Ekspert: Arbejdstilsynet giver misvisende oplysninger til minister

Arbejdstilsynet gav Siemens lov til at sprøjte med epoxy på for lempelige vilkår. Ekspert sår tvivl om tilsynets forklaring.

Arbejdstilsynet gav i 2007 Siemens Wind Power dispensation til at sprøjtemale forme til vindmøllevinger.

Men Arbejdstilsynet var ikke klar over, at det var stoffet epoxy, der skulle sprøjtes med. Og derfor blev dispensationen givet efter regler, der var for lempelige.

Sådan lyder forklaringen fra Arbejdstilsynet i den redegørelse, der i dag blev afleveret til beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen.

Ifølge Arbejdstilsynet kan man ikke udelukke, at afgørelsen kan have gjort medarbejdere syge.

Ingen krav om beskyttelse

Først i 2012 blev Arbejdstilsynet, ifølge redegørelsen ”opmærksom på, at der var tale om et epoxyholdigt produkt”. Og først da opstillede Arbejdstilsynet en række krav til medarbejdernes sikkerhed.

Det er for eksempel krav om, at medarbejderne skal bære åndedrætsværn i mindst fem timer, efter at der er sprøjtemalet, krav om epoxy-uddannelse, krav til handsker og dragter og krav om advarselsskiltning.

I dispensationen fra 2007 blev der kun stillet krav til, hvordan der skulle gøres rent.

Det er ikke godt nok, lyder vurderingen fra lektor emeritus, Kirsten Jørgensen, fra DTU Management and Engineering.

- I sidste instans er det jo virksomhedens ansvar at sørge for, at forholdene er i orden, men de kan jo have troet, at når de fik en dispensation, så var det okay, siger hun.

Vi vidste det ikke

Arbejdstilsynets redegørelsen blev bestilt af Jørn Neergaard Larsen, efter DR’s afsløringer tidligere på måneden af, at mindst 64 medarbejdere på Siemens Wind Power er blevet syge af at arbejde med epoxy eller isocyanater siden 2005.

I redegørelsens konklusion skriver Arbejdstilsynet, at der blev givet dispensation til Siemens Wind Power på forkert grundlag, fordi: ”Det var ikke klart, hvilke kemiske stoffer der blev anvendt”.

Men det stemmer ikke overens med oplysninger, der står længere inde i redegørelsen, påpeger lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, Sten Bønsing.

Af en tidslinje fremgår det nemlig, at Arbejdstilsynet besøgte den pågældende produktionshal på Siemens Wind Power en måned før, at der blev givet dispensation. Og at man efterfølgende fik tilsendt oplysninger, der viste, at der var epoxy i produkterne, der skulle sprøjtes med.

Besøget er nævnt i selve dispensationen, som DR er kommet i besiddelse af. Her henviser Arbejdstilsynet til, at to navngivne medarbejdere havde besøgt virksomheden, der efterfølgende fremsendte en ”beskrivelse af de anvendte produkter”.

Misvisende konklusion

Lektor Sten Bønsing vurderer på den baggrund, at der ikke er dækning for rapportens konklusion om, at Arbejdstilsynet ikke vidste, at det var epoxy.

- Det er en misvisende konklusion, som ikke giver et rigtigt billede af de præmisser, som er i rapporten.

Og det er alvorligt, mener han.

- Det er vigtigt, at konklusionen på et så centralt punkt er dækkende, for det er jo typisk konklusionen, der kommer til at indgå i den videre proces hos ministeren og eventuelt Folketinget, siger Sten Bønsing.

Indgik ikke i ansøgningen

I Arbejdstilsynet fastholder kontorchef Bent Horn Andersen, at man ikke kendte til oplysningerne om epoxy, da ansøgningen om dispensation til at sprøjtemale blev behandlet i 2007, og at det ikke fremgik af ansøgningen fra Siemens Wind Power.

De eksperter, vi har talt med, siger, at de simpelthen ikke tror på, at I ikke vidste, at det var epoxy, de arbejdede med.

- Jeg kan kun sige, at vi har gravet os meget langt ned i vores sagsbehandling, og jeg kan kun sige, at det vi har behandlet den dispensationsansøgning ud fra, det har været de oplysninger, vi har fået fra virksomheden, siger Bent Horn Andersen.

Kontorchef Bent Horn Andersen understreger også, at Siemens Wind Power – udover de vilkår, der fremgår af dispensationen – har skullet følge reglerne, der gælder for de kemiske stoffer, de arbejder med.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Siemens Wind Power.

Facebook
Twitter