Ekspert: Socialministeriets pjece hjælper næppe

Ekspert i offentlig kommunikation dumper Socialministeriets pjece 'Enlig eller samlevende'

Billede fra 'Aktion socialt bedrageri' på DR1. (© DR)

I kølvandet på DR's dokumentarserie 'Aktion socialt bedrageri' forsøger Socialministeriet nu at komme borgernes problemer og tvivlsspørgsmål til livs. Det sker med læse-let-pjecerne 'Enlig eller samlevende?', der dels henvender sig til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud, dels til enlige, der modtager folkepension eller førtidspension.

Senest er ældre borgere ifølge Jyllands-Posten begyndt at frygte at blive stemplet som sociale bedragere, fordi de hjælper en ven eller rejser sammen.

Det skal Socialministeriets pjecer råde bod på, men den kommer næppe til hjælpe de mennesker, der har brug for den. Det vurderer lektor i offentlig kommunikation på Roskilde Universitet (RUC) Karsten Pedersen, der har speciale i brevkommunikation.

- Der står jo, at det er en vejledning til mennesker, der modtager en eller anden form offentlig ydelse, og altså ikke til fagpersoner. Og hvis man kigger på det på den måde, kan man godt se, at det ikke er helt vellykket, siger Karsten Pedersen til dr.dk.

Ekspert: Ikke bestået

Problemet med pjecerne er dels, at teksterne er meget lange. Dels at de er præget af meget juridisk sprogbrug, siger Karsten Pedersen.

Tror du, pjecerne vil hjælpe på det problem, der er?

- Nej, det tror jeg ikke. Det vil allerhøjst bare forvirre folk på et højere plan. Det er ikke umiddelbart til at forstå, hvad det her går ud på.

Så er pjecerne en 'ikke bestået' i forhold til opgaven?

- Ja, det tror jeg.

Karsten Pedersen roser til gengæld pjecernes eksempler, der skal anskueliggøre reglerne på området.

- Jeg synes, de er lidt for lange. Men det er meget svært at lave cases (eksempler, red.), så de både er troværdige og kortfattede. Det er også lidt mere almindelig sprog, der bliver brugt her.

Der hvor det kunne ændre på noget, ville ifølge kommunikationseksperten være, hvis de offentlige myndigheder begyndte at læse de pjecer, der er beregnet til borgerne.

- For noget af det, vi har set hen over foråret, er jo, at der har været noget usikkerhed og også uenighed kommunerne imellem om, hvordan man skulle fortolke de regler, der er, siger Karsten Pedersen.

Facebook
Twitter