Eksperter: Medlem af landbrugslobby skrev dele af uvildig CBS-rapport

Projektleder blev skjult som forfatter på omstridt rapport af hensyn til Bæredygtigt Landbrug, viser mails.

En forskningsrapport fra CBS - Copenhagen Business School - fortalte ikke, at en projektleder samtidig var medlem af Bæredygtigt Landbrug. (Foto: © Torben Klint)

Der står kun ét navn på forsiden af den CBS-rapport, der i sommer forsøgte at sætte spot på dansk landbrugs rammevilkår. Navnet, der indikerer forfatteren af rapporten, er Troels Troelsens.

Med andre ord er CBS-lektoren altså den eneste, der officielt har forfattet den.

Men flere dokumenter, der ligger til grund for udarbejdelsen af rapporten, viser, at endnu en person var dybt nede i beregninger, talmateriale og udarbejdelsen af kapitler i CBS-rapporten. At han ikke blev angivet som forfatter, skyldtes hans relation til Bæredygtigt Landbrug, lyder vurderingen fra flere af de forskere, som DR Nyheder har vist materialet til.

Idemanden bag CBS-rapporten er Torben Vagn Rasmussen, der fungerede som projektleder i forbindelse med forskningen. Det står tydeligt angivet i rapporten, men det fremgår derimod ikke, at han samtidig er medlem af organisationen Bæredygtigt Landbrug, der havde bevilliget pengene til det uvildige forskningsprojekt.

Medlemsskab af Bæredygtigt Landbrug kan være problematisk

Det at han er medlem er i sig selv et problem, vurderer lektor Alex Dubgaard, der forsker i miljø- og klimaøkonomi med relation til landbruget på Københavns Universitet:

- Det er problematisk, hvis man er tilknyttet en interesseorganisation, og denne interesseorganisation har skaffet bevillingen til arbejdet, og projektet i øvrigt drejer sig om en af organisationens mærkesager. Der skal læseren have muligheden for at vurdere, om der kan være en problematisk fremstilling af tingene, siger han.

Også professor emeritus Heine Andersen fra Københavns Universitet mener, at det bør være nævnt.

- Der har åbenbart været en landmand med, som også er medlem af Bæredygtig Landbrug, Han har både været projektleder og været med til at give et væsentligt bidrag til, hvordan rapporten er kommet til at se ud. Den viden holder man altså tilbage i forhold til læserne, og det er da meget væsentligt at vide, når man skal læse en rapport, siger han.

Står ikke som medforfatter

Den manglende oplysning om Torben Vagn Rasmussens tilknytning til Bæredygtigt Landbrug er dog ikke den eneste ting, som er udeladt af rapporten, hvis man spørger tre uafhængige eksperter. DR Nyheder har præsenteret dem for en række dokumenter, der viser, hvordan Torben Vagn Rasmussen har arbejdet med den uvildige forskningsrapport.

Af rapporten fremgår det, at Torben Vagn Rasmussens blandt andet har bidraget med følgende:

”Torben Vagn Rasmussen har været den ansvarlige for at indsamle data fra case gårde i Danmark og udlandet, at interviewe eksperter og landmænd i ind- og udland vedr. rammevilkår og har indsamlet forskningsviden fra Sveriges Landbruks Universitet og svenske organisationer,” står der i rapporten.

Men ifølge Heine Andersens vurdering har Torben Vagn Rasmussen været medforfatter til rapporten, og det er et brud på god forskningsskik, når han ikke er nævnt som forfatter, vurderer han.

- Der er faktisk fire kriterier, der skal være opfyldt for at stå på som medforfatter og der må man sige, at ud fra de oplysninger jeg har fået og kan læse af jeres mails, der er alle fire kriterier faktisk opfyldt, siger Heine Andersen.

CBS-forskere uenige om forfatterskab

Også Alex Dubgaard samt lektor Jesper Sølver Schou, der forsker i miljøøkonomi og naturressourceøkonomi på Københavns Universitet, vurderer, at Torben Vagn Rasmussen burde have været nævnt som medforfatter til rapporten. At han ikke er det, er i strid med de såkaldte Vancouver-regler, der beskriver, hvornår en forsker skal nævnes som medforfatter til et stykke forskning.

- Det er klart i strid med god forskningsskik. Fordi det betyder, man kan skjule særinteresser bag en skyggeforfatter, siger Jesper Schou.

En ting er forskernes vurderinger. Men dokumenterne fra tilblivelsen af rapporten viser også, at holdet bag rapporten var uenige om, hvorvidt Torben Vagn Rasmussen skulle skrives på som forfatter.

I en mail skriver en anden CBS-forsker, at Torben Vagn Rasmussen efter hans vurdering bør stå på som forfatter.

”Torben har ikke blot været projektleder. Han har ang. studiet af danske gødskningsrestriktioner foreslået, hvad der i invitationen til pressemødet kaldes for ’en ny forskningsvinkel’ med studium af case gårde i ind‐ og udland. Han har selv foranstaltet og indsamlet data fra case gårdene. Han har bidraget med forslag til behandling af data. Han har revideret tekst og beregninger.”

(© Screendump fra mailkorrespondance internt på CBS.)

"Bæredygtigt Landbrug er inde over"

Men dette argument bliver afvist af Troels Troelsen, der giver en årsag til, at Torben Vagn Rasmussen ikke kan stå på som medforfatter.

”Vedrørende forfatter, så har Torben (Vagn Rasmussen, red.) og jeg talt om det – og har talt om det for et par uger siden – og vi mener, at det er klogest, at det kun er mig. Det er ikke for lånte fjer – men også fordi Bæredygtigt Landbrug er inde over,” skriver Troels Troelsen til den CBS-ansatte, der har påpeget det manglende medforfatterskab.

Troels Troelsen, der stod bag forskningsrapporten, afviste at skrive Torben Vagn Rasmussen på som medforfatter af rapporten, fordi Bæredygtigt Landbrug var inde over. (© Screendump fra mail)

Formuleringen om, at det er fordi, Bæredygtigt Landbrug er inde over, ryster flere af de forskere, som DR Nyheder har præsenteret korrespondancen til – herunder Alex Dubgaard:

- Det viser jo netop problemet: At hvis man skjuler et medforfatterskab, fordi det viser, at folk der har med en interesseorganisation at gøre, så er det en oplysning, som læserne skal have for at kunne vurdere rapportens troværdighed, siger Alex Dubgaard.

En taktisk overvejelse?

Jesper Schou vurderer, at der er tale om en taktisk overvejelse.

- Det er vel relativt tydeligt, at der er foregået en taktisk drøftelse mellem Troels Troelsen og Bæredygtigt Landbrug eller folk, der repræsenterer deres synspunkter om, hvem bør fremstå som medforfatter i forhold til at bære det budskab frem, som man gerne vil have, på den mest troværdige måde.

Der passer Torben Vagn Rasmussen ikke ind?

- Tilsyneladende ikke, som det fremgår af den tekst her, siger han.

Projektleder afviser kritik

DR har videreformidlet kritikken til projektleder Torben Vagn Rasmussen. Han ønsker ikke at stille op til et interview, men i et brev skriver han, at hans rolle som projektleder og forbindelsesled "ikke har været skjult for nogen".

- Om jeg skal stå som projektleder eller noget andet har været diskuteret, som det også fremgår af nogle af de mails, som du har fået adgang til. For mig er sagen om dansk landbrugs rammevilkår det vigtigste. Hvad jeg skal kaldes, er underordnet for mig, men det skal i den endelige rapport naturligvis følge gængse regler for denne type arbejde, skriver Torben Vagn Rasmussen.

Heller ikke medlemsskabet af Bæredygtigt Landbrug (BL) mener han, er et problem.

- Min integritet vil jeg ikke have beklikket med, at jeg er medlem af BL. Jeg er tillige medlem af Folkekirken, Køge Sejlklub og andre foreninger. Det blotte medlemsskab betyder ikke, at jeg repræsenterer BL.

DR Nyheder har forsøgt at få en kommentar fra Troels Troelsen og den CBS-ansatte forsker, der også har arbejdet på rapporten. Ingen af dem har ønsket at kommentere sagen.

CBS har ikke ønsket at forholde sig til den konkrete kritik, før rapporten er endeligt offentliggjort. Det sker efter planen indenfor et par uger.