Ekspert tvivler på effekt af babyluger

Det er typisk svagt begavede kvinder eller illegale indvandrere, der efterlader deres spædbørn, forklarer professor.

I Tyskland har mødre siden 2000 haft mulighed for anonymt at aflevere uønskede børn i luger. I dag er der over 100 af denne type luger i Tyskland. (Foto: Peter Øvad Halkjær © DR Nyheder)

Man hjælper ikke sårbare gravide kvinder ved at give dem mulighed for anonymt at aflevere deres nyfødte barn i en babyluge, som et politisk flertal i Folketinget ønsker at indføre.

Det mener Poul Videbech, der er professor i psykiatri ved Københavns Universitet og har beskæftiget sig med svære fødselsdepressioner og psykoser.

Hvad er en babyluge?

I Tyskland har man mødre siden 2004 haft mulighed for anonymt at aflevere uønskede børn i luger, hvor sundhedspersonale kan tage imod børnene.

I dag er der over 100 af denne type luger i Tyskland

500 børn er blevet afleveret i lugerne.

Formålet med lugerne er at forhindre, at spædbørn bliver efterladt rundt omkring, hvor de kan være i fare og dø af fx kulde.

- Man kan håbe, at det vil have en effekt, men jeg tvivler på det. For det er usandsynligt, at man i en paniksituation - og det er den situation, kvinderne befinder sig i - skulle tage sit barn under armen og ind til Rigshospitalet for at aflevere barnet der, siger han.

Ifølge ham gav babyluger mening i gamle dage, fordi det var socialt stigmatiseret at være enlig mor. Men de kvinder, der i dag kan finde på at efterlade deres spædbarn, er ikke i stand til at tænke så langt og aflevere deres barn i en luge hos myndighederne.

- Nu er det typisk illegale indvandrere eller kvinder med svære sociale problemer og dårlig begavelse, som måske ikke engang ved, de er gravide og som lige pludselig føder. Og så kommer det helt bag på dem, og de bliver grebet af panik, og ved ikke hvad de skal gøre, og så kan de finde på at efterlade barnet, forklarer Poul Videbech.

Sats på forebyggelse

Det er Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF, der ønsker at opføre to såkaldte babyluger på Rigshospitalet i København og Aarhus Universitetshospital, hvor man anonymt kan aflevere et barn til sundhedspersonale. Ordningen vil koste to millioner kroner.

- Det er mit håb, at det vil være med til at gøre, at man ikke skaffer sig af med sit nyfødte barn et sted, hvor barnet ikke er i sikkerhed og tryghed og hvor barnet kan risikere at dø, siger sundhedsordfører for Socialdemokratiet Flemming Møller Mortensen.

Der bliver årligt fundet omkring ét nyfødt barn et sted i Danmark, der er efterladt af sin mor. Senest i mandags fandt bygningsarbejdere et babylig ved boligområdet Brinken i Glostrup.

I stedet for at oprette babyluger appellerer Poul Videbech til, at man satser på at forebygge, at kvinderne overhovedet havner i en situation, hvor de bliver gravide eller ikke får nok støtte.

- Det vil sige bedre hjælp til kvinder med svag begavelse, hvor man sørger for, at de får nok støtte under graviditeten, og oprettelse af indvandrerklinikker, hvor man kan få hjælp, selvom man ikke har et cpr- nummer i Danmark, siger han.