Eksperter: Jamming er yt - der findes smartere metoder

Blokering af ulovlige telefoner i fængsler vil ikke fungere, mener eksperter. Tilsammen besidder telefoniudbydere et stærkere våben.

(Foto: Grafik Mie Hvidkjær © DR Nyheder)

Trods kropsvisitationer, metaldetektorer og andre sikkerhedsforanstaltninger sker det fra tid til anden, at indsatte har held til at smugle mobiltelefoner ind i de danske fængsler.

I går kunne DR Nyheder afsløre, at en af de terrormistænkte i angrebet på Krudttønden og synagogen sidste år efter alt at dømme har været på Facebook, mens han har siddet i arresten. Det er sket, selv om han er underlagt skrap besøgs- og brevkontrol.

Blokering af ulovlig telefoni

  • Jamming er en metode til blokering af telefonsignalet. Men eksperter mener, at man kan ikke kontrollere præcist hvor og hvem, der bliver afskåret.
  • Man kan i stedet lægge et såkaldt distribueret antennesystem ind i fængselsbygningen, så indsatte ikke kan komme i kontakt med omverden.
  • Fordelen ved systemet er, at det kun betjener mobiltelefoner, som er koblet til antennesystemet.
  • Hvis en telefon smugles ind, vil det 'ulovlige' nummer blive 'fanget' i systemet og sladre.
  • Ulempen ved metoden er, at det er en meget dyr og omfattende foranstaltning, fordi alle telefoniudbydere i Danmark skal være enige om at samarbejde, og derefter skal der opbygges en administrativ stilling til at tage sig af systemet.

Justitsminister Søren Pind har nu sagt, at han vil undersøge sagen til bunds og overveje, om jamming - blokering af telefonsignal - er en måde at fratage indsatte muligheden for at telefonere. Netop i tilfælde af at smuglertelefoner havner i hænderne på en indsat, og at vedkommende dermed kan udviske spor i efterforskningen eller true vidner i sagen.

Men jamming er en primitiv løsning, og metoden duer ikke til at hindre indsatte i at komme i kontakt med omverden.

Sådan lyder vurderingen fra Torben Rune, civilingeniør og ejer af det uvildige konsulenthus Netplan.

- Jamming er den mest primitive form for støjsending, og det bruger man ikke ret meget mere, dels fordi det er upålideligt, og dels fordi det forstyrrer mange andre end dem, der skal være forhindret i at bruge telefonerne, siger han.

Gert Frølund Pedersen, professor ved Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet, er enig i Torben Runes kritik af jamming. Det er meget lettere sagt end gjort, siger han.

- Når man jammer, er det rasende svært at sikre, at alle steder i fængslet bliver jammet – det rygtes lynhurtigt, hvor der kan være huller i systemet. Hvis der for eksempel er et toilet eller en håndvask, hvor jammingsignalet ikke når frem, så skal de indsatte nok finde det, siger han.

Desuden er begge eksperter enige om, at jammersignaler sagtens kan slippe ud af fængslet og lamme steder, der ikke skal jammes. Det vil for eksempel være meget problematisk, hvis folk uden for fængslet ikke kan ringe 112, fordi signalet svigter.

Men der ville helt klart også skulle nogle lovændringer til, for i dag er det helt ulovligt at jamme telefonsignaler

Gert Frølund PedersenProfessor ved Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet.

Desuden er jamming slet ikke lovligt lige nu, pointerer Gert Frølund Pedersen

- Der ville helt klart også skulle nogle lovændringer til, for i dag er det helt ulovligt at jamme telefonsignaler, siger han.

Særlige baser kun for ansatte

Men der er andre metoder end jamming, der kan sikre, at indsatte ikke ødelægger bevismaterialer over telefon, hvis de får fremskaffet en telefon.

Torben Rune foreslår en metode, hvor man lægger et såkaldt distribueret antennesystem (et DAS) ind i bygningen / fængslet. Det giver særlig god dækning.

- Men i stedet for, at dækningen kommer fra det almindelige mobilnet, kommer det fra særlige basestationer. Det særlige ved dem er, at de som udgangspunkt nægter at betjene mobiltelefoner. Man kan så undtage enkelte telefoner fra den begrænsning, så personalet i fængslerne kan bruge mobiltelefoner, forklarer Torben Rune.

Metoden kaldes 'Inmate Call Control' eller 'Inmate Call Capture' og kan oversættes til 'kontrolsystem for indsattes telekommunikation' på dansk.

Effektivt, men dyrt

Inde i fængselbygningen installerer man DAS. Det giver god dækning overalt indendørs, og dækningen indrettes, så telefoner som benytter DAS ikke kan bruge antenner udenfor fængslet.

Til DAS-anlægget sluttes teleselskabernes mobilsystemer, der samtidig enten udstyres med disse særlige Inmate Call Control-egenskaber.

Dermed slipper kun opkald, SMS og datatrafik ud, hvis det kommer fra en telefon, som er godkendt i kontrolsystemet - og sørger for, at de 'ulovlige, indsmuglede' telefoner ikke hopper over på netværk uden for bygningen.

For at denne metode kan lade sig gøre, skal alle fire telefoniudbydere i Danmark - TDC, Telia, Telenor og 3 - være enige om at samarbejde. Men det ser teleeksperten nu ingen grund til ikke skulle kunne lade sig gøre.

- Det må man undersøge, når man går i gang med det. Det, der er budskabet her, er; det kan lade sig gøre, siger Torben Rune.

Ulempen ved den metode, Torben Rune omtaler, er, at den er kostbar.

- Det er dyrt, fordi det er noget, der ændrer sig hele tiden, for eksempel, når der kommer nye medarbejdere. For at systemet kan fungere, så skal systemet virke med minutters varsel, så man skal have en administrationsfunktion, som er bygget op til det her, forklarer han.