Efter stribevis af gift-fund i dit vand: Nu kommer regeringen med forbud

Miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), vil forbyde brug af sprøjtemidler i nærheden af drikkevandsboringer.

21.000 hektar jord kan blive sprøjtefri. (Foto: © (Grafik) Signe Heiredal)

Når danske landmænd i fremtiden skal en tur ud med sprøjten, så skal de køre i en stor bue uden om drikkevandsboringerne.

Det mener miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), der nu har indkaldt aftaleparterne bag pesticidstrategien til forhandlinger om, hvordan danskernes drikkevand i højere grad kan beskyttes.

- Her i landet skal vi kunne drikke vores vand uden at blive bekymrede. Vi skal altså til at stoppe brugen af pesticider i nærheden af vores drikkevandsboringer, siger Jakob Ellemann-Jensen til DR Nyheder.

Udmeldingen kommer i kølvandet på gentagne fund af hidtil ukendte sprøjtemidler i drikkevandet det seneste år. Alene pesticid-resten desphenyl chloridazon er fundet over grænseværdien i 204 drikkevandsboringer, siden den for første gang blev fundet i dansk drikkevand i sommeren 2017.

Et forbud vil betyde, at man ikke må sprøjte i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder. Det er områder tæt ved boringen, hvor der er øget risiko for pesticidforurening.

I alt vil 21.000 hektar blive omfattet. Det svarer til arealet af to gange Samsø, og knap halvdelen af det areal er i brug som landbrugsjord.

Bred opbakning til forbud

- Vi har i lang tid skreget på det her. Hvis regeringen endelig er kommet til fornuft, er det en god nyhed, siger Christian Rabjerg Madsen, der er miljøordfører i Socialdemokratiet.

Trine Torp, der er miljøordfører i SF, stemmer i.

- Det har vi ønsket os længe. Vi håber, at det kan lade sig gøre, og at Dansk Folkeparti også vil være med, så det kan lykkes at få et forbud igennem, siger Trine Torp.

Også Radikale Venstre har tidligere fortalt DR, at partiet ønsker et totalforbud, mens Dansk Folkeparti ikke vil kommentere på, om de går ind for et forbud, før forhandlingerne går i gang.

Et vigtigt skridt

Det seneste års pludselige fund af hidtil ukendte pesticidrester har lukket vandboringer på stribe. Nogle steder efter fund op mod 100 gange over den tilladte grænseværdi. Derfor er vandbranchens interesseorganisation glad for udmeldingen.

- Det vil være et vigtigt skridt at tage, hvis man gør de boringsnære beskyttelsesområder sprøjtefri. Jeg glæder mig meget til at se en politisk aftale på området, siger Carl-Emil Larsen, der er direktør i DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Kompensation til landmændene

Ved forhandlingsbordet skal partierne drøfte, hvordan et forbud skal udmønte sig. Landbrug og Fødevarer forventer, at aftalen indeholder en fuldgod erstatning, hvis forbuddet gennemføres.

- Hvis politikerne vil lave restriktioner, så skal de landmænd, der bliver berørt, behandles ordentligt. Derfor forventer vi, at landmanden får en engangserstatning, der fuldt og helt dækker omkostningerne ved de restriktioner, landmanden får med sådan en ordning, skriver Morten Høyer, Direktør for Landbrug og Fødevarer, i en sms til DR Nyheder.

Jakob Ellemann-Jensen (V) er enig.

- Vi skal på den ene side beskytte drikkevandet, men vi skal også beskytte den private ejendomsret. Hvis man begrænser det konventionelle landbrug, der drives ovenpå drikkevandet, skal det selvfølgelig kompenseres, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Både Socialdemokratiet og SF er enige om, at der skal kompenseres, men er samtidig spændte på, hvad ministeren lægger frem.

- Jordejerne skal kompenseres for det økonomiske tab, men det er også vigtigt, at det ikke bliver en model, hvor jordejerne overkompenseres, så regningen i sidste ende sendes ud til vandforbrugerne, siger Trine Torp (SF).

Forligskredsen mødes torsdag eftermiddag i Miljø- og Fødevareministeriet.