Ekspert i kriminologi: Forvaring er en særligt streng sanktion

70-årig mand tiltalt for at bestille overgreb mod børn kræves idømt en af straffelovens hårdeste sanktioner.

I Anstalten ved Herstedvester afsoner indsatte, der er dømt til forvaring på ubestemt tid. (Foto: ERIK LUNTANG © Scanpix)

Anklagemyndigheden vil gå efter en forvaringsdom i sagen mod den 70-årige mand, der i Retten i Glostrup står tiltalt for at have bestilt seksuelle overgreb mod filippinske børn på internettet.

Han er tiltalt for 346 forhold, og anklagemyndigheden betegner sagen som usædvanligt grov.

Det er yderst sjældent, at folk bliver idømt forvaring, viser tal fra Danmarks Statistik.

Fra 2006 til 2015 endte 12 strafferetlige afgørelser i sager om sædelighedsforbrydelser med en forvaringsdom. I alt 45 af alle de strafferetlige afgørelser i perioden lød på forvaring.

Forvaring er da også en særligt streng foranstaltning, der kun bruges over for lovovertrædere, som udgør en særlig fare, siger lektor i kriminologi Anette Storgaard fra Aarhus Universitet.

- Frihedsberøvelser er statsmagtens mest alvorlige indgreb mod borgerne. Og retssikkerhedsmæssigt er tidsubestemt frihedsberøvelse langt mere indgribende end en fængselsstraf med fast bagkant, siger hun.

Tre krav skal opfyldes

I henhold til straffelovens paragraf 70 skal tre krav være opfyldt, når man idømmes forvaring. For det første skal den tiltalte findes skyldig i en alvorlig forbrydelse som drab, grov vold eller voldtægt.

For det andet skal den tiltalte være til fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed. Vurderingen bygger på karakteren af forbrydelsen og af oplysninger om gerningsmandens person, herunder især om han eller hun tidligere har begået kriminalitet.

Og for det tredje skal retten vurdere, at det er nødvendigt at idømme den tiltalte forvaring frem for fængsel, så den føromtalte fare kan forebygges.

De tre krav omtales som kriminalitetskravet, farlighedskravet og nødvendighedskravet.

- Det er svært at spå om fremtidig kriminalitet, og af samme grund vurderer læger i forbindelse med forvaringsdomme, om den tiltalte er skruet sammen i hovedet på en måde, så det må antages, at vedkommende uden videre kan finde på at gentage sin forbrydelse, siger Anette Storgaard.

Kriminalforsorgens seneste opgørelse over antallet af forvaringsdømte er fra 2015. Her sad der i gennemsnit 48 i forvaring.

Blandt de forvaringsdømte er en da 34-årig mand, der i 2015 blev idømt forvaring, efter han blev fundet skyldig i voldtægt, forsøg på voldtægt og vold. Han blev også dømt for at forsøge at dræbe en kvinde, som han kastede i Københavns Havn.

Samme år blev en da 31-årig mand idømt forvaring, efter han blev fundet skyldig i voldtægter mod to kvindelige logerende og for at dræbe en tredje, hvis lig han gemte i en kuffert.

I 2014 blev en da 41-årig mand idømt en forvaringsdom for seksuelle overgreb på to piger på Fyn. Han blev kendt som "manden i den røde bil".

Ikke nødvendigvis sindssyge

Modsat en behandlingsdom, som gives til sindssyge kriminelle, er forvaringsdømte ikke anset straffri på grund af deres tilstand.

De anbringes som regel på Anstalten ved Herstedvester, der er et lukket fængsel, hvor der er personale med speciale i psykiatrisk og psykologisk behandling.

Sanktionen kan kun ophæves, når det vurderes, at en forvaringsdømt ikke længere er farlig.

- Det kan for eksempel ske, fordi personen har ændret sig med tiden eller har modtaget seksualdriftdæmpende behandling, siger Anette Storgaard.

Kriminalforsorgen har tidligere undersøgt, hvor lang tid de forvaringsdømte i gennemsnit afsoner. Undersøgelsen dækker årene fra 1990 til udgangen af 2011 og viser, at afsoningstiden i perioden blev fordoblet til 14 år og syv måneder.

Der findes ikke nyere tal, men Kriminalforsorgens presseafdeling oplyser, at den gennemsnitlige afsoningstid formentlig ligger på omtrent samme leje i dag.

Udvikling i antallet af forvaringsdømte

  • 2015: 48

  • 2014: 43

  • 2013: 45

  • 2012: 43

  • 2011: 39

  • 2010: 36

  • 2009: 33

  • 2008: 33

  • 2007: 31

  • 2006: 28Kilde: Kriminalforsorgen. Tallene er afrundede og viser, hvor mange der i gennemsnit afsonede en forvaringsdom de pågældende år.

Facebook
Twitter