Eksperter: Millionkrav mod Mejlhede er på usikker grund

Den metode, som Region Nordjylland har brugt til at kræve mere end seks millioner kroner i erstatning, er ikke statistisk repræsentativ i Mejlhede-sagen, siger eksperter.

Kent Kristensen, der er sundhedsjurist på SDU, mener ikke at Region Nordjylland har nok dokumentation til at løfte et erstatningkrav mod ham på over seks millioner kroner. (Foto: DR © DR)

Den omstridte psykiater Arne Mejlhede er blevet mødt af et millionkrav fra Region Nordjylland.

Regionen mener, at han skal tilbagebetale 6,3 millioner kroner for fakturering i strid med reglerne.

Region Nordjylland mener blandt andet, at Arne Mejlhede, har taget betaling for enkeltkonsultationer, når hans patienter i virkeligheden har deltaget i gruppeterapi.

Men den metode Region Nordjylland har brugt til at beregne erstatningskravet holder ikke i retten, vurderer en ekspert i sundhedsjura og en ekspert i sundhedsøkonomi.

- Regionen kan ikke på den måde med et slag på tasken gøre et erstatningskrav gældende. Regionen skal dokumentere de tab, den har lidt i hvert enkelt tilfælde og på den måde gøre op, hvad der skulle have været afregnet for, siger Kent Kristensen, der er lektor i Sundhedsjura på Syddansk Universitet.

Ikke tilstrækkelig bevisbyrde

Så man kan slet ikke bruge den metode?

- Ikke for at løfte bevisbyrden og gøre et erstatningskrav gældende - der er det langt fra tilstrækkeligt, siger Kent Kristensen til DR Nyheder.

Region Nordjylland baserer sit millionkrav på en gennemgang af Arne Mejlhedes virke som psykiater i perioden 2010-2013.

Regionen har gennemgået 150 journaler, og mener at have fundet dokumentation for, at journalerne er usædvanligt mangelfulde.

Ikke statistisk repræsentativ

Ifølge regionen kan Mejlhede ofte ikke dokumentere de konsultationer, han har haft med patienterne, eller hvad der er sket under behandlingen.

Men Region Nordjylland har ikke kigget på Arne Mejlhedes øvrige syv år som psykiater.

Erstatningskravet på 6,3 millioner er baseret på det mønster, Region Nordjylland mener han har haft omkring mangelfuld fakturering i den tre årige periode, de har undersøgt.

Det er problematisk, hvis beregningen skal være statistisk repræsentativ, siger Keld Møller Pedersen, der er sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet.

- Med den metode kan der være en vis usikkerhed omkring den statistiske repræsentativitet. Ville man sikre sig statistisk repræsentativitet, skulle man have udtaget et antal journaler i hvert af de ti år, han har virket som psykiater.

Vi vurderer det anderledes

Alligevel holder Carsten Rabe Kvist, der er kontorchef i afdelingen for Primær Sundhed i Region Nordjylland, fast i, at beregningen er statistisk repræsentativ.

- Det er deres vurdering. Vores er en anden - nemlig, at vores undersøgelse er statistisk repræsentativ. Nu kører sagen i det fagretlige system. Hvis det kommer frem, at der er problemer med vores metode, så må vi tage det til efterretning.

Men hvorfor har I ikke brugt en metode, hvor I bagefter ikke kan klandres for, at metoden ikke er statistisk repræsentativ?

- Vi har gennemgået en ret stor mængde af hans journaler. Ud fra de tre år vi har set på, mener vi, at der er et klart mønster, som også må have været til stede i de foregående syv år.

Han har ikke modsagt os

Hvordan kan I være så sikre på det, når I ikke har undersøgt, hvad der er foregået i de første syv år af Arne Mejlhedes virke som psykiater?

- Han kan selvfølgelig have ændret praksis, og så er det et argument, vi må tage med, men det har vi ikke hørt ham sige, siger Carsten Rabe Kvist.

Men det faktum, at Arne Mejlhede ikke selv har sagt fra overfor anklagerne imod ham, kan ikke bruges til at løfte bevisbyrden i en eventuel retssag, mener Sundhedsøkonom Keld Møller Pedersen.

- Den holder ikke i retten. Man kan ikke basere sig på, om han har lavet indsigelser eller ej. Hvis erstatningskrav skal gå igennem, må man have håndfast dokumentation, siger han.

DR Nyheder fik sagen til at rulle

Sagen om Arne Mejlhede begyndte at rulle, da DR Nyheder og P1 Dokumentar gennem flere måneder undersøgte den nordjyske psykiater.

Her blev han blandt andet blevet kritiseret for at have stillet fejldiagnoser og ordineret medicin i kontroversielle blandinger.

Region Nordjyllands erstatningskrav er blandt andet rejst, efter DR Nyheder har dokumenteret, at Arne Mejlhede konsekvent har krævet penge for dyre enkeltkonsultationer, når hans patienter i virkeligheden gik i gruppeterapi.

Facebook
Twitter