Efterlyser mandlige sagsbehandlere

Langt de fleste jurister, der behandler familieretslige sager i statsamterne er kvinder.

Langt de fleste jurister, der behandler familieretslige sager i statsamterne er kvinder. I f.eks. Københavns Statsamt er der ansat 24 kvindelige og to mandlige jurister til at tage sig af familie- retslige sager om skilsmisse og forældremyndighed.

Det socialdemokratiske folketings- medlem Per Kaalund mener, at en ulige kønsfordeling er betænkelig. Han foreslår, at indenrigsminister Thorkild Simonsen dispenserer fra ligestillingsloven, så Statsamtet kan søge efter mandlige medarbejdere.

Facebook
Twitter