Eksperter: Kommune slører for mange oplysninger om pædofilisag

Det er vigtigt at lære så meget som muligt af en stor pædofilisag, mener eksperter.

I rapporten fra Kommunernes Landsforening er flere passager overstreget. DR er kommet i besiddelse af den fulde rapport, og flere eksperter mener, at flere af de overstregede passager skal frem.

For at kunne lære så meget som muligt af en pædofilisag er det vigtigt, at alle kort bliver lagt på bordet.

Sådan lyder det fra en række eksperter og forældre til børn, der er blevet seksuelt misbrugt i en børnehave i Albertslund.

De opfordrer derfor Albertslund Kommune til at offentliggøre en rapport om forholdene i børnehaven, som blev lavet i kølvandet på anholdelsen af den pædofile pædagogmedhjælper Per Pedersen i foråret 2017.

Per Pedersen er siden blevet idømt en forvaringsdom for overgreb mod 28 børn, heraf 23 børn fra børnehaven.

- Den her sag kan man lære rigtig meget af, fordi man kan se i rapporten, hvad der blev gjort og ikke gjort i institutionen. Det er meget vigtig læring fremadrettet og selvfølgelig også for, at både forældre og kolleger kan forstå, hvad der er sket, og hvordan det kunne gå så vidt, siger Bente Boserup, seniorkonsulent i Børns Vilkår.

Halvanden time om at skifte bleer

Da sagen kom frem, blev personalet i børnehaven interviewet af Kommunernes Landsforening, KL, til en rapport bestilt af Albertslund Kommune.

DR Nyheder har fået aktindsigt i den 52 sider lange rapport, hvor lange passager er overstreget.

På trods af at der i rapportens kommissorium står, at "undersøgelsens resultater skulle kunne anvendes som læring i en bredere sammenhæng", har hverken de ansatte, børnehavens forældrebestyrelse, forældre til børn i sagen eller medier fået adgang til de passager, der handler om kollegernes syn på den dømte.

DR Nyheder er kommet i besiddelse af den fulde rapport, og her konkluderer KL, at ledelsen og medarbejdere ikke kan bebrejdes, at de ikke opdagede overgrebene, men at der - set i bakspejlet - er episoder, som medarbejderne i dag kan tolke anderledes.

Blandt de overstregede passager står:

- Han kunne være halvanden time om at skifte bleer.

- En anden kollega - har “set ham sidde alene med ét barn, med armen rundt om barnet på en meget intim måde. Kollegaen påtalte det overfor ham. Den sigtede blev rasende.”

- En anden kollega havde undret sig over, at der var flere, der tissede i bukserne.

I rapporten står der også, at "der blev set igennem fingre med, at pædagogmedhjælperen var usædvanligt lang tid om at skifte ble og tage børnene op fra lur".

I børnehaven blev børnene ofte skiftet i hold, så når der tales om, at gerningsmanden kunne være halvanden time om at skifte bleer, er det altså ikke kun på et barn.

Flere pædagoger har fortalt DR, at det normalt tog andre 30-45 minutter at skifte bleer.

Vigtig læring

Oplysningerne er nye for Ole Christensen, formand for forældrebestyrelsen i den børnehave, hvor overgrebene har fundet sted.

- Det er selvfølgelig nyt for mig, at han er så lang tid om at skifte bleer og så lang tid om at have sovebørn. Jeg synes, det er ærgerligt, at man kan have den observation, uden at man kommer videre med det. Det må være et spørgsmål, man skal tage med ledelsen. Om det er den rigtige måde at gøre det på, siger Ole Christensen.

Han understreger, at han ikke bebrejder de andre pædagoger, at Per Pedersen ikke blev opdaget. Men rapporten er vigtig for at lære fremadrettet, siger han.

DR Nyheder har vist de overstregede passager til lokalformand i pædagogernes fagforening BUPL, Michael Egelund, der har fulgt sagen tæt.

Han mener, at de overstregede passager bidrager til unødig mystik.

- Når jeg får et stykke papir, hvor noget er streget over med sort, så interesserer jeg mig voldomt for det, jeg ikke kan læse. Der skabes en meget stor nysgerrighed, og de sorte passager bliver udfyldt med vores fantasi, myter og historier, siger Michael Egelund.

- Det er er ikke en god form i mit perspektiv at strege passagerne ud. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor de er streget ud, siger Michael Egelund.

Hvis rapporten bliver lagt frem, er det dog vigtigt, at den bliver brugt nuanceret.

- Hvis andre skal lære noget af sagen, er der relevante ting i rapporten. Men den må ikke give anledning til, at alle pludselig ser mønstre, der giver anledning til mistanker mod nogen, der passer deres arbejde og har den vigtige kropslige relation til børnene, som de har stærkt behov for, siger Michael Egelund.

Ulovlig tilbageholdelse

Ifølge professor i forvaltningsret, Sten Bønsing, har Albertslund Kommune ikke lov til at tilbageholde de oplysninger, der handler om, hvordan den pædofilidømtes kolleger har opfattet ham.

- Jeg mener ikke, at der er nogen af de her tilbageholdte oplysninger, som er så følsomme eller personlige, at man kan undtage dem fra aktindsigt. Der er tale om forholdsvis banale beskrivelser af arbejdsgange og problemer, der har været i institutionen, siger Sten Bønsing.

Han har gennemgået de overstregede passager og sammenholdt dem med de juridiske begrundelser, som Albertslund Kommune kommer med.

- Det er en del af offentlighedsprincippet i Danmark, at beslutninger og handlinger hos offentlige myndigheder skal kunne stå på mål i offentligheden, og at interesserede borgere skal kunne vurdere, om der er foregået det rigtige i en sag. Jeg mener, at det er uberettiget og i strid med offentlighedsloven, at man tilbageholder de her oplysninger fra aktindsigt, siger Sten Bønsing.

Kommune vil genvurdere

I Albertslund Kommune siger borgmester Steen Christiansen, at man nu vil revurdere, om flere passager fra rapporten kan offentliggøres.

- Hvis DR har eksperter, der siger, at dele af det materiale kan offentliggøres, så vil vi selvfølgelig genvurdere situationen på baggrund af de informationer, siger Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune.

Forældrebestyrelsen og flere af de forældre med børn i sagen synes, det er underligt, at de skal høre fra journalister, at den mand, der voldtog deres barn, kunne være halvanden time om at skifte bleer. Kan du forstå, hvis de gerne ville have haft det at vide af kommunen?

- Ja, det kan jeg godt forstå fra et forældresynspunkt. Omvendt har vi også som kommune et ansvar for den samlede mængde af oplysninger, og hvad vi kan gå videre med i forhold til folks retssikkerhed. Det er det, vi har lagt til grund, siger Steen Christiansen.

Nogen kunne jo tænke, at det ser grimt ud for en kommune, at kolleger til en pædofil havde lagt mærke til, at han var usædvanligt længe om at skifte ble, eller at mange børn tissede i bukserne. Har I tilbageholdt de her informationer med vilje?

- Overhovedet ikke. Den her sag griber i hjertet hos alle, der bliver konfronteret med det. Vi har kun en ambition: At børn og forældre får de bedste muligheder for at komme videre.

I rapporten fremgår også personfølsomme passager om den tidligere ledelse i børnehaven. Disse passager, mener hverken forældrebestyrelsen eller eksperter, skal lægges frem.

FacebookTwitter