Efter togulykke: Forbud sender flere lastbiler på vejene

Virksomhederne skal nu finde andre transportformer efter forbuddet mod lastbiltrailere på godsvogne.

Forbuddet mod lastbiltrailere på godsvogne med betegnelsen lommevogne indføres, efter at tests har vist, at der kan være risiko for, at traileren ikke bliver låst sikkert fast på godsvognen. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

Flere lastbiler vil den kommende tid køre gods rundt på landevejene.

Sådan lyder vurderingen fra Dansk Industri, efter at Trafikstyrelsen i dag har forbudt kørsel med lastbiltrailere på godsvogne i kølvandet på den alvorlige dødsulykke på Storebæltsbroen.

- Der er rigtig mange lastbiler, der skal ud og køre på landevejen, og det vil vi mærke her i Danmark, siger Michael Svane, direktør for transport og infrastruktur i Dansk Industri og næstformand i Dansk Banegodsforening.

- Det vil sætte sig som trængsel og yderligere belastning på vores vejnet, tilføjer han.

Internt i Danmark er det primært øl-togene, der sættes i stå af forbuddet mod at transportere hele lastbiltrailere på de såkaldte lommevogne.

Det var sådan et tog, som var involveret i ulykken for snart en uge siden. Togene kører med øl og emballage mellem Høje Taastrup og Carlsbergs bryggeri i Fredericia.

Men her kan godset nok let flyttes på anden vis, vurderer Michael Svane.

Problem med gods fra udlandet

Værre ser det ud for de internationale godstog, der blandt andet bruger Danmark som transitland på vej mellem Sverige og Tyskland.

- Vi ser rigtig store konsekvenser for de godstog, der kører gennem Danmark. Her vurderer vi, at cirka en fjerdedel af de mængder, man flytter med de internationale godstog, bliver berørt af forbuddet, siger han.

De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2017 blev fragtet 45.431 lastvognstrailere på de danske jernbaner. Næsten tre fjerdedele af dem kom enten fra udlandet til Danmark eller kørte gennem landet, for eksempel på vej fra Tyskland til Sverige.

Svært at finde chauffører

Transportfirmaerne skal nu forsøge at tilpasse sig den nye virkelighed, og det bliver en "kæmpe opgave", lyder det fra DI.

- For det er en virkelighed, hvor man ikke ved, hvor længe forbuddet gælder, eller om andre europæiske lande vil følge trop, siger Michael Svane.

Det indebærer blandt andet, at virksomhederne må overveje, om de skal til at sejle gods i stedet, og hvor det kan blive svært at finde ledige lastbiler i Europa. Der er nemlig mangel på chauffører.

- Der vil være transportkøbere, vareejere og varemodtagere, som vil opleve nogle forsinkelser, og måske er det også noget, der gør, at det bliver dyrere for dem at få transporteret varerne, siger transportdirektøren.

Han understreger, at Dansk Industri bakker op om forbuddet.

- Det var en meget alvorlig ulykke, som man ikke rigtig troede kunne ske, men den skete altså, og så synes jeg, at det er helt i orden, at myndighederne foretager den vurdering. Det sender et klart signal til aktørerne i branchen, siger han.

DB Cargo klar til at overholde forbud

Ved ulykken på Storebælt mistede otte personer livet, da de sad i et Intercitytog, som blev ramt af dele fra et godstog, som virksomheden DB Cargo kørte.

DB Cargo står for en stor del af godstransporten på jernbanerne i Danmark, men her kan man endnu ikke sige, hvor store konsekvenser dagens forbud får for deres godstransport.

- Hvad det får af forretningsmæssig betydning for os, er ikke væsentligt lige nu. Det væsentlige er, at vi overholder alle regler og love på europæisk og dansk niveau, og det gør vi, understreger Jan Wildau, kommunikationsdirektør hos DB Cargo Scandinavia.

Er der varer, I ikke kan komme ud med, eller har I andre vogne, I kan sætte ind?

- Hvilke konkrete konsekvenser det får for kunderne, er noget af det, vi vil se på, siger han.

(© DR Nyheder)
(© DR Nyheder)