Efter skandaleramte hashsager: Rigsadvokaten strammer regler for brug af politiagenter

Kontakt mellem politiagenter og anklagere har sat kæmpe retssag om salg af hash på pause.

Den øverste chef for anklagerne, Rigsadvokaten, har besluttet at skærpe reglerne for brugen af politiagenter, der også fungerer som efterforskere i samme sag.

Det oplyser Rigsadvokaten i en pressemeddelelse.

Årsagen er, at et større sagskompleks om hashsalg i Pusher Street på Christiania er endt med sigtelser til to af anklagerne i sagskomplekset og udløbersager deraf.

Her er den ene anklager sigtet for at have forsøgt at få politiagenter til at vidne falsk i retten, mens begge er sigtet for tjenestemisbrug.

- Denne sag viser, at der mere generelt kan være grund til at få nogle skarpere retningslinjer for, hvorvidt en politiagent, som skal optræde som vidne i en straffesag, samtidig kan være efterforsker i den samme sag, udtaler statsadvokat Jens Røn, der leder Kvalitetsafdelingen hos Rigsadvokaten.

- Vi tror, at en skarpere skelnen mellem rollerne vil kunne være med til yderligere at styrke tilliden til vores straffeproces, tilføjer han.

På onsdag klokken 20:30 sender DR dokumentaren "De Perfekte Vidner", der handler om brugen af politividner i den såkaldte Nordlyssag.

Her kritiserer flere forsvarere og juraprofessor Eva Smith meget kraftigt den fremgangsmåde, som politi og Anklagemyndighed har brugt i de store hashsager. En fremgangsmåde, som nu har ført til, at retssagerne er sat på pause, og at to anklagere er blevet sigtet.

Rigsadvokaten har sendt et brev til landets politikredse, hvor de nye regler bliver varslet. Forventningen er ifølge Rigsadvokaten, at de nye regler vil være på plads inden for tre måneder.

Hvad de nye regler mere konkret går ud på, vil statsadvokat Jens Røn ikke oplyse på nuværende tidspunkt.

Nye retningslinjer på vej

Det er dog ikke kun reglerne for, hvordan politiets agenter må bruges som efterforskere, når de også skal fungere som vidner i en efterfølgende retssag, der skal strammes.

Rigsadvokaten vil også gøre det mere klart, hvordan en anklager i en straffesag må have kontakt til vidner forud for afhøring i retten.

- Vi er, uafhængig af hvad den konkrete sag ender med, i gang med at udforme retningslinjer, der mere generelt handler om anklageres kontakt med vidner forud for afhøring i retten, udtaler statsadvokat Jens Røn.

På baggrund af fortrolige dokumenter viser DR-dokumentaren "De Perfekte Vidner", at der har været en meget tæt kontakt med både mails og møder mellem anklagere og politiagenter i flere af de syv retssager, der har fået tilnavnet Nordlys.

Kontakten har fundet sted, inden og mens politiagenterne har optrådt som vidner i retten, hvor deres forklaringer om, hvad de har oplevet som undercover-betjente på Christiania i 2012-2014, var medvirkende til at få over 80 personer dømt for ulovligt hashsalg.

Flere eksempler på tæt kontakt

Et eksempel på dette fremgår af en mail, sendt fra en af de nu sigtede anklagere til to politiagenter, der skulle vidne i retten:

Emne: To nye video-klip, jeg vil høre jer om…

Kære begge to. Jeg vil på mandag også spørge jer begge to om to yderligere videoer... og bede jer om et bud på en identifikation... Har du et bud på, hvem manden med den hvide t-shirt er?... Jeg kan løfte sløret for, at jeg tror, det godt kunne være JBH, men se det igennem og giv mig jeres bud (smiley).

Efter to dage svarer en af politiagenterne:

Hej... Vi har alle tre set begge klip, og der er ikke nogen af os, der som udgangspunkt vil pege på JBH. Med lidt god vilje kunne jeg godt gå med på, at klippet af ham i den hvide t-shirt kunne være JBH, men der er ikke fuld opbakning (smiley).

Svaret fra anklageren lyder:

Hej. Et forsigtigt bud er storartet. Så jeg vil spørge jer alle tre om det… Og så er det kun jeres EGET bud, I kommer til at give i retten… OK?

Ifølge DR-dokumentaren ender det i landsretten med, at politiagenten forklarer, at han kan genkende JBH på videoen.

Forsvarerne undrede sig i efteråret 2016, hvor flere tiltalte sad bænket i Østre Landsret. For her kom det pludselig frem, at anklageren i hashsagen havde haft meget tæt kontakt med flere politiagenter, inden de skulle afgive forklaring i retten. (Foto: © Martin Fält, Dr)

Tiltale inden for få uger

Inden jul afsluttede Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som undersøger sager mod politiansatte, sin efterforskning af sagen, hvor de to anklagere blev sigtet.

Nu skal Statsadvokaten i Viborg afgøre, om de to anklagere skal tiltales.

Det kommer til at ske inden for få uger.

- Den Uafhængige Politiklagemyndighed har gennemført en omfattende efterforskning, hvor der har været sigtet to anklagere. Nu vil vi grundigt gennemgå materialet, hvorefter vi inden for nogle uger forventer at træffe beslutning om, hvorvidt der er grundlag for at rejse tiltale, udtaler statsadvokaten i Viborg, Jan Reckendorff.

De to sigtede anklagere har været hjemsendt i flere måneder.