Eksperter: Brugsforening kan have forsøgt at presse kommune med millionstøtte

Brugsforeningen forsøgte at inspirere kommunen til at være mere fleksibel og samarbejdsvillig fremover, skriver formanden.

Gennem årene har både store og små projekter i Søhøjlandet modtaget støttebeløb fra Brugsforeningen Tryg. Foreningen har blandt andet doneret 1,1 million kroner eksklusiv moms til ”Kvickly Broen” ved Ry. (Foto: © Foto: José Ramanamihantatsoarana / Collage: Emil Nordkvist Johansson)

En stor medlemsejet brugsforening i Østjylland kan have forsøgt at presse topfolkene i Skanderborg Kommune med sin støtte til lokalsamfundet som argument.

Det vurderer flere eksperter, som DR har talt med, på baggrund af en mail fra brugsforeningens bestyrelsesformand til borgmesteren og kommunaldirektøren i Skanderborg Kommune.

Brugsforeningen Tryg ligger i Ry i Østjylland og ejer blandt andet Kvickly og SuperBrugsen og en række ejendomme i byen.

Ifølge foreningens hjemmeside har Brugsforeningen Tryg uddelt mere end 16 millioner kroner til lokale formål siden 2014.

To millioner kroner inklusiv moms har brugsforeningen støttet Ry Hallerne med - og 500.000 kroner er gået til en legeplads foran.

700.000 kroner eksklusiv moms har været med til at sikre et såkaldt "legeunivers" på Himmelbjerget, og 900.000 kroner eksklusiv moms er gået til en badebro ved Knudhule Strand.

Desuden har Torvehallen i hjertet af Ry fået to millioner kroner inklusiv moms i bidrag af Brugsforeningen Tryg.

Ekspert: Betydelige beløb

Pengene er ikke gået direkte til kommunale projekter.

Men alligevel har lokal støtte af den størrelse en vis betydning i det kommunale system.

Kommunalforsker Roger Buch undrer sig over Brugsforeningens måde at kommunikere med kommunen på. (Foto: © Troels Esmarch)

Det siger Roger Buch, der er kommunalforsker og centerleder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Det er jo nogle meget store beløb. Der er så store, at hvis man sammenligner det og sætter det ind i en kommunal budgetforhandling, så er beløb på to millioner og to en halv million så store, at det faktisk er nogle beløb, der ville indgå, hvis man i en kommune sad og forhandlede budget.

- Der er så mange gode formål, og kommunerne har aldrig penge nok. Så når der er nogle andre, der gerne vil hjælpe til og bidrage økonomisk, så er man meget taknemmelige i kommunerne. Og det er også noget, man tager alvorligt, siger Roger Buch.

"Mindre støtte til mindre projekter?"

Millionstøtten til lokalsamfundet indgår i Brugsforeningens argumentation over for Skanderborg Kommune, når foreningen holder møde med kommunen om lokale projekter, lyder vurderingen fra flere eksperter.

Det kommer til udtryk i en mail fra starten af marts 2021, som DR har fået aktindsigt i.

Her oplister Brugsforeningen Tryg en række spørgsmål forud for et møde om forskellige projekter i kommunen.

For eksempel om Rema 1000, der på det tidspunkt afsøgte mulighederne for at etablere sig i Ry, om udviklingen af Himmelbjerget og en legeplads på Siimtoften, hvor Kvickly i Ry ligger.

Mailen er afsendt af Brugsforeningen Trygs bestyrelsesformand Carsten-Bank-Mikkelsen.

I modtager-enden står Skanderborg Kommunes borgmester Frands Fischer (S) og kommunaldirektør Lars Clement.

Det sidste spørgsmål i mailen lyder:

- Er det målet, at Tryg skal holde sig til mindre støtte til mindre projekter?

Roger Buch læser mellem linjerne i mailen "en slet skjult trussel" til kommunen.

- Det er i virkeligheden et vanvittigt spørgsmål. For selvfølgelig vil en kommune hellere have, at man giver støtte til store projekter, og at man giver store beløb i støtte. Så det er jo egentlig et spørgsmål, hvor svaret giver sig selv. Og det er også derfor, at man ikke kan lade være med at koble det sammen med de andre ting, man gerne vil drøfte med kommunen.

- Det er i virkeligheden sådan en lidt aggressiv måde at kommunikere i forhold til kommunen på, siger Roger Buch.

Klaus Josefsen er ekstern lektor i forvaltnings- og kommunalret på Aarhus Universitet. Han har en fortid som juridisk chefrådgiver i det kommunale system. (Foto: © Emil Nordkvist Johansson)

Klaus Josefsen er ekstern lektor i forvaltningsret og kommunalret på Aarhus Universitet.

Hans vurdering er også, at spørgsmålene indeholder "en vis form for pression".

- Der ligger, hvis man ser nøgternt på den mail, en form for indirekte pres i den mail eller agenda, som det er. Det kommer vi ikke udenom.

Hvad baserer du det på?

- Der står jo direkte, om de skal støtte mindre, og det er påfaldende at skrive det i en mail, siger Klaus Josefsen.

Brugsforening havde oplevet ”underlig og ukonstruktiv modstand”

DR ville gerne have interviewet Brugsforeningen Trygs bestyrelsesformand Carsten Bank-Mikkelsen.

Han har dog ikke ønsket at stille op til interview. Formanden har i stedet ønsket at svare skriftligt.

- På lange stræk følte vi, at vi blev holdt ud i strakt arm i forhold til kommunens planer med fire konkrete projekter. Herunder planen for udviklingen af Ry Øst (et industri- og dagligvarehandelsområde i Ry, red.). Det var kommet kommunaldirektøren og borgmesteren for øre, og de indkaldte derfor til et møde, hvor vi kunne drøfte vores utilfredshed og dialog.

Mailens ordlyd skyldtes, skriver formanden, at Brugsforeningen Tryg havde oplevet en ”underlig og ukonstruktiv modstand” fra kommunen, når Brugsforeningen ønskede at engagere sig i forskellige projekter i lokalområdet.

- Derfor tyede vi til - retorisk og provokatorisk - at spørge kommunen om, hvorvidt det for kommunen er målet, at Tryg holder sig til mindre støtte til mindre projekter, skriver Carsten Bank-Mikkelsen.

Det skete ifølge ham som udgangspunkt for at få afklaring om kommunens position. Kommunen havde i flere tilfælde havde været "overraskende svære" at samarbejde med om for eksempel tilladelser i forbindelse med større projekter, lyder det.

- Men ultimativt jo for at forsøge at inspirere kommunen til at være mere fleksibel og samarbejdsvillig fremover - til glæde for byens borgere, skriver Carsten Bank-Mikkelsen.

Desuden ville Brugsforeningen ifølge formanden slå fast med "syvtommersøm" på mødet, at den arbejdede målrettet på at få en ny dagligvarebutik til Ry i en helhedsplan, der tilgodeser alle butikker.

Brugsforeningen Tryg driver blandt andet en Kvickly, to SuperBrugser, to Dagli’Brugser og tre 3 OK-anlæg i Østjylland. (Foto: © Emil Nordkvist Johansson)

Kommune: Engagement betyder intet for sagsbehandlingen

DR ville gerne have interviewet Skanderborg Kommunes borgmester Frands Fischer (S), der var modtager af mailen, men han har ikke ønsket at stille op til interview.

I stedet har kommunaldirektør Lars Clement ønsket at svare skriftligt.

Kommunen opfattede ikke Brugsforeningen Trygs spørgsmål som en trussel, skriver han.

- Vi er hverken blevet presset, truet eller hvad der nu ellers bliver antydet.

- Vi sætter pris på vores virksomheders engagement i lokalsamfundet, herunder også i Ry, men det har ingen betydning for vores sagsbehandling. Det er ude af proportioner at påstå, at en brugsforenings bidrag til legepladser, byfester, mindre anlægsprojekter og andet skulle give anledning til særbehandling i en kommune med et budget på mere end 4 milliarder, skriver Lars Clement.

Der er ikke taget referat af mødet. Det oplyser Skanderborg Kommune til DR, der har søgt aktindsigt i referatet.

Efter DR's interviewforespørgsel 19. december 2022 har brugsforeningsformand Carsten Bank-Mikkelsen 11. januar skrevet et opslag i Rys offentlige lokale Facebook-gruppe.

Her fortæller han, at brugsforeningen har nedlagt to af de puljer, den støtter lokalsamfundet med, og i den kommende tid vil man derfor ikke se Brugsforeningen Tryg støtte større projekter med store beløb. Brugsforeningens "Ry-pulje" består og vil fortsat støtte store og små projekter med op til 500.000 kroner om året.

Beslutningen blev truffet i bestyrelsen 20. december 2022, skriver Carsten Bank-Mikkelsen i Facebook-gruppen for Ry og omegn.

Årsagerne er ifølge formanden økonomi og manglende brug af støtteordningerne.