Ekspert i sundhedsret efter politianmeldelse i kræftsag: 'Det kan ikke udelukkes, at der kan rejses et strafferetligt ansvar'

Region Midtjylland og Aarhus Universitetshospital er blevet politianmeldt i kræftsagen.

Aarhus Universitetshospital i Skejby. (Foto: © Bo Amstrup, Bo Amstrup / Ritzau Scanpix)

Tirsdag blev to topchefer på Aarhus Universitetshospital fyret som konsekvens af problemer på mave- og tarmkirurgisk afdeling. Men konsekvenserne kan blive mere vidtrækkende end det.

En borger har politianmeldt Region Midtjylland og Aarhus Universitetshospital. Og ifølge lektor med speciale i sundhedsjura, Kent Kristensen, kan det ikke udelukkes, at medlemmer af ledelsen på sygehuset kan blive dømt i en eventuel straffesag.

- De strafferetlige regler er sådan, at hvis man har handlet groft forsømmeligt og skødesløst og har tilsidesat sit ledelsesansvar som hospitalsledelse, så kan man ifalde et strafferetligt ansvar, siger lektoren.

Netop nogle af de pointer kom Kammeradvokaten omkring i en rapport, der blev offentliggjort i går. Rapporten danner baggrund for afskedigelsen af henholdsvis hospitalsdirektør Poul Blaabjerg og lægefaglig direktør Claus Thomsen.

Kammeradvokaten konkluderer blandt andet, at der er begået grove fejl med overlæg på kræftafdelingen. Og at økonomiske hensyn er blevet prioriteret over lovbundne regler om maksimale ventetider for patienterne.

Kammeradvokaten tager dog ikke stilling til enkeltpersoners ansvar, men peger på hospitalet som helhed. Hvis der skal placeres et strafferetligt ansvar, så kræver det, at man kan føre bevis for, at konkrete personer "med forsæt eller groft uagtsomt" har brudt reglerne i deres arbejde.

- Det forudsætter, at man kan navngive de personer, der er skyld i, at der er sket de fejl, der er sket her, siger Kent Kristensen.

- Som udgangspunkt vil det være ledende medarbejdere i sygehusledelsen, man tænker på.

Han forklarer, at det kræver, at man kan føre bevis blandt enkeltstående personer og ikke hospitalet som helhed.

Region kan også have et ansvar

Kent Kristensen vurderer også, at personer i direktionen i Region Midtjylland kan stilles til ansvar. Det skyldes, at det ifølge ham tyder på, at regionsdirektionen var informeret om, at der var et alvorligt kapacitetsmæssigt problem.

- De skriver endda, at der skal findes en løsning, og at det ikke er noget, de bare kan skrive til hinanden om. De beder også om at blive fritaget fra opgaver, så de kan løse opgaverne med den specialiserede kræftbehandling, siger Kent Kristensen med henvisning til Kammeradvokatens rapport.

Kent Kristensen fra SDU siger, at personer på Aarhus Universitetshospital kan blive stilet til ansvar, hvis det vurderes, at de har handlet groft forsømmeligt eller skødesløst. (© DR)

- Det er en meget alvorlig og meget tydelig bekymring, der bliver rejst til den øverste regionsledelse, siger Kent Kristensen.

Han konstaterer dog, at det ikke er muligt at konkludere, om advarslen også blev sendt videre til politikerne i Region Midtjylland.

Regionsrådsformand: Der er begået lovbrud

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) har fastholdt i flere interviews, at han og regionrådet ikke kendte til problemerne på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Politianmeldelsen understreger sagens alvor, siger han her til morgen.

- Der er blevet begået lovbrud, det er der ikke meget tvivl om, og derfor kan jeg godt forstå, at nogen føler trang til at komme med en politianmeldelse, siger Kühnau.

Om der vil blive rejst en sag på baggrund af politianmeldelsen er nu op til Anklagemyndigheden.

- Anklagemyndigheden skal afgøre, hvorvidt de har formodning om, at sagen vil føre til dom. Hvis den har det, så vil der blive rejst sigtelse mod de pågældende personer, og så vil man vurdere, hvorvidt de har handlet groft forsømmeligt og skødesløst ved deres tilsidesættelse af de handlepligter, de har efter sundhedslovens regler, siger Kent Kristensen.

Hvis der bliver rejst en sag og senere falder en dom, så vil der være tale om bødestraf, siger Kent Kristensen.

Du kan få et overblik over Kammeradvokatens 'sønderlemmende kritik' af AUH i denne artikel.