Efterlyser mandlige sagsbehandlere

Langt de fleste jurister, der behandler familieretslige sager i statsamterne er kvinder.

Langt de fleste jurister, der behandler familieretslige sager i statsamterne er kvinder. I f.eks. Københavns Statsamt er der ansat 24 kvindelige og to mandlige jurister til at tage sig af familie- retslige sager om skilsmisse og forældremyndighed.

Det socialdemokratiske folketings- medlem Per Kaalund mener, at en ulige kønsfordeling er betænkelig. Han foreslår, at indenrigsminister Thorkild Simonsen dispenserer fra ligestillingsloven, så Statsamtet kan søge efter mandlige medarbejdere.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk