Ekspert: Sex med terapeuten kan være dybt skadeligt for patienten

Gennemgang viser, at der er sager, hvor psykologer har seksuelle eller private forhold til deres patienter.

(arkivfoto). Det kan være særdeles skadeligt for en patient, hvis der opstår et privat eller seksuelt forholde mellem psykolog og patient. (Foto: Olafur Steinar Gestsson © Scanpix)

Psykologer må ikke have sex eller private forhold til deres patienter.

Det fremgår tydeligt af psykologernes etiske retningslinjer. Men en gennemgang, P1 Dokumentar har lavet, viser, at der i løbet af de senere år har været flere eksempler på sager, hvor psykologer har haft private eller seksuelle forhold til deres patienter.

Ifølge forsker i seksuelle overgreb Ellids Kristensen, der er overlæge ved Sexologisk Klinik under Psykiatrisk Center København, er der ofte risiko for, at en patient, som indgår i et seksuelt forhold med sin behandler, reelt ikke kan overskue konsekvenserne af det.

Selvom det udefra kan se sådan ud.

- Ofte er det, fordi man er sårbar, man søger behandling. Og måske er det første gang i livet, at man møder en person, der virkelig vil lytte og forstå. Ofte opstår der derfor et slags kærlighedsforhold til behandleren. Det er ikke et kærlighedsforhold, som man ellers oplever, men en slags idealiseret forelskelse. Og hvis ikke terapeuten er professionel og forstår, at det er en naturlig del, der kan ske, men udnytter det til egen tilfredsstillelse, så er vi jo ude i, at det bliver overgreb, siger hun.

Ellids Kristensen fortæller, at Sexologisk Klinik i årenes løb med ”jævne mellemrum” har haft psykologer i behandling, fordi psykologerne har haft sex med deres patienter, som efterfølgende følte sig udnyttet.

Ofre for overgreb særligt sårbare

Hun fortæller også, at det oftest er patienter, der tidligere er blevet udsat for seksuelle overgreb, der ender med at indgå i en seksuel relation til deres behandler.

- Desværre ser vi meget ofte, at det er personer, der er blevet udsat for seksuelle overgreb tidligere eller andre former for emotionelle svigt, der bliver udsat for overgreb fra terapeuter senere hen. Og det er fordi, de er ekstra sårbare og higer ekstra meget efter, at der er én, der vil tage sig af dem og være der for dem. Samtidig har de svært ved at mærke og sætte grænser op for andre, siger Ellids Kristensen.

Netop den gruppe af patienter vil ifølge Ellids Kristensen være særligt sårbare i et seksuelt forhold til deres terapeut.

Psykolog misbrugte patients afhængighed

Den 8. februar blev en psykolog kendt skyldig i at have sex med sin egen patient. Dommen slog fast, at den kvindelige patient undervejs i forløbet var selvmordstruet og befandt i en behandlingsmæssig afhængighed, som psykologen ”groft” misbrugte for at få sex.

Det seksuelle forhold mellem psykolog og patient udviklede sig til at være af ydmygende karakter for kvinden. Retten i Aarhus lagde i sin dom vægt på, at kvinden ikke kunne sige fra, netop fordi hun var afhængig af psykologen og hans behandling, som hun var bange for at miste.

Men også sager om ”almindelige” og mindre grove seksuelle forhold mellem psykolog og patient strider mod psykologernes egne retningslinjer. Og de sager dukker ind i mellem op hos Dansk Psykolog Forening.

'Overvægt' af klagesager hos etisk komité

P1 Dokumentar har gennemgået Dansk Psykolog Forenings Komitè for Etiks årsberetninger for de seneste fire år.

Komiteen for Etik behandler blandt andet klagesager, hvor psykologer klager over andre psykologer.

I perioden 2014 til 2016 modtog komiteen ifølge årsberetningen ”flere” henvendelser om psykologer, der havde indledt private og seksuelle relationer til deres klienter.

I årene efter, i 2016 til 2018, står der at komiteen tilsvarende oplevede en ”overvægt af sager, hvor rolle og grænseproblematikker har været det centrale".

"Klagerne har omhandlet sager, hvor psykologen har indgået i privat relation til klienten, hvor det private, personlige og professionelle rum er blevet blandet sammen, og relationen derfor er blevet oplevet som uklar og grænseoverskridende”.

Dansk Psykolog Forenings Komité for Etik ønsker af ”ressourcemæssige årsager” ikke at oplyse, hvor mange klager om private eller seksuelle relationer, som komiteen samlet set har behandlet siden 2014.

Komiteen oplyser dog, at den skønner, at den igennemsnit har modtaget maksimalt 5 sager om året siden 2014.

I årsberetningerne kan man læse, at komiteen siden 2014 har anbefalet ”betinget eksklusion” af tre psykologer, der havde udnyttet sin rolle og indgået i en privat eller seksuel relation med en klient.

Betinget eksklusion er psykologforeningens næsthårdeste sanktion.

Problematisk uanset hvad

Ifølge Ellids Kristensen fra Sexologisk Klinik kan det være dybt skadeligt for en patient at indlede et seksuelt forhold til sin terapeut, uanset om der er tale om en privat eller decideret seksuel relation. Blandt andet fordi der er risiko for, at patienten bliver afhængig af sin psykolog, påpeger hun.

- Grunden til, at patienter går i terapi, er jo for at blive bedre til at håndtere deres egen hverdag selv. Og i det øjeblik, man gør patienten mere og mere afhængig af psykologen i stedet for, så kommer patienten jo dårligere ud i den anden ende, end da vedkommende kom ind. Det er utroligt skadeligt, siger Ellids Kristensen.

Psykologforening: Patienternes tillid er afgørende

Dansk Psykolog Forenings formand Eva Secher Mathiasen understreger, at det ligger foreningen meget på sinde, at psykologer ikke indgår i seksuelle eller private relationer til deres patienter.

- Det er vores klare interesse, at der ikke er nogen psykologer, der forgriber sig mod de etiske retningslinjer, og forbryder sig mod den tillid, som klienterne skal have hos os. Det er rigtig væsentligt for os at beskytte patienternes tillid til os, så de kan regne med, at når de kommer til en psykolog, så bliver de håndteret med den integritet og den ordentlighed og faglighed, som det tilsiger at man skal blive, siger hun til P1 Dokumentar.

Psykologen, der for nylig blev kendt skyldig i at have misbrugt sin patients behandlingsmæssige afhængighed til at have sex, ønsker ikke at udtale sig. Han har anket dommen til landsretten.

Psykolognævnet, som fører tilsyn med autoriserede psykologer oplyser,at nævnet ikke har mulighed for at trække tal. Efter Psykolognævnets medarbejderes "hukommelse” har antallet af henvendelser om seksuelle forhold ligget på omkring 1-2 om året siden 2016. I øjeblikket verserer én sag hos Psykolognævnet.

Facebook
Twitter