Ekspert: Specialstyrker i Syrien er forsøg på at erstatte kampfly

Regeringen vil sende specialstyrker ind i Syrien i kampen mod IS.

Lige nu er der 18 specialstyrkesoldater på Al Assad Basen i Irak. (Foto: Òlafur Steinar Gestsson © Scanpix)

Klokken 10 samledes Udenrigspolitisk Nævn til et møde omkring den danske indsats i Irak og Syrien. Her vil de bede om tilladelse til at sende specialstyrker til grænseområdet mellem Irak og Syrien.

Lige nu befinder der sig allerede 18 specialstyrkesoldater på Al Assad-basen i Irak. Deres opgave har hidtil været at uddanne og træne irakiske soldater. Ifølge en aftale fra 2016 skal Folketinget orienteres, hvis der sker justeringer i opgaverne.

Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, forklarer, at det på grund af udviklingen i området er blevet nødvendigt, at de danske specialstyrker kan bevæge sig ind over grænsen til Syrien, så man kan følge med Islamisk Stat.

- IS taber terræn, kampen om Mosul er godt i gang, og halvdelen af byen er tilbageerobret af irakiske sikkerhedsstyrker. Islamisk Stat er presset i Syrien, og det vil sige, at hvis man skal hjælpe, så skal man flytte sig i takt med, at fronten flytter sig.

Kan sikre bedre træning

Peter Viggo Jakobsen vurderer, at danskerne næppe ”med kniven i munden” skal gå forrest i kampen.

- Det handler snarere om at understøtte operationen, som irakerne leder og anfører. Men når man er med soldater, som man rådgiver og er mentorer for, så er der jo risiko for, at danske soldater også kan komme i kamp.

Og når de danske soldater muligvis følger med irakerne i grænseområdet på operationer, så er det også for at sikre en bedre træning.

- Al erfaring viser, at hvis man skal have størst udbytte af den slags træningsindsatser, er det ikke nok at træne sikkerhedsstyrkerne i lejren. Man er nødt til at tage dem med ud på rigtige operationer og understøtte dem, siger Peter Viggo Jakobsen.

Han tror dog også, at der kan være endnu et motiv bagved.

- Vi har trukket vores F16-fly ud, så for at sige, at vi stadig er med i forreste række og med til at løse meget vigtige opgaver, så er det her også et forsøg på at kompensere for, at vi har trukket flyene ud.

Juridiske betænkeligheder ved at gå ind i Syrien

I beslutningsforslaget, der ligger til grund for indsatsen mod Islamisk Stat i Syrien og Irak, står der ifølge Politiken, at Folketinget skal inddrages hvis:

”det bliver aktuelt for styrkebidraget omfattende specialoperationsstyrker at deltage i opgaver i Syrien, eller hvis der sker væsentlige ændringer i forhold til opgaver eller samarbejdspartnere."

- Det handler om, at der har været nogle juridiske betænkeligheder ved at bevæge sig ind i Syrien. Det er helt anderledes end i Irak, hvor vi er blevet inviteret af regeringen. Vi er ikke ligefrem blevet inviteret ind i Syrien af regeringen, så der har været nogle politiske overvejelser om, hvor langt man ville gå i forhold til det, vurderer Peter Viggo Jakobsen.