Ekspert om sharia-skilsmisse: Selv imamer frygter de voldelige ægtemænd

Odense Kommune har politianmeldt en imam for en skilsmissekontrakt.

Flytter kvinden mere end 130 kilometer væk fra Vollsmose, mister hun sine børn, står der i kontrakten. (Foto: © Malte Kristiansen, Scanpix)

Det er ikke usædvanligt for ressourcesvage muslimske kvinder, der sidder fast i islamiske ægteskaber, at de bliver nødt til at skrive under på en skilsmissekontrakt, der kan koste hende børnene.

Sådan lyder det fra Jesper Petersen, ph.d. og forsker i islamiske skilsmisser ved Lund Universitet i Sverige, som blandt andet har undersøgt muslimske praksisser ved skilsmisser.

Det er netop sådan en kontrakt, der har vakt så stor forargelse hos borgmester i Odense Kommune Peter Rahbæk Juel (S), at en imam ved navn Abu Bashar er blevet politianmeldt af kommunen.

Kontrakten, som Berlingske er i besiddelse af, er underskrevet af kvinden selv, manden, flere vidner og den nu politianmeldte imam.

Men imamens rolle i aftalen er kun et symptom på problemet, mener Jesper Petersen.

- Problemstillingen er, at vi har nogle ressourcesvage kvinder, som er underlagt tvingende social kontrol i nogle muslimske miljøer. Det er manden i de miljøer, der skal gives den islamiske skilsmisse, som er anderledes og separat fra den borgerlige skilsmisse i familieretshuset, siger han i P1 Morgen og tilføjer:

- Det vil sige, at hvis hun ønsker skilsmissen, må hun lægge pres på sin mand. Det kan man ikke, hvis man er ressourcesvag. Så kan hun prøve at få opbakning fra sin familie og så videre.

Politianmeldelse kan ikke stå alene

Kontrakten fastslår blandt andet, at kvinden skal betale 75.000 kroner til manden, og at hun mister sine børn, hvis hun gifter sig med en ny mand.

Hun mister også sine børn, hvis hun flytter mere end 130 kilometer væk fra manden, eller hvis hun opfører sig på en måde, der "krænker hende eller familiens ære".

Jesper Petersen advarer mod at tro, at det gør en forskel for kvinder i den situation, at imamen bliver politianmeldt.

- Det kan ikke stå alene, fordi vi ved, at ressourcesvage kvinder ikke er i stand til at gøre brug af den lovgivning, siger Jesper Petersen.

Tidligere på ugen kunne Berlingske fortælle, at Abu Bashar er en del af 'religiøst råd' i Odense, som tager sig af skilsmissesager, kriminelle forhold og fungerer som mæglere i konflikter mellem familier i Odense.

Hvis man vil den slags til livs, skal der andre midler til, som ikke nødvendigvis handler om politiet.

- Det er oplysning og de sociale indsatser, som skal gøre en forskel, fordi hvis man vil det her til livs, er man nødt til at fjerne behovet for religiøse råd og for folk som Abu Bashar.

- Hvis man fjerner behovet, forsvinder de religiøse råd også, siger Jesper Petersen.

Imamer kan frygte mandens familie

Ifølge Jens Petersen vil den ressourcesvag kvinde ikke kunne finde opbakning hos hverken familie eller venner. I stedet bliver imamerne og en islamisk skilsmisse med krav til opførsel udvejen - også selvom imamen måske ikke er interesseret i at skrive sådan et stykke papir.

- Som oftest med kvinder, der står med voldelige mænd med stærke familier, vil imamerne afvise at hjælpe kvinderne, for så snart de hjælper, kommer den stærke ægtemand og familien efter dem.

- Vi har mange eksempler på imamer, som er blevet passet op, truet eller ligefrem har fået en pistol for panden, siger Jesper Petersen.

Samtidig mener Jesper Petersen heller ikke, at imamens underskrift på en skilsmissekontrakt ændrer den virkelighed, som kvinden allerede befinder sig i.

- Det er tydeligt i sådan en kontrakt, at imamen ikke udøver en magt som sådan. Han sætter egentlig bare ord på en magt, der allerede udøves over kvinden.