Eksamenssnyd: Internettet gløder i gymnastiksalen

Omfanget er langt større end gammeldags eksamenssnyd, siger en gymnasielærer, der har gransket snydekulturen.

Elever har siden 2012 haft ”begrænset adgang” til internettet under lukkede skriftlige eksamener på gymnasiale uddannelser. Men nogle misbruger adgangen og kommunikerer løs med lektiehjælpere midt under prøverne. (Foto: Simon Reiter © dr)

Brug af eksterne hjælpere, der i bedste ”ghostwriterstil” skriver vigtige og afgørende eksamensopgaver begrænser sig ikke kun til SRP-opgaver i gymnasier og på handelsskoler. Også lukkede, skriftlige eksamener i gymnastiksale, hvor eleverne arbejder på egne computere er ramt af snydekultur.

Julian Bybeck Tosev er gymnasielærer i matematik på Herlev Gymnasium og HF – han sad klar ved tastaturet og surfede internettet, da elever over hele landet var til skriftlig eksamen i matematik i sommeren 2015.

Eksamener på Facebook

- Jeg kender de her unikke opgaver og kunne se, når elever få minutter efter eksamensstart henvendte sig for at få hjælp i grupper på Facebook eller på Studieportalen, siger Julian Bybeck Tosev. Han har fundet seks eksempler på ”live” eksamenssnyd under de ellers lukkede eksamener, hvor kommunikation er forbudt. Derudover har han 50 tilfælde af snyd ved årsprøver og hverdagsafleveringer. Men det er kun isbjergets berømte top, mener han.

- Det er så let at snyde, hverken eksamensvagterne, der skal overvåge eleverne, eller censorerne, som sidder med opgaverne bagefter, kan afsløre det. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det foregår i alle andre fag.

Ni procent indrømmer snyd

Ifølge DR2’s ”Studentereksamen til salg” er det ikke kun skriftlige eksamener, der er ramt. Elever, der er til forberedelse forud for mundtlige eksamener, bruger en smartphones trådløse net til at gå ”illegalt” på nettet på pc’en i forberedelsestiden. Programmet referer desuden en ikke-videnskabelig rundspørge til 20 skoler under den gymnasiale uddannelse. Her er der spurgt ind til elevernes egne erfaringer med snyd til skriftelige eksamener.

Knap 9 procent indrømmer, at de selv har snydt.

Ministeriet gav grønt lys

Snyderiet er især blevet muligt efter en regelændring i 2012 af den ”almene eksamensbekendtgørelse”. Her blev der åbnet for, at der ”i begrænset omfang” kan gives netadgang ved eksamener, hvor det ikke tidligere var tilladt. Tanken er, at eleverne skal ha adgang til egne noter i diverse cloud-tjenester, f.eks. dropbox, eller gå online på helt specifikke hjemmesider, der har været brugt i undervisningen. Kommunikation med andre er fortsat strengt forbudt. Men det er naivt at tro, at eleverne holder sig fra nettets mange kommunikationsmuligheder, mener Julian Bybeck Tosev.

- Det er en teknologifacination, hvor man næsten ikke kan få nok af internettet. Målet er vel, at vi skal vurdere, om de har lært noget i skolen. Målet er ikke, at de skal gå på internettet.

Minister: Nettet øger snyd

Julian Bybeck Tosev har fremlagt sin dokumentation for de ansvarlige for eksamener i Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling og for den ansvarlige minister, Ellen Trane Nørby (V).

Sidstnævnte skriver i et brev til gymnasielæreren den 9. juli i år.

”I dag er brug af it og internet en integreret del af elevernes undervisning, hverdag og fremtidige studie- og arbejdsliv. Derfor inddrages internettet som en faglig ressource ved prøverne. Der er dog ikke tvivl om, at internettet øger elevernes muligheder for at snyde ved prøverne. [..] Det er et problem, som både uddannelsesinstitutionerne og jeg er meget opmærksomme på og forsøger at imødegå.”

Der er mere om eksamenssnyd i programmet ”Studentereksamen til salg”. Mandag aften på DR2 kl. 22.