Ekspert: Vigtigt at få løstansattedagsordenen

Arbejdsmarkedets parter kan gøre mere for de løstansattes problemstillinger, mener ekspert.

Flere og flere danskere arbejder i såkaldte atypiske stillinger - f.eks. som deltidsansatte, på tidsbegrænsede ansættelser eller som freelancere. (Foto: © Thomas lekfeldt, Scanpix)

Flere og flere danskere lever i en virkelighed, hvor det at have ét fast arbejde ikke er en realitet.

Det kan være fordi, de arbejder som freelancere, har tidsbegrænsede ansættelser eller er deltidsansatte.

For nogen betyder det fleksibilitet, men for andre fører det også en lang række bekymringer med sig. For eksempel får de ikke løn under sygdom, der er ingen automatiske pensionsindbetalinger eller samme tryghed som ved den typiske faste fuldtidsstilling, der er en grundsten på det danske arbejdsmarked.

Og det er det vigtigt at få mere fokus på, mener Janne Gleerup, der forsker i arbejdsmarkedsforhold på Institut for Mennesker og Teknologi ved Roskilde Universitet.

Blandt andet efterlyser hun, at arbejdsmarkedets parter gør mere for at identificere, hvilke problemstillinger, der går under radaren i forhold til den danske aftaletradition, der er baseret på fuldtidsbeskæftigelse.

- Vil man lave noget interessevaretagelse, som prøver at ramme deres vilkår og eventuelt lave en aftale med arbejdsgiverne, så vi ikke ender i en situation, hvor de her store grupper bare ryger helt ud af det regulerede arbejdsmarked, siger hun.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er enig med Janne Gleerup i, at problematikken kommer til at fylde endnu mere i fremtiden. Det er blandt andet også derfor, at der på Christiansborg lige nu arbejdes med en model for, hvordan personer med atypiske ansættelser kan optjene ret til dagpenge, påepeger han.

- Det er jo en vigtig del af det – også for at kunne holde hånden under nogle af dem, der måske har nogle atypiske ansættelser, eller som freelancer i en periode, siger han.

- Så jeg er sådan set helt enig i pointen fra Janne. Det her er noget, som vi skal interessere os for - og det er også noget, som fagforeninger og arbejdsgivere bliver nødt til at forholde sig til.