Ekspert: Psykologforening holder hånden over psykolog dømt for seksuelt misbrug

Psykologernes forening har i næsten to år haft klage over psykolog liggende og samtidig undladt at orientere tilsynsmyndighederne om sagen.

(Foto: (Grafik) Emil Thorbjörnsson)

Den psykolog, der for nylig blev kendt skyldig i ydmygende seksuel behandling af sin patient, er tilsyneladende stadig fuldgyldigt medlem af Dansk Psykolog Forening på trods af, at foreningen i knap to år har haft detaljeret kendskab til sagen.

Det afdækker podcastserien ”Det Perfekte Offer 2”, hvor den psykolog, der i 2017 klagede til Dansk Psykolog Forening over den nu dømte psykologkollega, står frem og kritiserer sin forening for at have syltet sagen.

- At min egen forening ikke gør noget konkret aktivt, synes jeg er ubehageligt. Det kan jeg simpelthen ikke forstå, siger erhvervspsykolog Karlo Mørch til P1 Dokumentar.

Tilbage i marts 2017 klagede Karlo Mørch til Dansk Psykolog Forenings etiske komité, der blandt andet fungerer som et internt klageorgan, hvor psykologer kan klage over andre psykologer.

Men komiteen for etik har endnu ikke orienteret Karlo Mørch om, hvilken sanktion det seksuelle misbrug af hans patient bør få for den nu dømte psykolog, oplyser erhvervspsykologen.

Psykologen har anket dommen fra byretten, og selvom Dansk Psykolog Forening vil ikke udtale sig om den konkrete sag, oplyser den, at komiteen for etik generelt vil afvente domstolens endelige afgørelse - herunder hvis en sag bliver anket.

Tilsynsmyndighed ikke orienteret

Samtidig viser aktindsigter, P1 Dokumentar har fået fra Psykolognævnet, at komiteen for etik i løbet af de to år, de har kendt til sagen, ikke har orienteret den offentlige tilsynsmyndighed Psykolognævnet om sagen.

Komiteen oplyser, at dens medlemmer har skærpet tavshedspligt, og at komiteen derfor ikke orienterer andre myndigheder om de sager, de behandler.

Psykolognævnet fik dog kendskab til sagen i 2017, men ikke gennem komiteen for etik, men fra den kvindelige patient selv.

Lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet Kent Kristensen mener, at Psykologforeningen dermed samlet set beskytter en person, som har gjort skade på en patient, når komiteen stiller i sagen i bero og samtidig ikke orienterer andre om den.

- Det bliver en situation, hvor etikkomiteen kommer til at lukke ned omkring sig selv, og kommer til at skærme psykologen eller holde hånden over psykologen, så sagen bliver holdt inden for standens egne rækker, siger lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet, Kent Kristensen, der har gennemgået sagen, til P1 Dokumentar.

Komite stillede sagen i bero

Allerede fire måneder efter, at erhvervspsykolog Karlo Mørch klagede i marts 2017, stillede komiteen for etik sagen i bero, fordi den blev opmærksom på, at politiet efterforskede psykologen for seksuel udnyttelse af sin patient.

Karlo Mørch mener, at komiteen burde have grebet ind allerede på det tidspunkt.

- Hvorfor skulle man ikke uafhængigt af politiets efterforskning sige: 'Her er så alvorlige forhold, så det kan vi ikke leve med'? Det her er jo ikke kun en enkelt person, det handler om. Det er vores omdømme. Det er et fag. Vores klienter skal kunne have tillid til os, derfor er vi jo nødt også at holde justits i vores egne rækker, siger Karlo Mørch.

Ekspert: Han burde ekskluderes

Lektor i sundhedsjura Kent Kristensen peger på, at brancheetiske nævn som komiteen for etik ofte har til opgave at udvise en særlig høj etisk standard på vegne af et fags vegne – uafhængigt af retssystemet.

- Og i det øjeblik, hvor man som etikkomite ikke går ind og træffer afgørelse, så står man jo ikke på mål for de opgaver, man er tillagt, nemlig den høje etiske standard, der skal gælde for branchen, siger han.

Han undrer sig derfor over, at Dansk Psykolog Forening ikke har ekskluderet psykologen allerede.

- Når man som psykolog har et seksuelt forhold til sine patienter, bør det, set med mine øjne, føre til eksklusion af foreningen. Jeg kan ikke forestille mig nogen bedre grund end dét til at anvende den sanktion man har i etikkomiteen, siger Kent Kristensen.

Formand: Helt rigtig beslutning at vente

Ifølge formanden i Dansk Psykolog Forening er det dog den helt rigtige beslutning, at komiteen for etik afventer domstolenes afgørelse, før de tager stilling til en klage.

Hun afviser, at psykologforeningen har holdt hånden over psykologen. For komiteen for etik skal ikke agere domstol, siger hun.

- Jeg kan godt forstå, det er frustrerende. Og jeg kan også godt forstå, at det ser kritisk ud udefra. Forklaringen er dog, at hvis komiteen for etik bliver bekendt med, at en sag også verserer ved anden ekstern myndighed, hvis kompetence klart ligger over komiteen for etik, så vil det være min forventning, at man udviser ydmyghed og afventer deres færdigbehandling af den konkrete sag, siger Eva Secher Mathiasen.

Hun siger dog, at hun samlet set godt kan forstå, at foreningens håndtering af sagen kan opfattes som ”nølende”.

- Med de muligheder vi har lige nu, synes jeg det er svært at se, at vi kunne have handlet anderledes. Men jeg kan godt forstå, vi er udsat for kritik for det, siger hun.

Eva Secher Mathiasen oplyser også til P1 Dokumentar, hun tager kritikken om, at komiteen for etik ikke orienterede Psykolognævnet alvorligt, og at det generelt er hendes forventning, at komiteen afviser at behandle klager som denne og sender dem videre til Psykolognævnet.

P1 Dokumentar har detaljeret forelagt de forskellige kritikpunkter for den omtalte psykolog. Han har ikke ønsket deltage i et interview. Hans forsvarsadvokat oplyser, at psykologen nægter sig skyldig og derfor har anket dommen til landsretten.

Facebook
Twitter