Efter sommerferien kan skoleelever og børnehavebørn igen sidde tæt

Nye retningslinjer åbner for tættere kontakt mellem klassekammerater på skoler og efterskoler.

Elever der sidder side om side. Et sjældent syn i en dansk folkeskoleklasse siden marts. Efter ferien bliver hverdagen atter mere normal i folkeskoler, vuggestuer, børnehaver og efterskoler (Arkivfoto). (Foto: Anne Bæk © Scanpix)

Efter sommerferien bliver alt - næsten - som det plejer i folkeskolen. Sidemakkerens penalhus kommer atter inden for rækkevidde, og skoleskemaet bliver mere normalt.

Børne- og Undervisningsministeriet er nemlig klar med nye retningslinjer for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner.

Med dem bliver det muligt at fravige den generelle anbefaling om at holde minimum en meters afstand mellem elever i samme gruppe som for eksempel i skoleklassen.

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet fredag.

- Når jeg har talt med sektoren, er der ingen tvivl om, at anbefalingen om en meters afstand har været den absolut største barriere. Derfor er jeg rigtig glad for, at sundhedsmyndighederne vurderer, at det nu er forsvarligt for den her gruppe at fravige kravet efter sommerferien, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Træder i kraft efter ferien

De nye retningslinjer træder i kraft fra den 1. august. Konkret betyder det, at landets skoleelever atter kan rykke ind i de normale klasseværelser, hvor der indtil nu måske ikke har været plads til at overholde afstandskravet på minimum en meter.

Men de nye regler gælder dog kun indenfor samme skoleklasse eller hold. I frikvarteret skal elever og kursister fortsat følge den generelle anbefaling om en meter afstand, når de opholder sig på samme sted som andre klasser eller hold på fællesarealer.

Udgangspunktet bør ifølge retningslinjerne stadig være, at børn, unge og voksne har et begrænset antal kontakter og så vidt muligt holder minimum en meters afstand til andre.

- Men man kan lokalt fravige den generelle anbefaling om en meters afstand inden for klassen, holdet eller lignende, når det er en forudsætning for at leve op til kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen, skriver ministeriet.

I dagtilbud gælder den generelle anbefaling om en meters afstand fortsat ikke, når det drejer sig om børns leg og personalets omsorg og arbejde med børnene.

- Samtidig skal institutioner og skoler fortsat have særligt fokus på ekstra hygiejne og på at sende personale, børn og elever hjem, hvis de har symptomer eller har været i nær kontakt med tilfælde af smitte, meddeler ministeriet.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

Klar til almindelig undervisning

De nye retningslinjer betyder også, at skoler og uddannelsesinstitutioner igen kan undervise efter de almindelige bestemmelser. I stedet for de såkaldte nødundervisningsbestemmelser, der har medført store ændringer på skoleskemaerne, siden folkeskolen åbnede igen.

- Hverdagen bliver mere genkendelig for vores børn og unge – selvom også de fortsat, ligesom alle os andre, skal tage en række forholdsregler for at passe ekstra på hinanden, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

For efterskoler og kostskoler betyder ændringerne, at hverdagen igen kan blive mere social, når eleverne får mulighed for at se mere til de skolekammerater, der ikke går i den samme klasse eller gruppe.

Det bliver tilladt for eleverne at være sammen i større grupper og under særlige omstændigheder besøge andre elever, der ikke er i samme gruppe.

Facebook
Twitter