Ekspert om dommen mod Dan-Bunkering: Usædvanligt store bøder og fængselsstraf

Retten i Odense fulgte ikke anklagernes krav om to års fængsel i sag om jetbrændstof til Syrien, men alligevel er dommen usædvanlig, lyder det fra strafferetsekspert.

Russiske kampfly bombede de syriske oprøreres hovedby Aleppo i 2016. Retten i Odense slår i sin dom tirsdag fast, at Dan-Bunkering leverede jetbrændstof, der endte i de russiske kampfly i Syrien. (Foto: OMAR SANADIKI © Scanpix Denmark)

- Det er en usædvanlig sag, fordi retten har givet meget store bøder og frihedsstraf til en direktør. Det er betinget, men dog en frihedsstraf.

Sådan lyder vurderingen fra professor i strafferet Thomas Elholm fra Københavns Universitet efter dommen tirsdag mod den fynske virksomhed Dan-Bunkering, ejerselskabet Bunker Holding og topdirektøren Keld Demant.

Retten i Odense fandt dem skyldige i at have brudt EU's sanktioner ved at levere jetbrændstof, der endte i russiske kampfly i Syrien fra 2015 til 2017. De russiske kampfly bombede massivt i Syrien til støtte for den syriske præsident Bashar al-Assad.

Dommen lød på 30 millioner kroner i bøde til Dan-Bunkering og fire millioner kroner i bøde til ejerselskabet Bunker Holding. Bunker Holdings administrerende direktør Keld Demant fik fire måneders betinget fængsel.

Bagmandspolitiet (SØIK) havde ellers krævet langt hårdere straffe i sagen, nemlig to års fængsel til den administrerende direktør for Bunker Holding, Keld Demant, og bøder til de to firmaer på i alt 400 millioner kroner.

Alligevel vurderer strafferetsprofessor Thomas Elholm, at dommen fra Retten i Odense er usædvanlig.

- Det er ikke tit, vi ser bøder af den størrelsesorden i Danmark. Og det er heller ikke hver dag, vi ser direktører, der bliver idømt frihedsstraf, siger Thomas Elholm.

'Klar dom'

Retten i Odense slår i dommen fast, at Dan-Bunkering 33 gange har leveret i alt 172.000 ton jetbrændstof, der endte i Syrien. Og at virksomheden måtte "have indset det som overvejende sandsynligt", at jetbrændstoffet skulle bruges af det russiske militær i Syrien. Derfor er der ifølge retten tale om en fortsætlig overtrædelse.

Ejerselskabet Bunker Holding og topdirektøren Keld Demant er dømt for ikke at gribe ind og stoppe leverancerne. Det burde de ifølge retten have gjort, efter at Erhvervsstyrelsen henvendte sig i december 2016 med en mistanke om at Dan-Bunkering overtrådte EU's Syrien-sanktioner.

I stedet medvirkede ejerselskabet og topdirektøren "passivt" til at leverancerne kunne fortsætte, står der i dommen.

- Det er en klar dom, lyder vurderingen fra Thomas Elholm.

- Der var enighed i retten om, at virksomhederne og den tiltalte direktør har overtrådt reglerne. Det er der ikke tvivl om.

Ingen lignende sager

Ifølge professor i strafferet Thomas Elholm har der ikke tidligere har været lignende sager om brud på sanktioner i Danmark. Retten i Odense har altså ikke kunnet skele til tidligere domme, da den skulle udmåle straffen.

- Der kan dommen få betydning senere for andre sager, fordi det er en af de første domme, der fastlægger strafniveauet. På den måde er det en speciel sag, siger Thomas Elholm.

Anklagerne havde krævet meget høje bøder, fordi de mente, bøderne skulle udmåles efter, hvad virksomhederne havde omsat for i handlerne med jetbrændstof. Det ville svare til, hvordan man udmåler straf i hvidvasksager. Retten valgte i stedet for at udmåle bøderne efter, hvad virksomhederne havde tjent på handlerne.

- At man udregner bøder efter fortjenesten, ser man på mange områder, siger Thomas Elholm.

Dan-Bunkering overvejer anke

De to dømte virksomheder og topdirektøren Keld Demant skriver i en pressemeddelelse, at de gennem hele forløbet har taget anklagerne meget alvorligt.

- Vi vil derfor tage den fornødne tid til at vurdere både dommen og præmisserne grundigt, inden vi tager stilling til, om dommene skal ankes, står der i pressemeddelelsen.

De dømte hæfter sig ved, at retten har udmålt en betydeligt lavere straf, end anklageren havde krævet.

Og de lægger også vægt på, at det alene er Dan-Bunkering, der er dømt for at have overtrådt EU's sanktioner med forsæt.

- Retten fandt derimod ikke, at hverken Bunker Holding eller dets administrerende direktør bevidst havde handlet i strid med EU's sanktioner, men derimod at der var handlet uagtsomt, står der i pressemeddelelsen.

Anklagere: 'Meget alvorligt'

Anklagemyndigheden henviser i sin kommentar til dommen til, at byretten slår fast, at Dan-Bunkering har solgt over 170.000 ton jetbrændstof til russiske virksomheder, som sendte det videre til Syrien.

- Det siger noget om grovheden af overtrædelsen, at brændstoffet er gået ind i tankene på russiske jagerfly, som på vegne af Assad har bombet i Syrien, siger Anders Rechendorff, senioranklager, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

- Det er selvsagt meget alvorligt, når man som dansk virksomhed overtræder EU-sanktioner, der er indført mod et andet land på baggrund af en meget kritisk situation.

Parterne kan anke dommen til Landsretten inden for fjorten dage.

I videoen herunder kan du se hele historien om, hvordan det fynske firma er blandet ind i sagen om brændstof til bombetogter i Syrien.