Eksperter: Kloge elever særbehandles i fremtidens folkeskole

Universiteterne er på vej med særlige tilbud til dygtige studerende, den tendens vil brede sig til folkeskolen siger flere eksperter.

- Jeg tror, at der er ved at komme en erkendelse af, at talentfulde elever har været forsømt, siger professor Per Fibæk Laursen fra Center for Grundskoleforskning ved Aarhus Universitet. (Foto: Steffen Ortmann © Scanpix)

Universiteterne giver særlige tilbud til talentfulde studerende og gymnasierne tilbyder masser af højniveaufag til de elever, der kan overkomme dem.Og indsatsen for eliten vil snart sive ned i folkeskolen, vurderer tre eksperter, som dr.dk har talt med.

- Diskussionen kører om talenter på universitet, men den vil også komme til folkeskolen, siger Andreas Rasch-Christensen, uddannelsesforsker og forskningschef på VIA University College i Aarhus.Talentfulde har været forsømtHan støttes af professor Per Fibæk Laursen fra Center for Grundskoleforskning ved Aarhus Universitet:- Jeg tror, at der er ved at komme en erkendelse af, at talentfulde elever har været forsømt.Ikke stuerent med tilbud til de dygtigeDet er Poul Nissen enig i. Han er lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet og har forsket i begavede og talentfulde børns udvikling.- Det har ikke været stuerent at tale om tilbud til de dygtigste elever, siger han og tilføjer, at han også forventer øget fokus på de dygtige elever.- Vi ved, at en del børn ikke får udfordringer nok, siger Poul Nissen og henviser til Københavnerbarometeret fra 2011, hvor elever i 4.-9. klasse er blevet spurgt om deres oplevelse af undervisningen. I undersøgelsen er det knap hver femte elev, som ikke oplever at skulle gøre sig umage for at følge med i danskundervisningen og ligeledes knap hver femte, som synes danskopgaverne er meget lette.Dygtige elever tages ud af klassenMen der findes eksempler på tilbud til de særligt talentfulde. Poul Nissen peger på Esbjerg kommune, hvor man samler de dygtigste børn og Odense kommune, der tager nogle børn ud af bestemte timer og giver dem flere udfordringer. Men det er lokalt og ikke nationalt endnu.- Det står endnu ikke øverst på dagsordenen, siger Andreas Rasch-Christensen.Ifølge alle tre forskere kræver det en kulturforandring hos lærerne og på læreruddannelsen.Kan virke provokerende på lærerne- Det kan virke provokerende på folkeskolelærere at gøre en indsats for talentfulde elever, siger Per Fibæk Laursen og begrunder det med folkeskolens fokus på klassefællesskab og lighed. Men han mener udviklingen peger i retning af flere tilbud til de dygtigste, men det er ikke noget man gør fra den ene dag til den anden, påpeger Andreas Rasch-Christensen:- Det er svært, for det må ikke gå ud over de svage. Det er nemt at sige, men svært at gøre, for det er endnu et krav til lærerne, siger han.

Facebook
Twitter