. Sagen er den sidste ankesag i et stort sagskompleks, som er blevet kaldt Nordlyssagen.

For de resterende syv tiltalte skal seks måneder af straffen afsones, mens straffen i øvrigt gøres betinget med en prøvetid på to år.

Det er i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand.

Tilfreds advokat

Der er tilfredshed at spore hos advokaterne efter dagens dom, som også betyder, at en del af de tiltalte heller ikke skal betale sagens omkostninger.

Advokat Kim Bagge, der har været forsvarer for en af de dømte, er tilfreds med resultatet.

- Vi er glade for, at landsretten har fulgt vores påstand om, at statskassen skal betale sagsomkostningerne i både byret og landsret på grund af den krænkelse, der er sket, siger han.

For hans klient betyder det, at han slipper for sagsomkostninger på omkring 800.000 til 900.000 kroner.

Denne person er en af dem, der ikke slipper for straf.

Han er idømt to et halvt års fængsel, hvor seks måneder skal afsones, og resten er en betinget dom med en prøvetid på to år, hvor han ikke må begå ny kriminalitet.

Det er dog sådan, at manden allerede har siddet varetægtsfængslet i over et år, og derfor skal han ikke ind og afsone igen.

Samtidig har landretten bestemt, at der skal konfiskeres 90.000 kroner hos denne person og ikke de 300.000 kroner, som byretten kom frem til.

Flere andre af de dømte får også nedsat det beløb, som politiet må konfiskere i sagen, skriver landsretten.

Anklager dømt undervejs

Sagen om det organiserede hashsalg på Christiania fik stor opmærksomhed i efteråret 2016, da den kørte i landsretten.

Her kom det frem, at den tidligere anklager på sagen, Trine Sorgenfri, havde haft en tæt kontakt med politividner, inden de skulle afgive forklaring i retten om deres observationer på Christiania.

Hun blev senere dømt for at have løjet for landsretten om sin kontakt til politividnerne og forsøg på at dække over det.

Det er sagen mod anklageren, som har fået hashsagen til at blive markant forsinket.

Forsvarer: Sag er danmarkshistorie

Sagen er ganske ekstraordinær, lyder det fra forsvareren for en af de andre dømte, advokat Martin Cumberland.

- Sagen er et stykke danmarkshistorie. Jeg tror ikke, der findes nogen anden sag, der har haft samme forløb. Det er helt atypisk, at sagen har ligget stille i så mange år på baggrund af en strafferetlig undersøgelse af den daværende anklager i sagen, siger Martin Cumberland.

Hans klient har både fået nedsat sin straf og skal undtagelsesvis slet ikke afsone noget. Derudover får han konfiskeret et mindre beløb end i byretten.

Men mest betydningsfuldt er det, at den dømte ikke skal betale sagens omkostninger, der også for denne person ligger på omkring en million kroner.

- Umiddelbart efter domsafsigelsen kiggede han over på mig og sagde: 'jeg har fået mit liv igen', fortæller forsvareren.

Han roser landsretten for afgørelsen, hvor der lægges vægt på, at der er sket en krænkelse af de dømtes menneskerettigheder.

- Det kræver noget mandsmod fra landsretten at gå ud og sige, at det er en krænkelse, for det er en bombastisk udmelding, lyder det.

- Det tjener Østre Landsrets ære, at de siger, 'det kan godt være, at I bliver dømt for organiseret hashhandel, men forløbet kan vi ikke som retssamfund være stolte af', tilføjer han.