Ejendomsvurderingens ABC

Ejendomsskat, ejendomsværdi og ejendomsværdiskat. Få styr på alle de svære begreber.

De mange begreber i den offentlige ejendomsvurderinger kan være svære at finde rundt i. Få hjælp til de fleste her. (Foto: Line Rasmussen © DR Fyn)

Den offentlige ejendomsvurdering er fyldt med begreber og definitioner, som ligner hinanden og overlapper. Vi har samlet de vigtigste udtryk her.

Ejendomsskat:

I daglig tale er ejendomsskatten det samme som grundskyld.

Ejendomsværdi:

Ejendomsværdien er værdien af dit hus og den grund, som det er bygget på. Det bliver vurderet hvert andet år af Skat.

Ejendomsværdiskat:

Ejendomsværdiskatten bliver betalt automatisk gennem din egen trækprocent. Som udgangspunkt er den en procent af ejendomsværdien. Hvis din ejendomsværdi overskrider 3.040.000 kroner betaler du tre procent af resten.

Siden 2001 har der været skatteloft på ejendomsværdiskatten. Derfor bliver ejendomsskatten beregnet ud fra den laveste af de tre følgende værdier: ejendomsværdien fra 2001 plus fem procent, ejendomsværdien fra 2002 eller den aktuelle vurdering af ejendommen.

Forskelsværdi:

Forskelsværdien er ejendomsværdien fratrukket grundværdien. I de fleste tilfælde vil forskelsværdien derfor være værdien af bygningerne på grunden.

Grundskyld:

Grundskyld er en beskatning af den grund, du ejer. De enkelte kommuner står selv for at inddrive grundskylden, som de fastsætter ud fra en grundskyldspromille.

Beløbet er en promille af din grundværdi minus eventuelt fradrag for forbedringer og fritagelser. I en kommune med en grundskyldspromille på 16 betaler man for eksempel 1,6 procent af grundværdien minus eventuelt fradrag i skat. Grundskylden må maksimalt stige 4-7 procent om året.

Grundværdi:

Grundværdien er værdien af den grund, hvor dit hus er bygget. Den bliver beregnet af Skat hvert andet år ud fra et skøn om, hvor meget ubebyggede grund er værd i din kommune.

Offentlig ejendomsvurdering:

Den offentlige ejendomsvurdering er en overordnet betegnelse for ejendomsværdien, grundværdien og et eventuelt fradrag for forbedringer.

Omregnet ejendomsværdiskat

Hvis du har bygget et nyt hus eller bygget om de sidste 12 år, laver Skat en ny ejendomsvurdering og omregner den til et beløb, der burde svare til ejendomsværdien i 2001 plus 5 % og ejendomsværdien i 2002.

Skatteloft, ejendomsværdi:

Under Anders Fogh Rasmussen blev der i 2001 indført skattestop på ejendomsværdiskatten. Det vil sige, at ejendomsværdiskatten ikke må stige til mere end et beløb beregnet af den laveste værdi af ejendomsværdien fra 2001 plus 5 % eller ejendomsværdien i 2002.

Skatteloft, grundværdi:

Grundskylden er underlagt et skråt skatteloft, som betyder, at den ikke må stige mere end 4-7 procent i forhold til det du betalte i grundskyld året før.

Facebook
Twitter