Ekspert: Kontaktbog kan luge ud i spontane raseriudbrud rettet mod læreren

Den gammeldags kontaktbog har fordele, men kan ikke umiddelbart erstatte Forældreintra, vurderer ekspert.

Når der i fremtiden skal kommunikeres mellem skole og hjem, kommer det måske til at foregå på papir. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

For nogle udgør det gamle, krøllede hæfte nok et nostalgisk minde om dengang kommunikation mellem skole og hjem kunne tage op til flere dage.

For andre er levnet fra fortiden ganske ukendt.

I så fald kan der være lagt op til et første møde, for kontaktbogen kan være på vej tilbage.

Et af forslagene fra regeringens såkaldte stresspanel går nemlig på, at man skrotter Forældreintra og går tilbage til kontaktbogen.

Kontaktbogen har nogle klare fordele, fortæller en ekspert, men der er også væsentlige områder, hvor den ikke kan erstatte kommunikationen på Skoleintra.

Kontaktbogen giver eleverne et ansvar

Det mest positive, som en kontaktbog kan bidrage med, er, at eleven bliver inddraget i kommunikationen mellem skole og hjem.

Det siger Lene Tanggard, som er professor i pædagogisk psykologi ved Aalborg Universitet.

- Det er eleven selv, der fysisk bringer bogen frem og tilbage. Det giver eleven et ansvar for at vise kontaktbogen til enten forældre eller lærer. Det gør også, at barnet bestemmer, hvornår en given viden skal overbringes til forældrene og omvendt, siger Lene Tanggaard.

Kan tage presset fra lærerne

Tiden, der går med at sende en besked på papirform, kan betyde, at der kommer en mindre barsk tone i kommunikationen til skolelærerne, påpeger Lene Tanggaard.

- Det skal skrives i hånden i en kontaktbog, og det betyder, at det går mere langsomt. Dermed kommer der måske en mere saglig tone, når man får tid til at tænke sig om, inden man skriver noget. Det kan være en fordel, hvis det ikke bliver så følelsesbetonet, som når man straks smider en besked af sted via internettet, siger Lene Tanggaard.

Sidste år tjekkede forældre herhjemme Forældreintra knap 300 millioner gange, og alene i november modtog de danske lærere over ni millioner beskeder.

Anbefaler to gange online ugentligt

Dorte Lange, som er næstformand i Danmarks Lærerforening, kalder elevinddragelsen "et rigtigt godt princip ved kontaktbogen".

Brugen af en kontaktbog ville også kunne aflaste de mange beskeder til lærerne, mener hun.

- Der kommer nok ikke 28 kontaktbøger tilbage med kommentarer fra forældre, siger næstformanden, der peger på, at man samtidig undgår udfordringen med, at fællesbeskeder udvikler sig til debatter.

Det ville dog være for vidtgående helt at afskaffe den digitale kommunikation helt, mener hun.

- Den fordel, vi har ved digital kommunikation, hvor vi kan kommunikere til mange på en gang, den har man ikke, hvis man skal skrive i 28 kontaktbøger, siger hun.

Hun er mere positiv omkring stresspanelets alternative forslag om, at forældrene holder sig til kun at være på skolernes digitale platform to gange om ugen.

- Så holder man sig til, at det kun er de generelle og brede beskeder, der skal ud, siger hun.

Rettelse: Artiklen er opdateret siden sin udgivelse. Tidligere fremgik det, at Dorte Lange mente, at det var for vidtgående helt at afskaffe Forældreintra. Det præciseres nu, at hun mener, at det er for vidtgående helt at afskaffe den digitale kommunikation. Den kan foregå på andre digitale platforme end Forældreintra, siger hun.

Facebook
Twitter