Ekspert om Forsvarets Efterretningstjeneste: Det bliver svært at genskabe tilliden

Tilliden er afgørende for forholdet mellem efterretningstjenester og befolkningen, vurderer forsker.

Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, er blevet fritaget for tjeneste efter voldsom kritik fra tilsyn. (Foto: Celina Dahl © Scanpix)

Forsvarets Efterretningstjeneste er ude i en krise - en stor tillidskrise.

Det siger Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, efter det i går kom frem, at efterretningstjenestens chef, en tidligere chef og to ledende medarbejdere er blevet fritaget for tjeneste.

Den hårde konsekvens kommer på baggrund af en voldsom kritik fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne om både ulovlige operationer og tilbageholdelse af oplysninger.

- Det handler om, om vi som offentlighed kan stole på det, som efterretningstjenesterne gør. Om de lever op til de etiske fordringer, som vi har til dem, siger han til P1 Orientering.

Ifølge Splidsboel er det et problem, netop fordi tilliden til efterretningstjenesterne er helt afgørende.

- Forsvarets Efterretningstjeneste har lukkede døre. Vi kan simpelthen ikke se, hvad der sker. Det betyder, at vi er nødt til at stole på dem. Så tillid er så afgørende i det forhold. Det er det kit, der binder efterretningstjenesten, politikerne og offentligheden sammen, siger han.

Svært at genoprette tilliden

Tilsynet med Efterretningstjenesterne udsendte i går en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at tilsynet i november 2019 var blevet kontaktet af en eller flere whistleblowere, der havde forsynet tilsynet med et omfattende og hidtil hemmeligholdt materiale.

Ifølge tilsynet peger materialet på flere alvorlige kritikpunkter, blandt andet at de ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, har tilbageholdt oplysninger eller direkte talt usandt overfor tilsynet, der ifølge loven har krav på at få indblik i FE's virksomhed og aktiviteter, samt at FE kan have spioneret mod borgere bosat i Danmark, hvilket i udgangspunktet ikke er tilladt for FE.

Sagen har altså ført til, at en række ledende medarbejdere er blevet fritaget for tjeneste, og politikere fra begge fløje har kaldt på tilbundsgående undersøgelser af efterretningstjenesten og eventuelt strengere kontrol.

DR Nyheder kan i dag erfare, at det ud over chefen for hele FE, Lars Findsen, er tjenestens chef for ledelsesstaben og chef for den juridiske afdeling, der er blevet sendt hjem.

Ifølge Flemming Splidsboel Hansen er problemet for efterretningstjenesten, at det i en situation som denne er let at miste befolkningens - og politikernes - tillid, men svært at vinde den tilbage.

- Efterretningstjenesternes fordel er jo normalt, at de kan få lov at lukke dørene og arbejde i fred og ro. Men udfordringen her bagefter er, at selvom der bliver lavet undersøgelser og reformer, så kan de ikke rigtig vise os alle sammen det bagefter, for mange ting er jo hemmelige, siger han.

Hvad er Forsvarets Efterretningstjeneste?

  • Forsvarets Efterretningstjeneste skal beskytte Danmark og danskerne mod trusler fra udlandet.

  • Efterretningstjenesten har til opgave at indsamle, bearbejde og formidle informationer af betydning for danske sikkerhedsinteresser.

  • Oplysningerne kan blandt andet omhandle terrorisme, våbenhandel, udvikling af masseødelæggelsesvåben, pirateri og organiseret kriminalitet, samt militære, politiske og økonomiske informationer af betydning for danske sikkerhedsinteresser.