Ejer af opholdssted tjente over en million på at sælge brugt inventar til sig selv

Hjorthøjgård-leder solgte ifølge Socialtilsynet brugte biler og inventar til opholdssteds-koncernen for mere end han selv havde betalt for det. Det burde være ulovligt, siger eksperter.

Hjorthøjgård-leder Lars Andreasen fik 2,6 millioner kroner i hånden, da han for tre år siden solgte en stor mængde brugte biler og blandet inventar til den dengang nystartede Hjorthøjgård-koncern, hvor han indtil for en uge siden også var i ledelsen.

Men de selv samme biler og det selv samme inventar var ifølge Socialtilsynet kun prissat til knap 1,4 millioner kroner i opholdsstedernes seneste regnskaber.

”Det er tankevækkende, at aktivernes værdi er øget med 1.246.225 kroner. Det vurderes tvivlsomt, om aktivernes værdi er opgjort på et sagligt grundlag”, skriver Socialtilsyn Nord i et internt notat, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

- Når man sælger det her inventar med videre til sig selv i selskabsregi, så gør man det til en langt højere værdi, end det er nedskrevet til. Så på den måde får man en fortjeneste på over en million kroner, siger Per Nikolaj Bukh. Han er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet og har gennemgået sagen for DR.

Leif Christensen, der er adjunkt CBS og har mere end 20 års erfaring som revisor, har også læst dokumenterne. Han er enig.

- Det er påfaldende meget for dyrt, man handler, siger Leif Christensen til DR Nyheder.

(Foto: Grafik: Gregorio Rodríguez Pérez © DR Nyheder)
(Foto: Grafik: Gregorio Rodríguez Pérez © DR Nyheder)

Tilsyn: Ejer tjente halv million på at sælge biler til sig selv.

Det var i forbindelse med, at Hjorthøjgård ændrede selskabsstruktur i 2015, at Lars Andreasen solgte biler og inventar fra sit eget selskab til den nye Hjorthøjgård-koncern.

Hidtil havde Lars Andreasen drevet opholdsstederne fra sit eget selskab. Nu blev der stiftet en koncern med ham selv og fire andre personer som ejere.

Ifølge Socialtilsynets interne notat blev bilerne på opholdsstederne solgt til opholdsstedernes nye koncern for næsten en halv million kroner mere, end de var bogført til i regnskaberne.

En lang række inventar, for eksempel et køleskab og et fjernsyn, blev ifølge bilagene prissat til omtrent det samme som de blev købt for flere år tidligere. Andre ting, for eksempel skiudstyr, blev solgt for en højere pris end det var købt for fire-fem år tidligere, viser bilagene.

Opholdssteds revisor: Det var markedspris

Socialtilsyn Nord undrer sig i første omgang over priserne. Men Hjorthøjgårds revisor erklærer over for Socialtilsynet, at handlen er sket til markedspris.

DR Nyheder har spurgt Socialtilsyn Nord, hvorfor tilsynet endte med at acceptere prisen på 2,6 millioner kroner.

Tilsynet har ikke ønsket at stille op til interview, men forklarer på skrift, at tilsynet i første omgang stiller spørgsmål ved prisen og kræver at Hjorthøjgård A/S ”uddyber og dokumenterer, at værdiansættelsen er sket til markedspris”.

Derefter sender Hjorthøjgårds revisor stikprøver på priser på inventar. Det er i disse stikprøver, som DR har fået aktindsigt i, at priserne på for eksempel skiudstyr fremgår. Revisoren forklarer derudover, at der er en del ”småanskaffelser”, som Hjorthøjgård har fået gratis.

I forhold til bilerne forklarer revisor, at priserne er kommet ved at finde tilsvarende biler på Bilbasen.

Tilsynet oplyser til DR, at de herefter accepterer den samlede pris, fordi ”der er givet tilstrækkeligt indblik i, hvordan prisfastsættelsen er foretaget og hvad der er lagt til grund for revisors erklæring.”

Lars Andreasen har ikke stillet op til interview, men han skriver til DR Nyheder:

- Alt er registreret, oplistet, og værdiansat efter gældende regler. Jeg har ikke haft den ringeste indflydelse på priserne for ting. Det var en revisionsmæssig opgave forstået af BDO. Tilsynet har modtaget lister – godkendt af statsautoriseret revisor - med oplysninger om priser fra svensknøgler til biler og priserne er godkendt af tilsynet. Jeg har ikke påvirket nogen værdiansættelser. Hvis der er forskel på en regnskabsmæssig værdi på en ting og vurderingspriser, så går det vel begge veje. Sådan var de regler, som revisor arbejdede under, skriver Lars Andreasen.

Lars Andreasen trådte tilbage som direktør for Hjorthøjgård for en uge siden, efter DR’s historier om opholdsstedet Gården. Han er i skrivende stund fortsat medejer af Hjorthøjgård.

Søren Lynge-Stensgaard er ny konstitueret direktør i koncernen og fortryder i dag ikke handlen.

- Vi syntes faktisk det var en relativ fair pris, en god handel. Der var relativt mange småanskaffelser som var blevet straksafskrevet for Lars (Andreasen, red.), så de havde egentlig ingen værdi for Lars, men vi fik rigtig mange ting med for de penge, vi betalte for det, siger Søren Lynge-Stensgaard.

Professor: Reglerne bør laves om

Professor Per Nikolaj Bukh har stor viden om området, da han tidligere har siddet i en ekspertgruppe under Socialstyrelsen. Han vurderer, at Socialtilsynet ikke har hjemmel til at gøre mere, end de gjorde i situationen.

Derfor mener han at reglerne bør laves om, så biler og inventar kun kan sælges til den nedskrevne værdi i den slags sager.

- Det forkerte er, at man ikke skal handle til den nedskrevne værdi, men til markedsværdien. Det er det der giver dobbeltbetalingen. Det kan ikke være intentionen med det her, og det burde være ulovligt, siger Per Nikolaj Bukh.

Alternativt kunne politikerne give tilsynet mulighed for at afvise omkostninger, der reelt set allerede er betalt, tilføjer han.

Socialminister Mai Mercado (K) vil drøfte sagen med Folketingets øvrige partier.

- Selv om jeg ikke kan gå ind i enkeltsager, er det klart, at når jeg får en redegørelse fra kommunen og fra socialtilsynet, så vil vi selvfølgelig altid stoppe op og se på om der skal ændres regler, siger Mai Mercado.